Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2016 M. SPALIO 19 D.
ERITRĖJA

Nuožmus Eritrėjos elgesys su Jehovos liudytojais sulaukė beprecedenčio tarptautinio dėmesio

Nuožmus Eritrėjos elgesys su Jehovos liudytojais sulaukė beprecedenčio tarptautinio dėmesio

Jehovos liudytojai ne vienoje pasaulio šalyje susiduria su priešiškumu, bet Eritrėjoje jie persekiojami nuožmiausiai. Nuo 1993-iųjų, kai Eritrėja tapo nepriklausoma valstybe, liudytojai be perstojo yra kalinami, kankinami, žeminami. Tokį persekiojimą jie patiria dėl to, kad laikosi politinio neutralumo ir atsisako imti į rankas ginklą.

Šiuo metu Eritrėjoje kali 54 Jehovos liudytojai. Per pastaruosius 22 metus visi, išskyrus vieną, buvo įkalinti be oficialaus kaltinimų pareiškimo ar teismo. Trys liudytojai už atsisakymą eiti karo tarnybą kalinami nuo 1994 metų.

Vis daugiau tarptautinio dėmesio

Nuo pat persekiojimų pradžios žmogaus teisių organizacijos ir vyriausybinės įstaigos smerkia tokį elgesį su Eritrėjos Jehovos liudytojais. Bet visai neseniai Žmogaus teisių tyrimo komisija Eritrėjoje, veikianti pagal JT įgaliojimus, pritraukė kaip niekad daug tarptautinės visuomenės dėmesio į liudytojų padėtį šalyje. 2015-ųjų birželį Tyrimo komisija pateikė pirmą ataskaitą JT Žmogaus teisių tarybai ir atskiroje jos dalyje aprašė šališką ir žiaurų elgesį su Jehovos liudytojais.

2016-ųjų birželio 21-ąją Tyrimo komisija JT Žmogaus teisių tarybai pateikė antrą išsamią ataskaitą. Joje Tyrimo komisija ragino Eritrėją „gerbti religijos ir tikėjimo laisvę“ ir „nustoti neteisėtai suiminėti ir kalinti asmenis dėl jų religinių įsitikinimų, ypač tokių religinių grupių, kaip Jehovos liudytojai, narius, [...] ir nedelsiant bei besąlygiškai paleisti visus, kurie yra neteisėtai kalinami“.

Savo išvadose Tyrimo komisija teigė, kad Eritrėjos vykdomas „persekiojimas tiek religiniu, tiek etniniu pagrindu“ pažeidžia tarptautinę teisę ir yra laikomas „nusikaltimu žmogiškumui“. Tarptautinės bendruomenės manymu, šis persekiojimas yra vienas grubiausių žmogaus teisių pažeidimų. 2016-ųjų spalio 27-ąją Tyrimo komisija skaitys atnaujintą ataskaitą JT Generalinei asamblėjai.

Ar Eritrėja ištaisys Jehovos liudytojams padarytą žalą?

Viso pasaulio Jehovos liudytojai labai susirūpinę dėl bendratikių Eritrėjoje. Jie nuoširdžiai prašo Eritrėjos valdžią nustoti persekiojus krikščionis ir nevaržyti jų teisės į pagrindines žmogaus laisves.