Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sofijoje dalijamasi Biblijos žinia prie literatūros stendo.

2017 M. VASARIO 14 D.
BULGARIJA

Ar Bulgarijos teismai apgins teisę į religijos laisvę?

Ar Bulgarijos teismai apgins teisę į religijos laisvę?

2016 metų birželio 4 dieną vienoje Burgaso miesto gatvėje Nikolajus Stojanovas prie nedidelio literatūros stendo nemokamai platino Jehovos liudytojų leidinius praeiviams. Apie 19 valandą priėję pareigūnai apkaltino Nikolajų savivaldybės potvarkio pažeidimu ir skyrė 50 levų (apie 25 eurų) baudą. Nikolajus yra vienas iš penkių Burgaso Jehovos liudytojų, kurie praėjusių metų gegužės ir birželio mėnesiais buvo apkaltinti ir nubausti už tai, kad užsiėmė taikia religine veikla.

Teismai nusprendžia, kad miesto valdžia pažeidė teisę į religijos laisvę

Nikolajus ir kiti keturi Jehovos liudytojai pareigūnų sprendimus dėl baudų skyrimo apskundė. 2016 metų spalio ir lapkričio mėnesiais Burgaso rajono teismas visus penkis liudytojus išteisino ir baudas panaikino.

Tuo pat metu Jehovos liudytojai iškėlė klausimą, ar Burgaso savivaldybės potvarkis neprieštarauja šalies Konstitucijai. 2016 metų spalio 12 dieną Burgaso administracinis teismas nusprendė, kad potvarkis, varžantis liudytojų religinę veiklą, pažeidžia Bulgarijos Konstitucijoje ir tarptautinėse konvencijose garantuojamą teisę į religijos laisvę.

Burgaso miesto taryba jau žinojo, kad Potvarkis dėl viešosios tvarkos palaikymo pažeidžia Konstitucijos garantuojamas teises. 2013 metais nacionalistų partija pasiūlė potvarkio pataisas, argumentuodama, kad kai kuriuos miesto gyventojus piktina Jehovos liudytojų religinė veikla. Rajono administracijos direktorius, peržiūrėjęs siūlomas pataisas, padarė išvadą, kad jos yra diskriminuojamo pobūdžio, ir priėmė nutarimą, kad pataisos prieštarauja Konstitucijai. Tačiau į pareigas atėjęs kitas rajono administracijos direktorius pastarąjį nutarimą atšaukė, ir miesto taryba pataisas priėmė. Ombudsmenas miesto tarybą įspėjo, kad naujoji potvarkio redakcija prieštarauja įstatymui. Vis dėlto pataisos buvo paliktos galioti, kol Burgaso rajono teismas jas panaikino.

Panašiai nutiko ir Kiustendilo mieste. Čia miesto taryba irgi sąmoningai priėmė pataisas, kuriomis buvo varžoma religijos laisvė, ir liepė policijai pataisas vykdyti. Policijos pareigūnai apkaltino liudytojus tariamai neteisėta religine veikla ir skyrė jiems šešias baudas iki 800 levų (409 eurų). Bet Kiustendilo administracinis teismas kaltinimus ir baudas panaikino. Viename iš savo sprendimų teismas konstatavo: „Pareiškėja buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn vien už tai, kad pasinaudojo savo teise į religijos laisvę, kurią jai garantuoja Konstitucija ir religinės veiklos įstatymas.“ 2016-ųjų birželio 24-ąją tas pats teismas patenkino vietos liudytojų prašymą ir pareiškė, kad potvarkio pataisos prieštarauja Konstitucijai. * Kiustendilo miesto taryba šį sprendimą apskundė Aukščiausiajam Teismui.

Laisvė skelbti religinius įsitikinimus traktuojama įvairiai

Pastaraisiais metais mažiausiai 44 Bulgarijos savivaldybės įgyvendino potvarkių pataisas, kuriomis ribojama registruotų religinių bendruomenių veikla. Vietos valdžiai priėmus tokius potvarkius, Jehovos liudytojams grasinama įspėjimais, skiriamos baudos, jie yra šaukiami į teismus, juos bandoma įbauginti psichologiškai arba net fiziniu smurtu. Pavyzdžiui, 2016-ųjų kovo 26-ąją Vracos miesto savivaldybės pareigūnas Marinas Cvetkovas pagrasino dviem Jehovos liudytojoms, kad pasamdys aršius futbolo sirgalius jas užpulti. Be to, jis konfiskavo ir sugadino kai kuriuos jų leidinius.

Vis dėlto Bulgarijoje yra ir tolerantiškų valdžios pareigūnų bei teismų, kurie palaiko religijos laisvę. 2016 metų birželio 2 dieną šalies sostinėje Sofijoje prie grupelės Jehovos liudytojų, stovinčių prie literatūros stendo, priėjo trys pareigūnai ir paprašė parodyti leidimus užsiimti šia savanoriška veikla. Pakalbėję su liudytojais, pareigūnai pripažino, kad Bulgarijos Konstitucija garantuoja teisę užsiimti taikia religine veikla. Antrame pagal dydį šalies mieste Plovdive miesto taryba nepatvirtino vienos politinės grupės siūlymo priimti Viešosios tvarkos ir saugumo potvarkio pataisas, kuriomis būtų ribojama Jehovos liudytojų veikla.

Ar užginčytos pataisos bus panaikintos?

Jehovos liudytojai Bulgarijoje ėmėsi veiksmų užginčyti visų 44 savivaldybių priimtas pataisas, kuriomis siekiama varžyti Konstitucijos garantuojamą laisvę skelbti savo religinius įsitikinimus. Jehovos liudytojų filialo, įsikūrusio Sofijoje, atstovas žiniasklaidai Krasimiras Velevas teigia: „Jehovos liudytojai pasitarnauja visuomenei kalbėdamiesi su žmonėmis jiems rūpimais klausimais ir parodydami paguodžiančius atsakymus iš Biblijos. Daug žmonių mūsų mielai klausosi, bet tose savivaldybėse, kurios priėmė varžančias pataisas, esame puolami už tai, kad platiname nemokamą literatūrą ar viešai pasakojame apie savo religinius įsitikinimus. Kai būtina, mes giname brangią, Dievo suteiktą teisę į religijos laisvę.“

Jehovos liudytojai džiaugiasi, kad daug svarbias pareigas einančių pareigūnų bei Bulgarijos teismai imasi veiksmų palaikyti religijos laisvę, kuri naudinga visai visuomenei. Laikas parodys, ar Bulgarijos valdžia pakoreguos ir kitas religijos laisvę varžančias pataisas.

^ pstr. 7 Bulgarija yra Europos Žmogaus teisių konvencijos valstybė narė. Konvencija garantuoja laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą laikant pamaldas, atliekant apeigas, praktikuojant tikėjimą ar mokant jo. Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Europos komisijos už demokratiją per teisę (Venecijos komisija) ne kartą konstatavo, kad ši garantuojama laisvė gina Jehovos liudytojų teisę rinktis į taikius sambūrius bei kalbėtis apie savo įsitikinimus su kitais.