Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2015 m. spalis

Ar iš tiesų galime pažinti Dievą?

Ar iš tiesų galime pažinti Dievą?

„Dievas nepažinus“ (Filonas Aleksandrietis, pirmojo amžiaus filosofas).

„[Dievas] yra netoli nuo kiekvieno iš mūsų“ (Saulius iš Tarso pirmojo amžiaus filosofams Atėnuose).

KURIS iš šių teiginių atspindi jūsų požiūrį? Daugeliui priimtina paguodžianti Sauliaus iš Tarso, dar vadinamo apaštalu Pauliumi, mintis (Apaštalų darbų 17:26, 27). Biblijoje yra ir daugiau panašių patikinimų. Štai kartą Jėzus maldoje šiltai kalbėjo, kad jo sekėjai gali pažinti Dievą ir būti jo laiminami (Jono 17:3).

Tačiau filosofai, kaip antai Filonas, laikėsi kitokio požiūrio. Jie teigė, jog Dievo niekada nesuvoksime iki galo, nes jis nepažinus. Kuris požiūris teisingas?

Biblijoje atvirai pripažįstama, jog kai kurie dalykai apie Dievą žmonėms sunkiai suprantami, pavyzdžiui, tai, kad Dievas neturi nei pradžios, nei pabaigos, be to, negalima nei išmatuoti, nei suvokti jo nuostabaus proto ir išminties gelmių. Nors šie Dievo asmenybės aspektai tiesiog pranoksta žmogaus supratimą, tai nėra kliūtis pažinti Dievą. Juos apmąstydami galime artintis prie Dievo (Jokūbo 4:8). Aptarkime keletą tų sunkiai suvokiamų dalykų, o vėliau apžvelgsime, kokias Dievo asmenybės puses suvokti įmanoma.

 Kas apie Dievą mums sunkiai suvokiama?

JO AMŽINUMAS. Biblija moko, jog Dievas egzistuoja „nuo amžių per amžius“ (Psalmyno 90:2). Kitaip tariant, neturi nei pradžios, nei pabaigos. Žmogaus požiūriu, „jo metų skaičius neištiriamas“ (Jobo 36:26).

Kuo mums tai naudinga. Tiems, kas jį išties pažįsta, Dievas žada amžinąjį gyvenimą (Jono 17:3). Kiek patikimas būtų toks pažadas, jei pats Dievas negyventų amžinai? Tokį pažadą gali ištesėti tik „Amžinybės Karalius“ (1 Timotiejui 1:17).

JO MĄSTYSENA. Biblija moko, kad Dievo „išmintis neištiriama“, nes jo mintys viršija mūsų mintis (Izaijo 40:28; 55:9). Ne veltui Biblijoje užduodamas retorinis klausimas: „Kas gi yra pažinęs Jehovos mąstyseną, kad galėtų jį pamokyti?“ (1 Korintiečiams 2:16)

Kuo mums tai naudinga. Dievas vienu metu gali klausytis milijonų žmonių maldų (Psalmyno 65:3 [65:2, Brb]). Jis pastebi net kiekvieną žemėn krintantį žvirblį. Tad ar Dievas gali būti pernelyg užimtas, kad jūsų nepastebėtų ir neišgirstų, ko meldžiate? Anaiptol, nes jo proto galios beribės. Be to, jo akyse „jūs vertesni už daugybę žvirblių“ (Mato 10:29, 31).

JO KELIAI. Biblija moko, kad žmogus „negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, ką Dievas daro“ (Mokytojo 3:11). Vadinasi, visko apie jį niekada nesužinosime. Išmintis, slypinti už Dievo kelių, nesusekama (Romiečiams 11:33). Tačiau jis trokšta atskleisti savo užmojus tiems, kas nori būti jam atsidavę (Amoso 3:7).

Kūrėjas neturi nei pradžios, nei pabaigos, be to, negalima nei išmatuoti, nei suvokti jo nuostabaus proto ir išminties gelmių.

Kuo mums tai naudinga. Jeigu skaitysime ir studijuosime Bibliją, apie Dievą ir jo kelius sužinosime vis ką nors naujo. Tai reiškia, kad per visą amžinybę galime dar labiau priartėti prie dangiškojo Tėvo.

