Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. SPALIO 21 D.
ERITRĖJA

JT komisija praneša apie žmogaus teisių pažeidimus Eritrėjoje

JT komisija praneša apie žmogaus teisių pažeidimus Eritrėjoje

JT žmogaus teisių tyrėjų komisija spalio pabaigoje JT Generalinei Asamblėjai skaitys atnaujintą pranešimą apie žmogaus teisių pažeidimus Eritrėjoje. Tyrėjų komisija buvo įsteigta 2014-ųjų birželį vieneriems metams, jai pavesta ištirti Eritrėjos piliečių žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus. *

Atlikusi tyrimą JT žmogaus teisių tyrėjų komisija padarė išvadą, kad Eritrėjoje „sistemingai, plačiu mastu vykdomi šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai“. 2015-ųjų birželio 23-iąją komisija pateikė ataskaitą su tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis JT Žmogaus teisių tarybai (ŽTT) Ženevoje. 2015-ųjų spalio 29-ąją komisija pateiks atnaujintą pranešimą JT Generalinės Asamblėjos Trečiajam komitetui Niujorke. *

Smarkų persekiojimą patiria Jehovos liudytojai

Pateikusi ataskaitą JT Žmogaus teisių tarybai, tyrėjų komisija pridėjo 484 puslapių pranešimą apie detalius tyrimo rezultatus ir atkreipė dėmesį į žiaurų elgesį su Jehovos liudytojais ir jų diskriminaciją. Kadangi liudytojai yra politiškai neutralūs ir atsisako atlikti karo tarnybą, Eritrėjos valdžia juos persekioja. Tai vyksta nuo 1993-iųjų, kai šalis tapo nepriklausoma. Liudytojai yra kankinami ir ilgą laiką kalinami baisiomis sąlygomis. Valdžia atėmė iš jų pilietybę, konfiskavo jų asmens dokumentus, atleido iš pareigų tuos, kas dirbo viešosiose įstaigose, atėmė leidimus užsiimti verslu, nesuteikia socialinių garantijų.

„Maisto talonus gauna visi eritrėjiečiai, išskyrus mus, Jehovos liudytojus, nes mes neturime asmens dokumento. Mes nesame laikomi piliečiais“ (Eritrėjos Jehovos liudytojas).

JT žmogaus teisių tyrėjų komisija pateikė daugybę rekomendacijų ir priėjo prie išvados, kad Eritrėjos valdžia turėtų:

„Skubiai imtis priemonių nutraukti persekiojimą dėl religijos, ypač tam tikrų religinių grupių, tokių kaip Jehovos liudytojai [...], nedelsiant grąžinti pilietybę ir suteikti su ja susijusias teises.“

„Nebenaudoti priverstinio iškeldinimo kaip socialinio spaudimo priemonės prieš neregistruotas religijas, tokias kaip Jehovos liudytojai, ir prieš asmenis, kurie nedalyvavo ginkluotame susirėmime.“ *

ŽTT priima rezoliuciją

Išklausiusi tyrėjų komisijos pranešimą Ženevoje, ŽTT 2015 metų birželio 30 dieną priėmė rezoliuciją, kurioje pareiškė, kad „labai smerkia sistemingai, plačiu mastu Eritrėjos valdžios vykdytus ir vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus“. * Be to, ŽTT paragino Eritrėjos valdžią „nedelsiant imtis konkrečių veiksmų ir pritaikyti tyrėjų komisijos rekomendacijas“, įskaitant tas, kurios liečia Jehovos liudytojus. ŽTT taip pat paragino Eritrėjos valdžią:

  • „Nustoti neteisėtai kalinti savo piliečius, nutraukti kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką, žeminantį elgesį bei bausmes.“

  • „Sulaikytiesiems užtikrinti laisvą ir nešališką priėjimą prie nepriklausomos teisės sistemos, taip pat pagerinti kalinimo sąlygas.“

  • „Gerbti visų teises į saviraiškos laisvę, į minties, sąžinės ir religijos ar tikėjimo laisvę ir teisę į taikių susirinkimų ir asociacijos laisvę.“

Ar Jehovos liudytojų padėtis pagerės?

Šiuo metu Eritrėjoje kalinami 54 Jehovos liudytojai, trys iš jų – jau daugiau kaip 21 metus. Nė vienam nebuvo pateikti kaltinimai, nė vienas nebuvo teisiamas. Kai kurie laikomi metaliniuose jūriniuose konteineriuose arba pusrūsiuose, kur kenčia dėl nežmoniškų sąlygų ir aukštos oro temperatūros. Jehovos liudytojai visame pasaulyje žino, ką jų bendratikiams Eritrėjoje tenka iškęsti, ir tikisi, kad valdžia nustos juos persekioti.

^ pstr. 2 Žmogaus teisių tyrėjų komisiją Eritrėjoje 2014 m. birželio 27 d. įsteigė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba, remdamasi rezoliucija 26/24.

^ pstr. 3 Trečiasis komitetas svarsto visuomeninius ir humanitarinius klausimus, taip pat su žmogaus teisėmis susijusius klausimus visame pasaulyje.

^ pstr. 8 Detalus pranešimas apie žmogaus teisių tyrėjų komisijos Eritrėjoje rezultatus (išankstinė versija), A/HRC/29/CRP.1, pstr. 1530(c) ir 1531(c).

^ pstr. 10 Rezoliucija A/HRC/29/L.23.