Jehovos liudytojai Bulgarijoje pasiekė svarbią teisinę pergalę, kuria, nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę, buvo užtikrinta asmenų ir organizacijų apsauga nuo religinės diskriminacijos. Bulgarijos Apsaugos nuo diskriminacijos komisija nustatė, kad šalies kabelinės televizijos kanalas SKAT TV ir du jo žurnalistai tyčia skleidė klaidingą informaciją apie Jehovos liudytojus ir prieš juos kurstė smurtą. Komisija padarė išvadą, kad SKAT TV elgesys „yra nepateisinamas“.

Televizijos laidos pakurstė religinę neapykantą ir smurtą

Bulgarijos televizijos stotys nuolatos rodo laidas, kuriose šmeižiami Jehovos liudytojai. Ypač dažnai liudytojus juodino SKAT TV žurnalistai. Jie skleidė dezinformaciją ir tokiu būdu siekė žiūrovus įtikinti, neva liudytojai yra padarę baisių nusikaltimų. Šios laidos buvo transliuojamos visoje šalyje, taip pat paskelbtos internete.

Laidomis, be to, buvo skatinamas smurtas prieš liudytojus ir neapykanta jiems. Vienoje 2011 metų gegužės SKAT TV laidoje buvo palankiai kalbama apie smurtinį išpuolį prieš Jehovos liudytojus ir jų susirinkimų salės Burgaso mieste apgadinimą. Liudytojams susirinkus į metinį Jėzaus mirties minėjimą, į salę įsiveržė grupė asmenų ir keletą dalyvių smarkiai sumušė. Dėl patirtų sužalojimų penki liudytojai buvo išvežti į ligoninę. Minėtoje SKAT TV laidoje tokie išpuoliai buvo kurstomi, o vėlesnėse netgi buvo teigiama, kad liudytojai smurto nusipelnė. *

Dėl tokių laidų liudytojai daug kartų buvo užpulti, apgadinta nemažai jų susirinkimų salių. Kai kuriose vietovėse vietinės valdžios netgi išleido liudytojų veiklą varžančių potvarkių.

Liudytojų sueiga susirinkimų salėje Burgase

Apsaugos nuo diskriminacijos komisija įžvelgė teisės ir etikos pažeidimus

2012-ųjų vasarį Jehovos liudytojai Apsaugos nuo diskriminacijos komisijai pateikė skundą dėl šešių SKAT TV laidų, rodytų 2010 ir 2011 metais. Liudytojai teigė, kad SKAT TV laidose buvo reiškiamas akivaizdus nusistatymas prieš juos, taip pat kad šios laidos, transliuojamos šalies mastu, paskatino užpuldinėjimus bei niekinamą kalbą ir net diskriminaciją.

2016 metų sausio 25 dieną Apsaugos nuo diskriminacijos komisija vienbalsiai priėmė sprendimą Jehovos liudytojų naudai – pareiškė, jog televizijos stotis SKAT TV ir du jos žurnalistai padarė liudytojams didžiulę žalą skleisdami klaidinančią ir nepagrįstą informaciją. Komisija pripažino, kad visose šešiose laidose pasireiškė religinė diskriminacija prieš Jehovos liudytojus ir visiška nepagarba profesionalios žurnalistikos etikai.

Skirdama nuobaudas Komisija pabrėžė, kad „visi šios religinės denominacijos nariai patyrė nepageidaujamą ir neteisėtą elgesį, o tai visiškai atitinka persekiojimo sąvoką“. Komisija paaiškino, kad teisė į žodžio laisvę nėra absoliuti – ja negalima pateisinti priešiškumo, todėl ir „atsakovų elgesys šiuo atveju yra nepateisinamas“.

Komisija padarė išvadą, kad melagingi kaltinimai Jehovos liudytojams buvo itin rimti, nors kanalas SKAT TV ir jo žurnalistai atsakomybės bandė išvengti ir savo kaltės nepripažino. Kad pažeidimai labai sunkūs, akivaizdu ir iš to, jog Komisija skyrė atsakovams didesnę baudą, nei įprasta.

Neteisybė ištaisoma

Liudytojai džiaugiasi, kad Komisija užkirto kelią šmeižikiškam ir šališkam žurnalistų elgesiui. Be to, kadangi Jehovos liudytojai Bulgarijoje yra juodinami ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, šis sprendimas įspėja visus žurnalistus nenaudoti melagingų faktų ir užgaulios kalbos.

„Nė vienas nenori būti viešai šmeižiamas, ir mes – ne išimtis“, – sako Krasimiras Velevas, Jehovos liudytojų Bulgarijoje atstovas žiniasklaidai. „Kadangi Bulgarijos žmonėms buvo brukama neigiama propaganda, jiems būtina apie liudytojus išgirsti tiesą, todėl labai džiaugiamės, kad Komisija šį reikalą išsprendė.“

^ pstr. 5 2015 metų liepos 8 dieną SKAT TV dar kartą parodė filmuotą medžiagą apie 2011-ųjų balandžio 17-ąją surengtą išpuolį prieš liudytojus. Tokiu būdu kanalas ir toliau kurstė neapykantą prieš Jehovos liudytojus, siekė visuomenę prieš juos nuteikti.