MANILA, Filipinai. 2013-ųjų lapkričio 8 dieną Filipinus nusiaubė supertaifūnas Hajan (Filipinuose vadinamas Jolanda) — viena stipriausių audrų, pasiekusių sausumą.

2013 metų lapkričio 13 dieną Jehovos liudytojų biuras Maniloje pranešė, jog žuvo 27 liudytojai. Taip pat sugriauta daugiau kaip 100 mūsų bendratikių namų ir penkios Karalystės salės.

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba, įsikūrusi pagrindiniame biure Brukline (Niujorkas), koordinuoja pagalbą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių visame pasaulyje. Jehovos liudytojų filialas Filipinuose stengiasi nukentėjusius aprūpinti maistu, geriamu vandeniu, vaistais ir kitkuo. Iki lapkričio 10 dienos jau buvo pristatyta apie dešimt sunkvežimių humanitarinės pagalbos, o kitą dieną jų išsiųsta daugiau.

Šis regionas dar nebuvo spėjęs atsigauti po 2013-ųjų spalio 15 dieną įvykusio 7,2 balo žemės drebėjimo, per kurį žuvo 218 žmonių. Kaip pranešama, tos nelaimės metu žuvo trys Jehovos liudytojai: vienas po nuošliauža ir du užgriuvus namui. Žemės drebėjimas sekė įkandin 2013 metų spalio 12 dieną per Filipinus praūžusio taifūno Nari, nusinešusio mažiausiai 13 žmonių gyvybių.

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba pagalbai skiria lėšas, suaukotas pasaulinei veiklai. Taip pat įvertina, kiek reikia kvalifikuotų savanorių, ir, bendradarbiaudama su filialais visame pasaulyje, juos suranda. Mūsų organizacija gelbėjimo darbus derina su vietos valdžia bei kitomis humanitarinėmis organizacijomis.

Jehovos liudytojų atstovas spaudai Filipinuose Dean’as Jacek’as pasakė: „Labai liūdime dėl visų, kurie per šias stichines nelaimes prarado gyvybę. Suprantame, kiek paguodos reikia tiems, kurie neteko artimųjų ar turto. Darysime visa, ką galime, kad savo draugams bei kaimynams padėtume materialiai ir dvasiškai.“

Žiniasklaidai:

J. R. Brown, Visuomenės informavimo tarnyba, tel. +1 718 560 5000

Filipinuose: Dean Jacek, tel. +63 2 411 6090