Rodyti straipsnį

Naudojimosi svetaine sąlygos

Naudojimosi svetaine sąlygos

Sveiki!

Ši svetainė suteikia informacijos apie Dievą, Bibliją ir Jehovos liudytojus. Skaitykite, žiūrėkite arba atsisiųskite jus dominantį svetainės turinį. Nors tikimės, kad šia svetaine pasinaudos kuo daugiau žmonių, prašome jos turinio nepublikuoti jokioje kitoje svetainėje nei jokioje programoje. Tuo, ką įdomaus radote, galite dalytis su kitais taip, kaip nurodyta toliau išdėstytose naudojimosi svetaine sąlygose.

 Autoriaus teisės

© 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Visos teisės saugomos.

Šią svetainę sukūrė ir prižiūri draugija „Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.“ (toliau – draugija „Watchtower“). Jei nėra nurodyta kitaip, visa informacija šioje svetainėje yra draugijos „Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc.“ (toliau – draugija „Watch Tower“) intelektinė nuosavybė.

 Prekės ženklai

„Adobe“ logotipas ir pats pavadinimas, „Acrobat“ logotipas ir pats pavadinimas yra kompanijos „Adobe Systems Incorporated“ prekės ženklai. „iTunes“ ir „iPod“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai. „Microsoft“ logotipas, pavadinimas ir visi „Microsoft“ programinės įrangos bei produktų pavadinimai, įskaitant „Microsoft Office“ ir „Microsoft Office 365“, yra kompanijos „Microsoft Inc.“ prekės ženklai. „Android“ yra kompanijos „Google LLC“ prekės ženklas. „Android“ roboto logotipas yra atkurtas ir modifikuotas iš projektų, sukurtų ir bendrai naudojamų kompanijos „Google“; logotipas naudojamas pagal sąlygas, nustatytas sutartyje „Commons 3.0 Attribution License“ (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekės ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

 Naudojimosi svetaine sąlygos ir leidimas naudotis svetaine

Čia išdėstytos naudojimosi svetaine sąlygos. Kiekvienas svetainės lankytojas įsipareigoja laikytis tiek jų, tiek šioje svetainėje išdėstytų papildomų naudojimosi svetaine sąlygų (toliau kartu – „Naudojimosi svetaine sąlygos“). Jeigu su šiomis sąlygomis ar kuria nors jų dalimi nesutinkate, šia svetaine prašom nesinaudoti.

Laikantis šiose taisyklėse nurodytų sąlygų šios svetainės lankytojams leidžiama:

  • peržiūrėti, atsisiųsti ir atsispausdinti draugijos „Watch Tower“ autoriaus teisėmis saugomus šioje svetainėje publikuojamus paveikslėlius, elektroninius leidinius, muziką, fotografijas, tekstinę ar vaizdo medžiagą asmeniniam, nekomerciniam naudojimui;

  • dalytis nuorodomis į šioje svetainėje publikuojamus atsisiuntimui skirtus elektroninius leidinius, vaizdo ir garso failus.

Šios svetainės lankytojams draudžiama:

  • publikuoti šios svetainės paveikslėlius, elektroninius leidinius, prekės ženklus, muziką, fotografijas, vaizdo medžiagą ar straipsnius internete (bet kokioje kitoje svetainėje, įskaitant keitimosi failais svetaines, vaizdo failų publikavimo svetaines ir socialinius tinklus);

  • platinti šios svetainės paveikslėlius, elektroninius leidinius, prekės ženklus, muziką, fotografijas, tekstinę ar vaizdo medžiagą kartu su kokiomis nors elektroninėmis programomis ar kaip tų programų dalį (įskaitant ir tuos atvejus, kai toks turinys įkeliamas į serverį ir iš jo naudojamas kokios nors programos);

  • atgaminti, dauginti, kopijuoti, platinti ar kaip nors kitaip panaudoti šioje svetainėje publikuojamus paveikslėlius, elektroninius leidinius, prekės ženklus, muziką, fotografijas, tekstinę ar vaizdo medžiagą komerciniais tikslais ar už pinigus (net jei nesiekiama pelno);

  • platinimo tikslais kurti elektronines programas, įrankius ar specialias priemones, skirtas rinkti, kopijuoti, atsisiųsti ar kitaip imti šios svetainės duomenis, HTML kodą, paveikslėlius ar tekstą (nėra draudžiama platinti nemokamas, nekomercines programas, skirtas atsisiųsti elektroniniams failams, pavyzdžiui, EPUB, PDF, MP3 ir MP4 formatų failams, iš viešai prieinamų šios svetainės dalių);

  • netinkamai naudotis svetaine ar jos paslaugomis, pavyzdžiui, jungtis prie jos ne taip, kaip nurodoma;

  • Naudotis šia svetaine taip, kad jai būtų pakenkta arba iškiltų pakenkimo grėsmė ar iškiltų grėsmė svetainės pasiekiamumui, naudotis bet kokiu būdu, kuris neteisėtas, prieštarauja įstatymams, yra nesąžiningas, kenksmingas, taip pat susijęs su kokia nors neteisėta, įstatymams prieštaraujančia, nesąžininga ar kenkėjiška veikla ar tokiu tikslu;

  • Naudoti šią svetainę ar bet kurį jos paveikslėlį, elektroninį leidinį, prekės ženklą, muziką, fotografiją, tekstinę ar vaizdo medžiagą bet kokiu reklamos tikslu.

