Jehovos liudytojai pirmą kartą buvo įregistruoti Baku 1999-aisiais, o 2002-aisiais perregistruoti. * Vėlesniais metais liudytojai iš esmės turėjo religinę laisvę, tačiau buvo valdžios griežtai kontroliuojami: per jų susirinkimus policija nuolat atlikdavo reidus, cenzūruodavo literatūrą.

Jehovos liudytojų veiklą imta dar labiau varžyti po to, kai Valstybinis darbo su religinėmis bendrijomis komitetas priėmė religijos įstatymo pataisas. 2010-aisiais dėl neesminių smulkmenų Komitetas atmetė Jehovos liudytojų paraišką bendriją perregistruoti. Taigi Baku Jehovos liudytojų religinė bendrija veikia pagal senąją registraciją ir neatitinka naujų įstatymo nuostatų. Liudytojai bandė bendriją įregistruoti kituose Azerbaidžano miestuose, bet to padaryti nepavyko.

Jehovos liudytojai ir toliau yra persekiojami, varžomos jų laisvės. Policija ne kartą atliko kratą liudytojų namuose, konfiskavo asmeninius daiktus, tarp jų Biblijas. Teisėsaugos pareigūnai kai kuriuos liudytojus suėmė ir patraukė baudžiamojon atsakomybėn bei skyrė dideles pinigines baudas arba įkalino už tai, kad kalbėjosi su kitais apie Bibliją. Kadangi Jehovos liudytojų religija nėra įregistruota, valdžia jų susirinkimus laiko neteisėtais. Sueigos būna nutraukiamos, jų dalyviai sulaikomi ir nubaudžiami didelėmis piniginėmis baudomis.

Nuo 2015-ųjų lapkričio Valstybinis darbo su religinėmis bendrijomis komitetas leidžia į šalį įvežti Jehovos liudytojų literatūrą. Vis dėlto religijos laisvės pažeidimai nesiderina su Azerbaidžano įsipareigojimais Europos Tarybai. Be to, Azerbaidžane nėra galimybės atlikti alternatyviąją civilinę tarnybą. Todėl kai kurie karo tarnybos atsisakantys jauni liudytojai yra užgauliojami ir patraukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Per pastaruosius 10 metų Azerbaidžano Jehovos liudytojai, tikėdamiesi gauti daugiau religinės laisvės, pateikė 19 skundų Europos Žmogaus Teisių Teismui ir 4 skundus JT Žmogaus teisių komitetui. Jehovos liudytojų atstovai vis susitinka su Azerbaidžano valdžia siekdami padėtį pagerinti.

^ pstr. 2 Įregistruota kaip Azerbaidžano Respublikos Jehovos liudytojų religinė bendruomenė.