Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2014 M. RUGSĖJO 24 D.
ERITRĖJA

Eritrėjoje kalėjime jie laikomi jau dvidešimt metų. Ar bus tam pabaiga?

Eritrėjoje kalėjime jie laikomi jau dvidešimt metų. Ar bus tam pabaiga?

Prieš dvidešimt metų Eritrėjos valdžia suėmė tris jaunuolius ir įkalino Savos kalėjime, kur nežmoniškomis sąlygomis jie laikomi iki šiol. Jiems nebuvo pareikšti jokie kaltinimai ir nesuteikta galimybė gintis teisme. Kodėl su jais taip neteisingai pasielgta?

Paulosas Ijasu, Negedė Teklemariamas ir Isaakas Mogosas yra Jehovos liudytojai, dėl savo tvirtų religinių įsitikinimų atsisakę atlikti karinę tarnybą. Jeigu šiuo „nusikaltimu“ jie būtų buvę apkaltinti oficialiai, jiems būtų skirtas konkretus laisvės atėmimo laikas. Paulosas, Negedė ir Isaakas, kuriems dabar atitinkamai 41, 40 ir 38 metai, visą savo jaunystę praleido nelaisvėje. Iš jų buvo atimta galimybė vesti ir susilaukti vaikų, rūpintis savo senstančiais tėvais ir apskritai gyventi taip, kaip patys norėtų. Be to, jie neturėjo galimybės garbinti Dievą kartu su bendratikiais.

Po to, kai 1994-ųjų rugsėjo 24-ąją Paulosas, Negedė ir Isaakas buvo suimti, Savos kalėjimo vadovybė su jais elgėsi žiauriai, kankino. Pastaraisiais metais šie vyrai kankinimų nebepatiria ir dėl tvirto nusistatymo laikytis savo religinių įsitikinimų netgi pelnė kalėjimo prižiūrėtojų pagarbą.

Sunkiomis sąlygomis kalinami ir kiti liudytojai

Eritrėjoje Jehovos liudytojai persekiojami labiau nei bet kur kitur pasaulyje. Kai buvo rašomas šis straipsnis, toje šalyje kalėjo 73 liudytojai, įskaitant moteris, vaikus ir senelius. Daugelis jų gyvena sunkiomis sąlygomis, kenčia alkį bei troškulį, patiria žeminantį kalėjimo prižiūrėtojų elgesį. Be Pauloso, Negedės ir Isaako, kurie iš visų Jehovos liudytojų Eritrėjoje kali ilgiausiai, dar trys vyrai Savos kalėjime praleido jau daugiau kaip dešimt metų.

Tarptautinė bendruomenė ragina Eritrėją nutraukti religinį persekiojimą

Tarptautinei bendruomenei yra žinomas nederamas Eritrėjos elgesys su Jehovos liudytojais ir kitomis religinėmis mažumomis.

  • Nuo 2004-ųjų JAV valstybės departamentas Eritrėją kasmet priskiria prie ypač didelį susirūpinimą keliančių šalių; taip vadinamos „šalys, kurių valdžia nuolat šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia religijos laisvę arba tokius baisius pažeidimus toleruoja“.

  • Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba išreiškė didelį susirūpinimą, kad „Eritrėjos valdžia grubiai pažeidžia savo gyventojų ir piliečių žmogaus teises“. Taryba Eritrėjos vyriausybę ragina „gerbti kiekvieno teisę į [...] minties, sąžinės, religijos ar tikėjimo laisvę“.

  • JAV Tarptautinė religijos laisvės komisija 2014-ųjų metinėje ataskaitoje teigia, kad „itin sunkioje situacijoje religinės laisvės atžvilgiu yra [...] Jehovos liudytojai“.

  • Organizacijos Human Rights Watch 2013 metų pasaulinėje ataskaitoje rašoma, kad Eritrėjos valdžia ir toliau sulaiko, kalina ir kankina „nepripažintų“ religijų narius ir kad „ypač persekiojami Jehovos liudytojai“.

  • Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisija 2005-ųjų gruodį priėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Eritrėjoje; joje šalis raginama „visiems garantuoti teisę į nešališką teismą, laisvę turėti savo nuomonę ir saviraiškos laisvę, taip pat teisę į taikių susirinkimų laisvę“.

Filipas Bramlis, generalinis Jehovos liudytojų advokatas, atstovaujantis liudytojams visame pasaulyje, sakė: „Viliamės, kad Eritrėjos valdžia paleis visus įkalintus Jehovos liudytojus, įskaitant tuos tris vyrus, kurie kalėjime laikomi jau dvidešimt metų, ir nutrauks mūsų bendratikių persekiojimą.“