Armėnijos valdžia, regis, pagaliau pripažino savo piliečių teisę dėl įsitikinimų atsisakyti tarnauti armijoje. 2013-ųjų spalio 23 dieną Armėnijos respublikinė komisija peržiūrėjo ir patenkino 57 iš 90 Jehovos liudytojų anksčiau pateiktų prašymų dėl alternatyviosios tarnybos (Komisija žada persvarstyti ir likusiųjų prašymus). Tarp jų ir 6 iš 20 liudytojų, įkalintų Erebunio kalėjime, prašymus. Tie šeši kaliniai 2013 metų spalio 24 dieną buvo paleisti į laisvę. Komisija ketina peržiūrėti prašymus ir likusių įkalintų liudytojų, kurie pageidauja alternatyviosios tarnybos. Tikimasi, kad jie irgi atgaus laisvę.

Nauja programa

Pokyčiai prasidėjo tada, kai, atsižvelgdama į Europos reikalavimus, 2013 metų birželio 8 dieną Armėnija padarė įstatymo pataisas dėl alternatyviosios tarnybos ir 2013 metų liepos 25 dieną priėmė ją reglamentuojančius įstatus. Armėnijos prezidentas 2013 metų spalio 2 dieną savo kalboje Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje apie šias įstatymo pataisas pasakė: „Žmonės, dėl savo įsitikinimų nenorintys tarnauti armijoje, pagal naują tvarką bus atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.“ 2013 metų spalio 3 dieną Armėnija priėmė įstatymą dėl amnestijos, kuriuo remiantis atsisakiusiųjų tarnauti armijoje įkalinimo laikas sutrumpintas iki šešių mėnesių. Pritaikius amnestiją, 2013 metų spalio 8 dieną į laisvę buvo išleisti aštuoni liudytojai, kuriems buvo likę kalėti mažiau nei šeši mėnesiai.

Jauni vyrai, pasirenkantys alternatyviąją tarnybą, nuo šiol galės būti naudingi savo šaliai ir nejaus Biblija išlavintos sąžinės priekaištų. Jie nebus pavaldūs Armėnijos ginkluotosioms pajėgoms. Tarnyba truks 36 mėnesius. Ją atliekantieji privalės dirbti po 48 valandas per savaitę ir kasmet gaus 10 dienų atostogų. Civilinio pobūdžio darbas bus skiriamas netoli gyvenamosios vietos.

Kaip buvo pasiekta įstatymo pataisų

Kai 2001-aisiais Armėnija tapo Europos Tarybos nare, ji, kaip ir visos naujos Tarybos narės, įsipareigojo priimti alternatyviosios tarnybos įstatymą ir paleisti į laisvę įkalintus dėl atsisakymo tarnauti kariuomenėje. Nepaisydama šių įsipareigojimų, Armėnija ir toliau persekiojo bei sodino į kalėjimą jaunus vyrus, Jehovos liudytojus.

Per pastaruosius 20 metų daugiau kaip 450 Jehovos liudytojų sunkiomis sąlygomis buvo kalinami ilgus metus ir patyrė daug žiaurumo.

Viltis atsisakantiems karinės tarnybos sužibo, kai 2004 metais liepos 1 dieną įsigaliojo Armėnijos Respublikos įstatymas dėl alternatyviosios tarnybos. Tačiau ją atliekantieji buvo pavaldūs karinėms struktūroms, o atsisakiusieji traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Europos Taryba ne kartą pareiškė, kad Armėnijos įstatymas dėl alternatyviosios tarnybos neatitinka Europos reglamento. Pavyzdžiui, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Rezoliucijoje Nr. 1532 (2007 m.) pareikšta: „Didelį nerimą kelia, kad, nesant tinkamos alternatyviosios tarnybos, dešimtys dėl savo įsitikinimų atsisakančių eiti į armiją — daugiausia Jehovos liudytojų — ir toliau yra kalinami, nes mieliau renkasi kalėjimą nei alternatyviąją tarnybą, kuri išties nėra civilinio pobūdžio.“

Susirūpinimą dėl tokios padėties Armėnijoje išreiškė ir JT Žmogaus Teisių Komitetas. 105-os sesijos (2012 m.) baigiamosiose pastabose Komitetas konstatavo:

„Valstybė privalo įvesti išties alternatyvią tarnybą, nieko bendra neturinčią su karinėmis struktūromis, priimtiną kiekvienam pagal jo įsitikinimus. Savo esme, trukme ar pinigine išraiška ji neturi būti nei baudžiamo, nei diskriminuojamo pobūdžio. Taip pat valstybė privalo paleisti į laisvę visus, dėl savo įsitikinimų atsisakiusius atlikti karinę ar tuomet buvusią alternatyviąją tarnybą.“

