SANKT PETERBURGAS (Rusija). Rusijos valdžia ėmėsi precedento neturinčių veiksmų – siekia uždaryti Jehovos liudytojų filialą Rusijoje.

2016 metų kovo 2 dieną Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra pateikė oficialų įspėjimą, kuriame buvo pranešta, kad jeigu liudytojų filialas per du mėnesius nepašalins „padarytų pažeidimų“, valdžios laikomų ekstremistiniais veiksmais, „religinė bendrija bus likviduota“. Jehovos liudytojų atstovas Rusijoje Jaroslavas Sivulskis sako: „Jeigu liudytojų juridinis asmuo būtų panaikintas, valdžia konfiskuotų visą mums priklausantį nekilnojamąjį turtą ir uždraustų Jehovos liudytojų veiklą visoje Rusijoje.“

Jehovos liudytojų filialas Rusijoje

Ironiška, kad kaip tik šiemet sukanka 25 metai, kai Jehovos liudytojai Rusijoje buvo pirmą kartą įregistruoti – jų filialas Rusijoje įregistruotas 1991-ųjų kovo 27-ąją, o perregistruotas 1999-ųjų balandžio 29-ąją. Filialas yra įsikūręs Solnečnojė kaime, esančiame apie 40 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Sankt Peterburgo. Grasinimai filialą uždaryti – tai naujausias Rusijos agresijos prieš liudytojus pasireiškimas. Per pastaruosius metus Rusijos valdžia sustabdė Jehovos liudytojų religinės literatūros, įskaitant Bibliją rusų kalba, įvežimą į šalį ir vienintelė pasaulyje uždraudė oficialią Jehovos liudytojų interneto svetainę jw.org savo šalyje. „Kovos su ekstremizmu įstatymas Rusijos Jehovos liudytojų religinei veiklai yra taikomas neteisėtai“, – pabrėžia J. Sivulskis. „Jehovos liudytojai šiuos sprendimus ginčija. Norime netrukdomai išpažinti savo tikėjimą ir užsiimti Biblijos mokymo darbu – daryti tai, ką Rusijoje taikiai darome jau 125 metus.“

Rusijos valdžios priešiškumas Jehovos liudytojams vis didėja labiausiai dėl glaudžių, net „simbiotiniais“ pavadintų, jos santykių su Rusijos stačiatikių bažnyčia. Tarptautinės žiniasklaidos leidiniuose pranešama, kad šių agresyvių veiksmų ir liudytojų bei kitų religinių mažumų veiklą Rusijoje varžančių teisės aktų priėmimą, regis, kursto bažnyčia. Štai dienraštyje The New York Times pasakyta, kad Rusijos valdžią ir stačiatikių bažnyčią sieja „labai artimi ryšiai“. Naujienų agentūra Associated Press praneša, kad valdžios „veiksmai prieš Jehovos liudytojus Rusijoje atkreipė aktyvistų už religijos laisvę dėmesį“. Naujienų agentūros Reuters pranešime sakoma, kad tokie veiksmai yra vykdomi „prieš Jehovos liudytojus ir daugybę kitų, kurie yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn vadovaujantis Rusijos kovos su ekstremizmu įstatymu“. 2015-ųjų gruodį naujienų portalas The Independent rašė, kad Rusijos įstatymas buvo skirtas „apsisaugoti nuo teroristinių išpuolių ir kraštutinių pažiūrų nacionalistų smurtavimo“. Bet, kaip 2016-ųjų kovo 20-ąją buvo rašoma naujienų portale The Huffington Post, šiuo įstatymu taip pat naudojamasi siekiant „patraukti baudžiamojon atsakomybėn tokias taikias religijas“ kaip Jehovos liudytojai. Reikalaudami žalos atlyginimo, liudytojai kreipiasi tiek į šalies teismus, tiek į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Bet, kaip 2016-ųjų kovo 25-ąją pranešė savaitraštis The Moscow Times, Rusija priėmė naują įstatymą, kuris „Rusijos teismams suteikia teisę atmesti tarptautinių teismų sprendimus“.

Lankytojai filialo vestibiulyje

Jehovos liudytojų filialas Rusijoje organizuoja ir prižiūri neatlygintiną Biblijos mokymo darbą visoje šalyje. Filiale besidarbuojantys patyrę asmenys taip pat bendradarbiauja su liudytojais savanoriais, kurie teikia pagalbą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių. Iš daugiau kaip 146 milijonų Rusijos gyventojų yra per 175 000 Jehovos liudytojų.

Davidas A. Semonianas, Jehovos liudytojų atstovas žiniasklaidai visame pasaulyje, sakė: „Mums labai apmaudu vien dėl to, kad valdžia apskritai grasina uždaryti mūsų filialą Rusijoje. Jehovos liudytojams ir daugybei kitų žmonių visame pasaulyje labai rūpi, kaip įvykiai rutuliosis toliau.“

Atstovai žiniasklaidai

Visame pasaulyje: Davidas A. Semonianas, Visuomenės informavimo tarnyba, tel. +1 718 560 5000

Rusijoje: Jaroslavas Sivulskis, tel. +7 812 702 2691