Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

BULGARIJA

Jehovos liudytojų padėtis Bulgarijoje

Jehovos liudytojų padėtis Bulgarijoje

Jehovos liudytojų veikla Bulgarijoje prasidėjo 1888 metais. 1938-aisiais buvo įregistruotas jų juridinis asmuo, bet 1944-aisiais, šalį užėmus komunistams, registracija buvo panaikinta. Liudytojų veikla buvo varžoma iki 1991-ųjų. Tais metais jų juridinis asmuo – Jehovos liudytojų krikščionių bendruomenė – buvo oficialiai įregistruotas. Tačiau 1994-aisiais šalyje buvo vykdoma šmeižikiška kampanija prieš „netradicines“ religijas ir išleistas religijos laisvę varžantis įstatymas. Dėl to Jehovos liudytojų ir kitų religinių mažumų juridiniai asmenys buvo panaikinti. Policija suiminėjo liudytojus, nutraukdavo jų religinius susitikimus, konfiskuodavo jų leidinius. Bulgarijos teismai liudytojams nesuteikė jokios teisinės apsaugos.

Kadangi teisės gynimo priemonės šalies viduje nedavė jokių rezultatų, liudytojai kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT). 1998, 2001 ir 2004 metais EŽTT pripažino draugiškus susitarimus tarp liudytojų ir Bulgarijos valdžios. Po šių susitarimų valdžia įteisino Jehovos liudytojų religiją. Be to, valdžia pripažino liudytojams teisę į religijos laisvę, įskaitant teisę atsisakyti karo tarnybos, teisę atlikti alternatyvią civilinę tarnybą ir teisę išpažinti savo įsitikinimus nevaržomai.

Bulgarijos Jehovos liudytojai džiaugiasi, kad turi religijos laisvę ir iš esmės gali nekliudomai užsiimti religine veikla. Vis dėlto kai kuriose savivaldybėse vietinė valdžia riboja liudytojų religinę veiklą neteisingai taikydama vietos potvarkius jų viešajai tarnybai arba neišduodama leidimų statyti susirinkimų salių. Be to, kai kurie šalies gyventojai smurtauja prieš liudytojus, juos užgaulioja. Nors teisėsaugos pareigūnai į tokius išpuolius reaguoja, paprastai užpuolikai lieka nenubausti, o nukentėjusieji nesulaukia deramos pagalbos. Jehovos liudytojai ir toliau siekia, kad valdžia imtųsi reikiamų priemonių. O skundas dėl leidimų statyti susirinkimų sales laukia EŽTT nagrinėjimo.