Pagalba iš EŽTT

Nerasdami teisingumo Armėnijos teismuose, Jehovos liudytojai Vahanas Bajatianas ir dar du jauni vyrai nusiuntė apeliacinį skundą prieš Armėniją Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT). Lūžis įvyko, kai 2011 metų liepos 7 dieną EŽTT Didžioji kolegija Bajatiano byloje priėmė sprendimą jo naudai. Tai buvo pirmas kartas, kai EŽTT pripažino, kad Europos žmogaus teisių konvencija taikytina ginant ir dėl religinių įsitikinimų atsisakiusiųjų tarnauti armijoje teises. Po šio Didžiosios kolegijos sprendimo EŽTT priėmė dar keturis to paties pobūdžio palankius sprendimus. *

Į EŽTT kreipęsi kovotojai už sąžinės laisvę Hajkas Bukharatianas ir Ašotas Tsaturianas

Nepaisydama Didžiosios kolegijos sprendimo byloje Bajatianas prieš Armėniją, šalies valdžia patraukė baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisė 29 jaunus vyrus, atsisakiusius tarnauti armijoje dėl religinių įsitikinimų; 23 iš jų įkalino. Nuo 2011 metų liepos iki 2013 metų spalio 86 liudytojai Armėnijos kalėjimuose bendrai sudėjus praleido 168 metus. Dėl neteisėto įkalinimo kai kurie iš jų taip pat kreipėsi į EŽTT.

Neišspręstos problemos

Tiek išbuvę kalėjime visą bausmės laiką, tiek išleisti 2013 metų spalį viliasi, kad, atsižvelgiant į naujausias baudžiamojo kodekso pataisas, jų teistumas bus panaikintas. Kita problema, — ar bus išmokėtos kompensacijos tiems, kurie buvo nuteisti ir įkalinti po EŽTT sprendimo Bajatiano byloje.

Kokie bus rezultatai Armėnijai įgyvendinus įstatymo dėl alternatyviosios tarnybos pataisas, parodys ateitis. Tačiau atrodo, jog dabar šalyje daroma viskas, kad būtų pripažintos atsisakiusiųjų karinės tarnybos teisės.

Koks kelias nueitas, kad būtų priimtas įstatymas dėl išties civilinės alternatyviosios tarnybos

Metai

Įvykiai

2001

Armėnija tampa Europos tarybos nare, todėl reikalaujama, kad šalyje įsigaliotų visiems priimtinos alternatyviosios tarnybos įstatymas.

2004

Alternatyviosios tarnybos įstatymas įsigalioja, bet tarnaujantieji lieka pavaldūs karinėms pajėgoms, todėl Jehovos liudytojams tokia tarnyba nepriimtina.

2006

Priimamos alternatyviosios civilinės tarnybos įstatymo pataisos, kuriose numatytos bausmės už įstatymo nevykdymą. Tarnyba nėra visiškai civilinė, todėl Jehovos liudytojų netenkina.

2011

Byloje Bajatianas prieš Armėniją sprendimu Nr. 16-1 EŽTT Didžioji kolegija, gindama dėl įsitikinimų atsisakiusių tarnauti armijoje teises, pripažįsta, kad buvo pažeista asmens teisė į sąžinės laisvę.

2012

Europos Teismas priima du Armėnijai nepalankius sprendimus bylose dėl karinės tarnybos: Bukharatianas prieš Armėniją ir Tsaturianas prieš Armėniją.

2013

Birželio 8 dieną įsigalioja naujos įstatymo pataisos. Liepos 25 dieną priimami potvarkiai, kuriuos įgyvendinus tarnyba taptų išties civiline.

Spalio 8—9 dienomis Armėnija paleidžia į laisvę aštuonis Jehovos liudytojus.

Spalio 23 dieną Armėnijos respublikinė komisija patenkina 57 Jehovos liudytojų prašymus atlikti alternatyviąją tarnybą, tarp jų ir 6 iš 20 vis dar laikomų kalėjime.

Spalio 24 dieną iš Erebunio kalėjimo išleidžiami šeši liudytojai.

^ pstr. 12 Skaitykite Erčepas prieš Turkiją, Nr. 43965/04, 2011 m. lapkričio 22 d.; Bukharatianas prieš Armėniją, Nr. 37819/03, 2012 m. sausio 10 d.; Tsaturianas prieš Armėniją, Nr. 37821/03, 2012 m. sausio 10 d.; Feti Demirtašas prieš Turkiją, Nr. 5260/07, 2012 m. sausio 17 d.