  •   Šioje svetainėje prieinamos „Google Maps“ paslaugos. Kaip ir kitų trečiųjų asmenų paslaugų, „Google Maps“ paslaugų teikimo sąlygų kontroliuoti negalime. Tad jei per šią svetainę naudojatės „Google“ paslaugomis, yra taikomos papildomos „Google Maps“ arba „Google Earth“ paslaugų teikimo sąlygos. Mes nesame informuojami apie „Google Maps“ sąlygų pasikeitimus, todėl prieš naudojantis šiomis paslaugomis prašome peržiūrėti jų teikimo sąlygas. Jei su „Google Maps“ sąlygomis nesutinkate, paslaugomis nesinaudokite. „Google Maps“ mūsų svetainei neperduoda jokių naudotojo duomenų.

Dalis medikams

Šios svetainės dalis medikams yra tik informacinio pobūdžio ir nėra medicinos, diagnostikos ar gydymo metodų žinynas. Šioje svetainės dalyje nėra rekomenduojami nei propaguojami jokie konkretūs tyrimai, gydytojai, produktai, procedūros, nuomonės ar kt.

Jei kyla klausimų apie tam tikrą sveikatos sutrikimą ar gydymo metodą, visada kreipkitės į gydytoją ar kitą kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.

 Šios svetainės dalyje siekiama pateikti kuo tikslesnę naujausią informaciją. Vis dėlto informacija čia pateikiama tokia, kokia yra, nesuteikiant jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų. Ši svetainė nesuteikia jokių tiesioginių nei netiesioginių garantijų, susijusių su informacija, publikuojama dalyje medikams, įskaitant garantijas dėl tinkamumo rinkai ar kokiam nors tikslui. Taip pat ši svetainė nesuteikia jokių garantijų dėl skiltyje medikams publikuojamos informacijos patikimumo, tikslumo, naujumo, naudingumo ar baigtinumo. Ši svetainė neprisiima jokios atsakomybės dėl dalyje medikams galimų klaidų ar neatitikimų. Ar pasitikėti šioje skiltyje pateikiama informacija, paliekama spręsti pačiam lankytojui. Jokiais atvejais ši svetainė nepriims pretenzijų dėl žalos (įskaitant tiesioginį ar šalutinį poveikį, žalą sveikatai, priešlaikinę mirtį, prarastą turtą ar žalą, kylančią dėl prarastų duomenų ar sutrukdymo verslui), kylančios dėl naudojimosi ar negalėjimo pasinaudoti svetainės dalimi medikams, net jeigu tokios pretenzijos grindžiamos turimomis garantijomis, sutartimis, civiliniais ieškiniais ir bet kokiais kitais teisiniais dokumentais ir nepaisant to, ar ši svetainė buvo informuota apie tokias pretenzijas ar žalą.

Atsakomybės apribojimas

Ši draugijai „Watchtower“ priklausanti svetainė, jos turinys, medžiaga, įvairios paslaugos bei informacija joje pateikiama tokia, kokia yra. Draugija „Watchtower“ neteikia jokių pareiškimų ir jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų.

 Draugija „Watchtower“ negarantuoja, kad svetainėje nėra virusų ar kitokių žalingų elementų. Draugija „Watchtower“ neprisiima atsakomybės už jokio pobūdžio žalą, kilusią naudojantis paslaugomis, svetainėje pateikiama informacija, jos turiniu, medžiaga ar kitomis paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius ir pasekminius nuostolius (įskaitant prarastą pelną).

Naudojimosi svetaine sąlygų pažeidimas

 Jeigu pažeisite šias naudojimosi svetaine sąlygas, svetainės savininkas gali imtis jo nuožiūra reikalingų veiksmų, įskaitant svetainės prieinamumo jums apribojimą ar visišką uždraudimą, kompiuterių, naudojančių jūsų IP adresą, blokavimą, prašymą jūsų interneto paslaugų tiekėjo, kad užblokuotų jūsų priėjimą prie svetainės ar teisinių priemonių ėmimąsi. Savininkas gali pareikalauti ir atlyginti padarytą žalą.

Sąlygų pakeitimai

 Savininkas šias naudojimosi svetaine sąlygas gali kartais redaguoti. Nauja sąlygų redakcija galios nuo tos dienos, kai tos sąlygos viešai publikuojamos. Kad žinotumėte naujausias sąlygas, prašom nuolat pasižiūrėti į šį puslapį.

Įstatymas ir jurisdikcija

 Šios naudojimosi svetaine sąlygos sudarytos pagal galiojančius Niujorko valstijos (JAV) įstatymus. Visus teisinius klausimus, susijusius su šiomis naudojimosi sąlygomis, galima spręsti Niujorko valstijos federaliniuose teismuose.

Fakultatyvumas

 Jei kuri nors sąlyga kompetentingame teisme bus pripažinta niekine, negaliojančia, neturinčia galios ar nelegalia, kitos sąlygos vis tiek lieka galioti. Jeigu savininkas šiomis sąlygomis nesinaudoja ieškiniui iškelti, tai nereiškia, kad tos sąlygos galima nesilaikyti arba ja nebus pasinaudota ieškiniui iškelti ateityje.

Bendras susitarimas

Šios naudojimosi svetaine sąlygos yra pagrįstos tarpusavio susitarimu tarp jūsų ir svetainės savininko ir pakeičia bet kokius iki šiol turėtus susitarimus dėl naudojimosi šia svetaine.