Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2016 M. RUGPJŪČIO 9 D.
ARMĖNIJA

Armėnijoje kai kurie Jehovos liudytojai jau atliko alternatyvią civilinę tarnybą

Armėnijoje kai kurie Jehovos liudytojai jau atliko alternatyvią civilinę tarnybą

Armėnijoje pirmoji Jehovos liudytojų jaunuolių grupė, kuriai buvo suteikta galimybė atlikti alternatyvią civilinę tarnybą, stropiai vykdo savo pilietines pareigas. Kol tokios galimybės nebuvo, karo tarnybos dėl įsitikinimų atsisakę Jehovos liudytojai būdavo kalinami. Tačiau 2013-aisiais Armėnijos Respublika pakoregavo savo įstatymus ir įvedė programą, pagal kurią vietoj karo tarnybos galima atlikti alternatyvią civilinę tarnybą. Į šią programą jau įtraukta daugiau kaip 200 liudytojų. Šešiolika iš jų tarnybą atliko iki 2016-ųjų birželio pabaigos.

Naujosios programos nauda

Pirmieji pagal programą tarnavę liudytojų jaunuoliai už atsisakymą atlikti karo prievolę iš pradžių buvo įkalinti. Įsigaliojus naujajam įstatymui, šiems vaikinams buvo leista atlikti alternatyvią civilinę tarnybą. Nuo 2014-ųjų sausio jie dirbo įvairius darbus: prižiūrėjo aplinką, valė gatves, talkino sveikatos priežiūros įstaigų personalui ir darbavosi kitose srityse.

Alternatyvios civilinės tarnybos užduotis atlikę jaunuoliai labai džiaugiasi, kad valdžia suteikė galimybę prasmingai pasitarnauti, pavyzdžiui, gražinti aplinką ar rūpintis tais, kam reikia pagalbos. Be to, atlikę jiems pavestas užduotis pagal naująją programą, liudytojai neturės įrašų apie teistumą, todėl galės toliau darbuotis visuomenės labui.

22 metų amžiaus Davitas Arakelianas atliko alternatyvią tarnybą slaugos namuose darbuodamasis sanitaru. Jis sako: „Atlikdamas alternatyvią tarnybą tapau rimtesniu, atsakingesniu, darbštesniu žmogumi. Džiaugiuosi, kad vykdydamas piliečio pareigas galėjau nuoširdžiai padėti kitiems. Įstaigos vadovai, personalas ir netgi kai kurie slaugos namų gyventojai džiaugiasi mūsų darbu.“ Michailas Manasianas, taip pat 22 metų amžiaus, buvo paskirtas darbuotis šalies ypatingųjų padėčių ministerijoje. Jis sako: „Atlikdamas tarnybą išmokau naujų įgūdžių, tad tokį darbą galėsiu dirbti ir toliau. Pilietines pareigas galėjau vykdyti nepamindamas savo sąžinės.“

Ar Armėnijos pavyzdžiu paseks ir kitos šalys?

Neseniai Armėnija padarė dar didesnę pažangą – į savo konstituciją įtraukė punktą, kuriuo pripažįstama teisė atsisakyti karo prievolės dėl įsitikinimų. 2015-ųjų gruodį įsigaliojusios pakoreguotos konstitucijos 41 straipsnio 3 pastraipoje sakoma: „Kiekvienas pilietis, kurio religijai ar įsitikinimams karo tarnyba prieštarauja, įstatymų numatyta tvarka turi teisę vietoj karo tarnybos pasirinkti alternatyvią tarnybą.“ Europos Tarybos Venecijos komisija pagyrė Armėniją žengus tokį žingsnį ir pavadino jį „nepaprastai puikia ir pagirtina priemone įgyvendinant byloje Bajatianas prieš Armėniją * priimtą sprendimą“.

Įvedusi šią alternatyvios civilinės tarnybos programą, Armėnija pasiekė tarptautinių standartų lygį. Anksčiau šalyje vyravęs režimas bausdavo atsisakiusiuosius karo tarnybos dėl įsitikinimų, o dabar piliečių teisė į sąžinės laisvę yra gerbiama. Tokia politika teikia daug naudos, todėl yra geras pavyzdys šalims, kurios karo tarnybos atsisakiusius asmenis baudžia. Armėnijos atvejis rodo, kad tokio pobūdžio programa patenkina tiek valdžios, tiek šalies piliečių poreikius.

Jehovos liudytojų Armėnijoje atstovas žiniasklaidai Tigranas Harutiunianas sako: „Džiaugiamės, kad Armėnijos valdžia ėmėsi veiksmų užtikrinti pagrindines žmogaus teises, įskaitant teisę atsisakyti karo tarnybos dėl įsitikinimų. Liudytojų jaunuoliai Armėnijoje dabar gali atlikti savo pareigas valstybei nepamindami savo sąžinės ir suteikdami pagalbą kitiems.“

^ pstr. 8 Byloje Bajatianas prieš Armėniją ([DK], Nr. 23459/03, EŽTT, 2011 m.) Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji kolegija paskelbė principinį sprendimą: pirmą kartą konstatavo, kad teisę atsisakyti karo tarnybos dėl įsitikinimų visapusiškai gina Europos žmogaus teisių konvencijos 9 straipsnis (minties, sąžinės ir religijos laisvė).