Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2015 m. lapkritis

Biblija: klausimai ir atsakymai

Biblija: klausimai ir atsakymai

Ar mirusieji vėl gyvens?

Gyvybės Kūrėjas tikrai gali sugrąžinti žmones į gyvenimą

Dievas Jehova yra gyvenimo šaltinis (Psalmyno 36:10 [36:9, Brb]). Tad ar nebūtų protinga manyti, kad Dievas gali grąžinti į gyvenimą tuos, kurie yra mirę? Biblija mus patikina, kad ateityje jis taip ir padarys. (Perskaitykite Apaštalų darbų 24:15.) O kodėl Dievas žmones prikels?

Mūsų Kūrėjas iš pat pradžių norėjo, kad žmonės gyventų žemėje amžinai (Pradžios 1:31; 2:15–17). To jis tebenori iki šiol. Jam skaudu žiūrėti į dabartinį žmonių gyvenimą – pilną vargų ir labai trumpą. (Perskaitykite Jobo 14:1, 14, 15.)

Kur prikeltieji gyvens?

Ar Dievas žmogų sukūrė gyventi danguje? Ne. Dangiškajam gyvenimui jis sukūrė angelus, o žmonėms skyrė gyventi žemėje (Pradžios 1:28; Jobo 38:4, 7). Štai kai Jėzus prikėlė žmones, kur jie gyveno? Čia, žemėje. Taigi dauguma tų, kurie ateityje bus prikelti, gyvens žemėje. (Perskaitykite Jono 5:28, 29; 11:44.)

Tačiau nedidelis skaičius Dievo išrinktų žmonių bus prikelti gyventi danguje ir turės dvasinį kūną (Luko 12:32; 1 Korintiečiams 15:49, 50). Tie prikeltieji iš dangaus valdys žemę kaip karaliai kartu su Kristumi. (Perskaitykite Apreiškimo 5:9, 10.)