Ką sužinoti įmanoma?

Nors apie Dievą daug ko suvokti negalime, tai nereiškia, kad jis nepažinus. Biblijoje yra gausybė informacijos, kuri padeda geriau pažinti Dievą. Aptarkime kai kuriuos dalykus.

DIEVO VARDAS. Biblija moko, jog Dievas išsirinko sau vardą. Joje rašoma: „Aš esu Jahvė, tai mano vardas!“ Biblijoje originalo kalba Dievo vardas paminėtas apie 7000 kartų – daugiau nei koks kitas vardas (Izaijo 42:8, Jr).

Kuo mums tai naudinga. Savo pavyzdinėje maldoje Jėzus pasakė: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas tavo vardas“ (Mato 6:9). Gal ir jūs maldoje minite Dievo vardą? Jehova trokšta išgelbėti kiekvieną, kas rodo deramą pagarbą jo vardui (Romiečiams 10:13).

JO BUVEINĖ. Iš Biblijos sužinome, jog yra dvi sferos: dvasinė, kurioje egzistuoja būtybės, turinčios dvasinius kūnus, ir fizinė, į kurią įeina mūsų Žemė ir visa visata (Jono 8:23; 1 Korintiečiams 15:44). Dvasinė sritis Biblijoje dažniausiai vadinama „dangumi“. Būtent ten ir yra Kūrėjo buveinė (1 Karalių 8:43).

Kuo mums tai naudinga. Šitaip mintyse susikuriame aiškesnį Dievo paveikslą. Kūrėjas nėra sunkiai suvokiama beasmenė visur esanti jėga. Jehova yra realus Asmuo, gyvenantis realioje  vietoje. Ir vis dėlto „joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio“ (Hebrajams 4:13).

JO ASMENYBĖ. Biblija moko, jog Dievui būdingos nuostabios savybės. „Dievas yra meilė“ (1 Jono 4:8). Jis niekada nemeluoja (Titui 1:2). Jis nešališkas, gailestingas, maloningas ir lėtas pykti (Išėjimo 34:6; Apaštalų darbų 10:34). Ir kas gali labiausiai nustebinti, – Kūrėjas trokšta būti „pagarbiai jo bijančių draugas“ (Psalmyno 25:14).

Kuo mums tai naudinga. Kiekvienas galime tapti Jehovos draugu (Jokūbo 2:23). O geriau pažindami jį kaip asmenybę, geriau suprasime Biblijos pasakojimus.

IEŠKOKITE JO

Biblijoje pateikiamas aiškus Jehovos paveikslas. Jis nėra nepažinus. Priešingai – Kūrėjas nori, kad jį pažintume. Jo Žodis, Biblija, žada: „Jeigu ieškosi jo, jis leis tau save surasti“ (1 Metraščių 28:9). Kodėl nepabandžius pažinti Dievą per Bibliją ir jos apmąstymus? Jei taip darysite, Biblijoje žadama, jog Dievas „artinsis prie jūsų“ (Jokūbo 4:8).

Jeigu skaitysite ir studijuosite Bibliją, vis sužinosite šį tą naujo apie Dievą ir jo kelius

Tačiau gal ateina į galvą mintis: „Kadangi apie Kūrėją negaliu žinoti visko, kaip galiu būti jo draugas?“ Pasvarstykite štai ką: ar geriausias chirurgo draugas privalo turėti medicininį išsilavinimą? Žinoma, ne! Jis gali būti visai kitos srities specialistas. Ir vis dėlto artima draugystė tarp tokių žmonių įmanoma. Kas iš tiesų svarbu, – chirurgo draugas jį pažįsta kaip asmenybę, žino, kas jam patinka ir kas ne. Panašiai ir jūs iš Biblijos galite sužinoti, kokia puiki Jehovos asmenybė, o siekiant užmegzti draugystę su juo, būtent to ir reikia.

Užuot paviršutiniškai nušvietusi, koks yra mūsų Kūrėjas, Biblija pateikia informaciją, reikalingą Jehovai pažinti. Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie Dievą? Jehovos liudytojai siūlo nemokamas Biblijos studijas. Pabandykite juos susirasti savo gyvenamoje vietovėje arba apsilankykite mūsų svetainėje www.jw.org.