Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2015 m. gruodis

 NUMERIO TEMA | JŪS GALITE SUPRASTI BIBLIJĄ

Kas padėtų suprasti Bibliją

Kas padėtų suprasti Bibliją

Įsivaizduokite, kad kokioje nors šalyje lankotės pirmą kartą. Jums čia viskas nepažįstama – žmonės, papročiai, maistas, pinigai. Savaime suprantama, jaučiatės sutrikęs.

Panašiai galbūt pasijausite pirmą kartą skaitydamas Bibliją. Atsivertęs ją tarsi įžengiate į jums nepažįstamą senovės pasaulį. Ten sužinote apie tautą, vadinamą filistinais, susiduriate su neįprastais papročiais, pavyzdžiui, persiplėšti drabužius, maisto produktu mana, monetomis, kurios vadinamos drachmomis (Išėjimo 16:31; Jozuės 13:2; 2 Samuelio 3:31; Luko 15:9). Susigaudyti gali būti nelengva. Kaip lankydamasis svečioje šalyje, taip ir skaitydamas Bibliją tikriausiai norėtumėte, kad kas nors jums kai ką paaiškintų, ar ne?

KAIP BUVO PRAEITYJE

Nuo tada, kai šventieji raštai pradėti rašyti XVI amžiuje prieš mūsų erą, visada būdavo kas padėtų žmonėms juos suprasti. Vienas tokių buvo Mozė, pirmas Izraelio tautos vadovas (Pakartoto Įstatymo 1:5).

Šventųjų raštų žinovų buvo ir praėjus maždaug dešimt amžių. Pavyzdžiui, 455 m. p. m. e. Jeruzalės aikštėje susirinko didelė minia žydų kartu su vaikais. Raštų aiškintojai garsiai skaitė šventuosius raštus „paaiškindami prasmę“. Taip žmonės „galėjo suprasti, kas buvo skaitoma“ (Nehemijo 8:1–8).

Dar po penkių šimtmečių panašaus mokymo darbo ėmėsi Jėzus Kristus. Ir išties žmonės jį visų pirma pažinojo kaip mokytoją (Jono 13:13). Jėzus kalbėjo tiek minioms, tiek atskiriems žmonėms. Kartą didelei grupei žmonių jis pasakė garsųjį Kalno pamokslą ir „minios didžiai stebėjosi jo mokymu“ (Mato 5:1, 2; 7:28). 33-iųjų pavasarį eidamas keliu į kaimą netoli Jeruzalės Jėzus kalbėjosi su dviem savo mokiniais ir jiems „atvėrė Raštų prasmę“ (Luko 24:13–15, 27, 32).

Dievo Žodžio tiesų mokė ir Jėzaus mokiniai. Sykį pareigūnas iš Etiopijos skaitė šventųjų raštų ištrauką. Prie jo priėjęs Jėzaus mokinys Pilypas paklausė: „O ar tu supranti, ką skaitai?“ Etiopas atsakė: „Kaip galėčiau? Nebent kas nors man paaiškintų.“ Tada Pilypas išaiškino, apie ką toje ištraukoje rašoma (Apaštalų darbų 8:27–35).

KAIP YRA ŠIANDIEN

Šiais laikais Biblijos mokymo darbą visame pasaulyje – 239 šalyse bei valdose – atlieka Jehovos liudytojai (Mato 28:19, 20). Kas savaitę Biblijos studijas jie veda daugiau kaip devyniems milijonams žmonių, kurių daugelis niekada nebuvo krikščionys. Tokie užsiėmimai yra nemokami ir gali vykti studijuotojo namuose ar kitoje jam patogioje vietoje. Kartais studijuojama net telefonu ar internetu, naudojantis kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu.

Dėl Biblijos studijų susisiekite su Jehovos liudytojais ir jie atsakys jums į visus klausimus. Tyrinėdamas Dievo Žodį pastebėsite, kad jis anaiptol nėra sunkiai suprantamas, o „naudingas mokyti, drausminti, taisyti, auklėti teisume“, kad taptumėte „visiškai tinkamas, puikiai parengtas kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:16, 17).