Esame tarptautinė organizacija, neturinti nieko bendra su kitomis religinėmis organizacijomis. Nors mūsų pagrindinis biuras yra Jungtinėse Valstijose, diduma Jehovos liudytojų gyvena kitose šalyse. Maždaug aštuoni milijonai mūsų bendratikių moko žmones Biblijos tiesų daugiau kaip 230 šalių bei valdų. Šitaip pildosi Jėzaus pranašiški žodžiai: „Ir bus paskelbta ši geroji naujiena apie karalystę visoje gyvenamoje žemėje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas“ (Mato 24:14).

Kad ir kur gyventume, sąžiningai laikomės įstatymų, tačiau stengiamės likti politiškai neutralūs. Taip elgiamės paklusdami Jėzaus priesakui, kurį jis paliko krikščionims – nepriklausyti pasauliui. Todėl nesiveliame į politiką, nepalaikome nė vienos kariaujančios pusės (Jono 15:19; 17:16). Dėl to, kad laikėsi neutralumo ir nesileido į jokius kompromisus, per Antrąjį pasaulinį karą Jehovos liudytojai buvo kalinami, kankinami ir net žudomi. Vienas buvęs vokiečių vyskupas apie liudytojus rašė: „Jie teisėtai gali tvirtinti, jog Trečiojo reicho metais buvo vienintelė dauguma atsisakiusiųjų karinės tarnybos dėl religinių įsitikinimų.“

„[Jehovos liudytojai] pasižymi nepaprasta moraline stiprybe. Tokie nesavanaudžiai žmonės galėtų užimti net aukščiausius politinius postus, bet niekada to nesiekia. [...] Jie gerbia valdžios atstovus, bet yra įsitikinę, jog išspręsti visas žmonijos problemas pajėgi tik Dievo Karalystė.“ (Paimta iš Čekijos Respublikos laikraščio Nová Svoboda.)

Vis dėlto nesame atsiskyrėliai. Jėzus dėl savo sekėjų meldė Dievą: „Aš neprašau, kad paimtum juos iš pasaulio“ (Jono 17:15). Todėl, kaip ir visi, einame į darbą, apsiperkame, leidžiame vaikus į mokyklą.