Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

AZERBAIDŽANAS

Įkalinti už tikėjimą

Įkalinti už tikėjimą

Azerbaidžanas ir toliau baudžia Jehovos liudytojus už tikėjimą. Teismai pripažįsta juos kaltais dėl to, kad drauge renkasi garbinti Dievą, kalba kitiems apie savo įsitikinimus ir atsisako atlikti karinę tarnybą. Teisėjai dažniausiai skiria jiems dideles pinigines baudas ir sodina į kalėjimą.

Dvi moterys įkalintos dėl to, kad kalbėjo su kitais apie savo įsitikinimus

2015 metų gruodžio 17 dieną Baku Piralahi apygardos teisme prasidėjo dviejų Jehovos liudytojų, Irinos Zacharčenko ir Validos Džabrailovos, teismas. Jos kaltinamos už religinės literatūros platinimą be „tinkamo leidimo“ ir iki teismo buvo kalinamos nuo 2015 metų vasario 17 dienos.

Dešimties mėnesių ikiteisminis kalinimas smarkiai pakenkė fizinei ir emocinei abiejų moterų sveikatai. Tačiau pirminio bylos svarstymo metu teisėjas atmetė visus prašymus palengvinti jų padėtį ir nesutiko suėmimo pakeisti namų areštu. Kitas teismo posėdis vyks 2016 metų sausio 7 dieną.

Azerbaidžanas nesilaiko įsipareigojimų

2011 metų gegužės mėnesio ataskaitoje Europos Tarybos deleguota Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) dar sykį paragino Azerbaidžano valdžią užtikrinti, kad „įstatymai [...] gerbtų religijos laisvę, kurią garantuoja Europos Žmogaus teisių konvencija“. 2012 metais Europos Tarybos Venecijos komisija išleido detalią Azerbaidžano įstatymo dėl tikėjimo laisvės pakeitimų rekomendaciją. Joje teigiama: „Įstatyme yra keletas žmogaus teises varžančių nuostatų, kurios nesiderina su tarptautiniais standartais. [...] Taip pat turi būti performuotos nuostatos, reguliuojančios pagrindinius dalykus, tokius kaip įstatymo taikymo sritis, teisė į sąžinės ir religijos laisvę, religijos įregistravimas, religinės bendrijos savivalda ir panaikinimas, taip pat karo tarnybos atsisakymas, prozelitizmo klausimai, religinės literatūros leidimas ir platinimas.“

Azerbaidžanas, be to, negerbia asmens teisės atsisakyti karinės tarnybos dėl savo įsitikinimų. 1996 metais prisijungdamas prie Europos Tarybos, Azerbaidžanas įsipareigojo: 1) per dvejus metus priimti įstatymą dėl alternatyviosios civilinės tarnybos; 2) išleisti į laisvę visus įkalintus dėl atsisakymo tarnauti kariuomenėje; 3) suteikti jiems galimybę rinktis alternatyviąją civilinę tarnybą. Nors nuo to laiko, kai šalis tapo Europos Tarybos nare, praėjo daugiau kaip 13 metų, įsipareigojimai vis dar nevykdomi.

Toje pačioje 2011 metų gegužės mėnesio ataskaitoje teigiama: „ECRI ragina Azerbaidžano vyriausybę skubiai priimti Europos standartus atitinkantį įstatymą dėl alternatyviosios civilinės tarnybos. [...] ECRI pakartotinai primygtinai reikalauja, kad šalies valdžia nebepersekiotų ir nebekalintų atsisakiusiųjų karo tarnybos ir suteiktų jiems galimybę savo pareigą visuomenei atlikti tokiomis aplinkybėmis, kurios neprieštarautų jų sąžinei.“

Ar Azerbaidžanas laikysis įsipareigojimo užtikrinti religinę toleranciją?

2015 metų birželio 25 dieną Jungtinių Valstijų Helsinkio komisija išreiškė susirūpinimą dėl „didėjančio spaudimo religinėms mažumoms – ypač Jehovos liudytojams – Azerbaidžane“. Komisijos pirmininkas Krisas Smitas pareiškė: „Vyriausybė dažnai giriasi ginanti religijos laisvę, tačiau iš tikrųjų daugelį žmonių įkalina už tikėjimą. Aš raginu Azerbaidžano valdžią nedelsiant paleisti ponią Zacharčenko ir ponią Džabrailovą.“

Jehovos liudytojai visame pasaulyje yra susirūpinę dėl Irinos Zacharčenko ir Validos Džabrailovos padėties. JT Žmogaus teisių komitetas oficialiai paragino Azerbaidžaną pakeisti Irinos Zacharčenko kalinimą namų areštu, bet teismas tai ignoravo. I. Zacharčenko ir V. Džabrailova, jų šeimos ir draugai pagarbiai prašo, kad Azerbaidžano valdžia kuo greičiau jas paleistų ir išteisintų.

Laiko juosta

 1. 2015 m. gruodžio 17 d.

  Baku Piralahi apygardos teismas atmetė visus prašymus paleisti Iriną Zacharčenko ir Validą Džabrailovą iš kalėjimo. Kitas teismo posėdis vyks 2016 metų sausio 7 dieną.

 2. 2015 m. rugsėjo 4 d.

  Sabailo apylinkės teismas (Baku) pratęsia ikiteisminį Irinos Zacharčenko ir Validos Džabrailovos kalinimą iki 2015 metų gruodžio 17 dienos. Kalėjime jos bus išbuvusios dešimt mėnesių.

 3. 2015 m. gegužės 7 d. ir liepos 4 d.

  Sabailo apylinkės teismas (Baku) pratęsia ikiteisminį Irinos Zacharčenko ir Validos Džabrailovos kalinimą.

 4. 2015 m. vasario 17 d.

  Baku miesto Sabailo apylinkės teismas už neteisėtą religinių leidinių platinimą Irinai Zacharčenko ir Validai Džabrailovai iškelia baudžiamąją bylą ir iki teismo sulaiko trims mėnesiams.

 5. 2013 m. kovo 12 d.

  Už atsisakymą atlikti karinę tarnybą Jehovos liudytojas Kamranas Mirzajevas nuteisiamas devyniems mėnesiams kalėjimo. Paskelbus visuotinę amnestiją, iš kalėjimo išleistas pirma laiko.

 6. 2012 m. rugsėjo 25 d.

  Už atsisakymą atlikti karinę tarnybą Jehovos liudytojas Fahradinas Mirzajevas nuteisiamas vieneriems metams kalėjimo.

 7. 2010 m. rugsėjo 8 d.

  Už atsisakymą atlikti karinę tarnybą Jehovos liudytojas Faridas Mamadovas nuteisiamas devyniems mėnesiams kalėjimo.

 8. 2009 m. rugpjūčio 19 d.

  Už atsisakymą atlikti karinę tarnybą antrą kartą Mušfigas Mamedovas sulaikomas iki teismo ir nubaudžiamas pinigine bauda.

 9. 2008 m. kovo 7 d.

  Mušfigo Mamedovo ir Samiro Huseinovo advokatas pateikia apeliacinį skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl Azerbaidžane keliamų baudžiamųjų bylų atsisakiusiems atlikti karinę tarnybą.

 10. 2007 m. spalio 4 d.

  Už atsisakymą atlikti karinę tarnybą Jehovos liudytojas Samiras Huseinovas įkalinamas dešimčiai mėnesių.

 11. 2006 m.

  Už atsisakymą atlikti karinę tarnybą Mušfigas Mamedovas sulaikomas iki teismo ir jam skiriama šešių mėnesių bausmė, pritaikant lygtinį išteisinimą.