Rodyti straipsnį

Jehovos liudytojai dalijasi Biblijos žinia prie Taikos tilto Tbilisyje.

2017 M. VASARIO 21 D.
GRUZIJA

EŽTT pripažino Gruzijos Jehovos liudytojų teisę į religijos laisvę

EŽTT pripažino Gruzijos Jehovos liudytojų teisę į religijos laisvę

Jehovos liudytojai Gruzijoje šiandien džiaugiasi religijos laisve. Jų religinė bendrija yra oficialiai įregistruota, valdžia netrukdo jiems laisvai išpažinti savo tikėjimo. Tačiau palyginti visai neseniai, 1999–2003 metais, situacija buvo visai kitokia: valdžia nieko nesiėmė, kai religiniai ekstremistai aršiai liudytojus puldinėjo, ir nenorėjo patraukti nusikaltėlių baudžiamojon atsakomybėn.

Dėl patirto persekiojimo Jehovos liudytojai pateikė keletą skundų Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT). Vienoje iš bylų, Carcidzė ir kiti prieš Gruziją, buvo išdėstyti trys incidentai, įvykę Gruzijoje 2000 ir 2001 metais. Liudytojai buvo užpulti minios, patyrė fizinį ir žodinį smurtą nuo policininkų, buvo nutrauktos jų religinės sueigos, sunaikinta jų nuosavybė.

2017 metų sausio 17 dieną EŽTT priėmė sprendimą Carcidzės byloje ir paskelbė, kad Jehovos liudytojų teisės buvo pažeistos. EŽTT pripažino, kad Gruzijos policija prie incidentų prisidėjo tiesiogiai arba nukentėjusiųjų tyčia nesaugojo. Be to, EŽTT nustatė, kad Gruzijos teismai ir teisėjai sąmoningai nesustabdė priešiškumo prieš liudytojus, faktus ištirdami šališkai ir paviršutiniškai.

Trečias sprendimas, pasmerkęs Gruzijos valdžios palaikomą persekiojimą

Anksčiau paminėtas sprendimas yra jau trečias EŽTT sprendimas nagrinėjant 1999–2003 metų situaciją, kai, pasak Teismo, „visoje šalyje buvo smurtaujama prieš Jehovos liudytojus dėl jų religinių įsitikinimų“. Visuose trijuose sprendimuose EŽTT nustatė, kad Gruzija pažeidė Europos Žmogaus teisių konvenciją, nes neužtikrino Jehovos liudytojų teisės į religijos laisvę ir juos diskriminavo.

Tuo metu Gruzijoje vyravusią situaciją Teismas apibudino taip: „Gruzijos valdžia per savo atstovus (kurie arba Jehovos liudytojus puolė tiesiogiai, arba atlaidžiai žiūrėjo į pavienių asmenų neteisėtus veiksmus) sukūrė palankias sąlygas nebaudžiamumui, o tai iššaukė dar daugiau išpuolių prieš Jehovos liudytojus visoje šalyje.“

EŽTT užtikrina įstatymų laikymąsi ir religijos laisvę

Per minėtus tris incidentus, kuriuos Carcidzės byloje nagrinėjo EŽTT, policininkai smurtavo prieš liudytojus arba užpuolikus palaikė.

  • 2000 metų rugsėjo 2 dieną Kutaisio mieste policija nusivežė Giją Dzamukovą į policijos nuovadą. Iš vyro atėmė religinę literatūrą, jį įžeidinėjo ir mušė. Kitą dieną policijos pareigūnas užpuolė kitą Jehovos liudytoją – Vladimerą Gabuniją. Policininkas keliskart trenkė jam į pilvą ir suplėšė jo turimus religinius leidinius.

  • 2000 metų spalio 26 dieną Marneulio mieste policija įsiveržė į namus, kur vyko religinė sueiga, ir konfiskavo religinius leidinius. Pareigūnai suėmė ir į nuovadą išvežė Aleksandrą Mikirtumovą, sakiusį Biblija pagrįstą kalbą, ir Binalį Alijevą – namų šeimininką. Vėliau policininkai jėga įsisodino A. Mikirtumovą į automobilį, išvežė jį už miesto ribų ir liepė mieste daugiau nesirodyti. O B. Alijevui įsakė neberengti savo namuose Jehovos liudytojų sueigų.

  • 2001 metų kovo 27 dieną Rustavio mieste stačiatikių ekstremistų grupė įsibrovė į Džimšero Gogelašvilio namus, kai juose vyko religinis sambūris. Įsibrovėliai dalyvius įžeidinėjo ir privertė visus išeiti. Jie taip pat atėmė religinius leidinius ir kitą dieną juos viešai sudegino netoliese esančiame turguje. Policija atsisakė įsikišti ir nukentėjusiųjų neapsaugojo.

Visais trim atvejais nukentėjusieji kreipėsi į Gruzijos teismus, bet nieko nelaimėjo. Kaip pastebėjo EŽTT, Gruzijos teisėjai elgėsi šališkai – palaikė policijos pusę ir nesiėmė tinkamai ištirti nukentėjusiųjų parodymų. Šalies teisėjų požiūrį į tokias bylas EŽTT pakomentavo taip:

„Paviršutiniškas ir šališkas bylos nagrinėjimas, besąlygiškas pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais ir nepagrįstas pareiškėjų parodymų atmetimas, Teismo nuomone, rodo, kad šalies teismai į smurtą prieš pareiškėjus žiūri nuolaidžiai.“

EŽTT nustatė, kad buvo pažeistos pareiškėjų teisės, numatytos Europos Žmogaus teisių konvencijos 9 (religijos laisvė) ir 14 (diskriminacijos uždraudimas) straipsniuose. Taip pat pareiškėjų naudai iš viso priteista 11000 eurų kompensacija už padarytą žalą bei 10000 eurų suma teisinėms išlaidoms padengti.

Ar į šį sprendimą bus atsižvelgta svarstant skundus prieš Rusiją ir Azerbaidžaną?

Skelbdamas išvadas EŽTT priminė savo sprendimus ankstesnėse bylose: Gldanio ir Beghelurio (Gruzija) bei Kuznecovo ir Krupko (Rusija). Gruzijos valdžia pamažu įgyvendino EŽTT sprendimus, todėl Jehovos liudytojai gali džiaugtis geresne padėtimi ir saugiai bei laisvai rinktis draugėn ir pasakoti apie savo įsitikinimus kitiems.

Žmogaus teisių advokatas André Carbonneau, dalyvavęs bylų nagrinėjime Gruzijos teismuose ir prisidėjęs prie skundo EŽTT rengimo, sakė: „Priimdamas tokį sprendimą EŽTT aiškiai parodė, kad netoleruos jo jurisdikcijoje esančių šalių veiksmų, kuriais skatinamas ar remiamas religijos laisvės varžymas. Jehovos liudytojai džiaugiasi, kad Gruzijos valdžia ir toliau įgyvendina EŽTT sprendimus ir kad jie gali laisvai išpažinti savo religiją. Tikimės, kad kitos Europos Tarybos valstybės narės, pavyzdžiui, Rusija, atkreips į tai dėmesį.“

Naujausias EŽTT sprendimas gina laisvę rinktis į religinius sambūrius ir taikiai dalytis savo įsitikinimais su kitais. Jehovos liudytojai visame pasaulyje viliasi, kad tvirta EŽTT pozicija šiuo klausimu turės įtakos priimant sprendimus analogiškose bylose prieš Rusiją ir Azerbaidžaną.