Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. GRUODŽIO 11 D.
AZERBAIDŽANAS

Rašadui Niftalijevui už dalyvavimą religinėse sueigose paskirta bauda ir įkalinimas

Rašadui Niftalijevui už dalyvavimą religinėse sueigose paskirta bauda ir įkalinimas

Jehovos liudytojas Rašadas Niftalijevas jau antrą kartą per 14 mėnesių įkalintas už tai, kad nesumoka baudų, paskirtų jam už dalyvavimą religinėse sueigose. 2015 metų lapkričio 19-ąją Azerbaidžano miesto Gendžės teismas Rašadą nuteisė 25 paroms arešto, nes jis neįstengė sumokėti didžiulių baudų už „religinių sueigų organizavimą ir vedimą“.

Rašadui Niftalijevui skirtos baudos iš viso sudaro 9450 manatų (11 375 JAV doleriai). Nors yra įsitikinęs, kad tos baudos neteisėtos, jis moka jas nedidelėmis dalimis, kiek leidžia galimybės.

Nubaustas už dalyvavimą religinėse sueigose

Rašadas Niftalijevas buvo suimtas 2015 metų lapkričio 14-ąją, kai policija įsiveržė į Jehovos liudytojų sueigą Gendžėje, antrame pagal dydį Azerbaidžano mieste. Policininkai sueigą nutraukė ir 27 žmones nuvežė į Gendžės miesto Kepazo policijos nuovadą. 12 sulaikytųjų, tarp jų ir R. Niftalijevą, apkaltino pažeidus įstatymą dėl dalyvavimo religinėje sueigoje. * Uždaruose posėdžiuose, surengtuose lapkričio 18–25 dienomis, Gendžės miesto Kepazo apylinkės teismas devyniems asmenims skyrė po 2000 manatų (1911 JAV dolerių) baudą už dalyvavimą „religinėje sueigoje be atitinkamo leidimo“.

Lapkričio 19-ąją Rašadas Niftalijevas buvo iškviestas į antstolių kontorą ir apklaustas, kodėl neskuba sumokėti penkių baudų, skirtų jam per pastaruosius penkerius metus dėl tų pačių kaltinimų. Rašadas paaiškino, kad stengiasi baudas mokėti, tačiau turi mažai pajamų ir prižiūri sergančią motiną; bet antstolis išsiuntė jo bylą į teismą. Išklausęs bylą Gendžės miesto Kepazo apylinkės teismas Niftalijevą iškart suėmė. Vėliau teismas taip pat skyrė jam baudą už dalyvavimą lapkričio 14-ąją vykusioje religinėje sueigoje; dėl to Rašado įsiskolinimas dar padidėjo, o būti nubaustam už tikėjimą Dievu – dar didesnė neteisybė.

Trukdoma rengti religines sueigas

Policijos įsiveržimas į Jehovos liudytojų sueigą, vykusią lapkričio 14-ąją, Gendžėje jau aštuntas nuo 2010 metų. * Policija rengia savo reidus pagal vieną ir tą pačią schemą: liudytojai taikiai susirenka nedidelėmis grupėmis privačiuose namuose; policininkai įeina į namus neturėdami nei leidimo daryti kratą, nei teismo orderio; be to, jie deramai neprisistato ir nenurodo atėjimo priežasties. Jie nutraukia sueigą, konfiskuoja tikinčiųjų Biblijas ir religinius leidinius, viską nufilmuoja, o dalyvius įžeidinėja ir jiems grasina.

Policininkai į nuovadą pristato visus, kas buvo sueigoje, tarp jų vaikus ir pagyvenusius žmones. Vėliau tą dieną paskiria teismo posėdžius; kartais teismas leidžia sulaikytiesiems susisiekti su savo advokatais ir duoda keletą dienų pasiruošti gynybai. Kelis kartus vietinė žiniasklaida paviešino tuos suėmimus ir net per televiziją parodė liudytojus, laukiančius policijos nuovadoje.

Registracija būtina, bet vis nesuteikiama

Kadangi Jehovos liudytojai Gendžėje negauna leidimo įregistruoti savo veiklą, valdžia sako, kad jų sueigos, rengiamos šiame mieste, neteisėtos. Gendžės miesto Kepazo apylinkės teismas tuo rėmėsi skirdamas baudą lapkričio 14-ąją vykusios sueigos dalyviams. Nutarime sakoma, kad „Jehovos liudytojų bendrija nėra gavusi oficialaus atitinkamų valdžios organų leidimo užsiimti savo veikla Gendžės mieste“. *

Nors teismas priėmė tokią nutartį, Azerbaidžane nėra įstatymo, reikalaujančio gauti išankstinį valdžios leidimą rengti religines sueigas. Įstatymo dėl tikėjimo laisvės 21 straipsnyje sakoma: „Religinės apeigos ir ceremonijos be trukdymų vyksta šventyklose [...], taip pat piliečių butuose ir namuose.“

Šalies sostinėje Baku Jehovos liudytojai yra registruoti, ir nuo 2010 metų jie daug kartų prašė leidimo gauti registraciją Gendžėje. Tačiau Valstybės komitetas darbui su religinėmis bendrijomis kiekvieną kartą prašymus atmeta dėl formalių priežasčių arba išvis į juos neatsako. Paskutinį kartą liudytojai padavė prašymą dėl registracijos Gendžėje 2015 metų lapkričio 10 dieną; iki šiol laukiama valdžios sprendimo.

Pastangos išspręsti klausimą dėl varžomos tikėjimo laisvės

Jehovos liudytojai deda pastangas susitikti su Azerbaidžano valdžios pareigūnais, kad įregistruotų savo veiklą ir kad jų teisės būtų labiau gerbiamos. Tačiau iki šiol su liudytojais Azerbaidžane elgiamasi neteisingai, todėl Europos Žmogaus Teisių Teismui jie padavė 21 skundą dėl jų teisės į religijos laisvę ir laisvę išpažinti savo tikėjimą pažeidimo.

Jehovos liudytojai prašo Azerbaidžano valdžią nevaržyti jų teisių, kurias šalies įstatymas garantuoja visiems piliečiams, įskaitant teisę į tikėjimo laisvę, ir nebebausti tokių nuoširdžių tikinčiųjų kaip Rašadas Niftalijevas.

^ pstr. 5 Jie buvo kaltinami pažeidę Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį 299.0.2, kuris draudžia „organizuoti ir vesti religines sueigas, gatvės eitynes ir kitas religines ceremonijas“ be vietinės valdžios leidimo.

^ pstr. 8 Policija taip pat surengė reidus Lenkoranėje, Lekbatane, Mingečevyre, Šemkyre ir Zakataloje.

^ pstr. 11 Valdininkai remiasi Įstatymo dėl tikėjimo laisvės 12 straipsniu, kuriame sakoma: „Bet kokia religinė bendrija gali veikti tik jeigu yra registruota atitinkamos vykdomosios valdžios institucijos ir įtraukta į valstybinį religinių bendrijų registrą.“ Tačiau šis straipsnis liečia religines organizacijas, turinčias juridinio asmens statusą. Jis nedraudžia žmonių grupėms rinktis į religines sueigas. Žiūrėkite taip pat Įstatymo dėl susirinkimų laisvės 4 straipsnį, kuriame nurodoma, kad „religinių ceremonijų“ tas įstatymas nereguliuoja.