Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 NUMERIO TEMA | JEHOVOS LIUDYTOJAI. KAS JIE?

Kaip jų veikla finansuojama?

Kaip jų veikla finansuojama?

Kasmet spausdiname ir išplatiname šimtus milijonų egzempliorių Biblijos ir ja pagrįstų leidinių. Visame pasaulyje statome spaustuves bei filialus ir patys juose darbuojamės. Dešimtys tūkstančių bendruomenių garbinti Dievą renkasi kukliose, tačiau gražiose patalpose, vadinamose Karalystės salėmis. Iš kur gaunamos lėšos?

Mūsų veikla remiama vien tik savanoriškomis aukomis (2 Korintiečiams 9:7). Šio žurnalo 1879 metų antrame numeryje buvo rašoma: „Mes tikime, kad „Siono Sargybos bokšto“ [tada šis žurnalas buvo taip vadinamas] leidimą remia JEHOVA, todėl niekada nemaldausime ir neprašysime žmonių paramos.“ Tokios nuostatos laikomasi ligi šiol.

Aukas galima siųsti tiesiai į vieną iš filialų arba mesti į tam skirtą dėžutę Karalystės salėje. Niekada neimame dešimtinės, neorganizuojame kitokių rinkliavų, o leidinius platiname nemokamai. Taip pat be užmokesčio skelbiame gerąją naujieną, mokome bendruomenę ar darbuojamės Karalystės salių statybose. Juk Jėzus pasakė: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mato 10:8). Visi religinės brolijos nariai, tarnaujantys mūsų filialuose ir pagrindiniame biure, tarp jų ir Jehovos liudytojų Vadovaujančiosios tarybos nariai, atlyginimo negauna.

„Finansavimas, kaip ir visa Jehovos liudytojų veikla, yra savanoriškas, – kokią sumą ir kiek dažnai aukoti, kiekvienas nusprendžia asmeniškai“ (Europos Žmogaus Teisių Teismas, 2011 metai).

Paaukotos lėšos naudojamos ir remti nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių. Pirmieji krikščionys džiaugėsi, galėdami padėti bėdos ištiktiesiems (Romiečiams 15:26). Mes, kaip ir jie, nukentėjusiems ištiesiame pagalbos ranką – atstatome namus, Karalystės sales, parūpiname maisto, drabužių, medikamentų.