Jehovos liudytojai tiki, jog „visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas“ (2 Timotiejui 3:16). Ši knyga mums yra gyvenimo kelrodis; iš jos sužinome apie Kūrėją.

Biblijoje rašoma: „Kad žmonės žinotų, jog tu, kurio vienintelio vardas Jehova, esi aukščiausiasis visai žemei“ (Psalmyno 83:18, Karaliaus Jokūbo versija). Todėl garbiname vienintelį Dievą – Jehovą – ir, būdami jo liudytojai, stengiamės, kad jo vardas būtų visiems žinomas (Izaijo 43:10–12).

Esame krikščionys, todėl tikime, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, * kuris atėjo į Žemę ir tapo Mesiju (Jono 1:34, 41; 4:25, 26). Po mirties Jėzus buvo prikeltas ir paimtas į dangų (1 Korintiečiams 15:3, 4). Vėliau tapo Dievo Karalystės Karaliumi (Apreiškimo 11:15). Ši Karalystė yra reali valdžia, kuri atkurs Žemėje rojų (Danieliaus 2:44). „Romieji paveldės žemę ir gėrėsis taikos apstumu“ (Psalmyno 37:11, 29, Brb).

„Jie yra įsitikinę, jog per Biblijos puslapius kalba Dievas. Todėl iškilus problemoms, sprendimo ieško Dievo Žodyje. [...] Jiems Dievo Žodis tebėra gyvas.“ (Katalikų dvasininkas Bendžaminas Čerajatas [Benjamin Cherayath]; paimta iš Vokietijos laikraščio Münsterländische Volkszeitung.)

Jehovos liudytojai tiki, jog Biblijos principai žmonėms naudingi net ir šiais laikais (Izaijo 48:17, 18). Todėl nuoširdžiai stengiasi jų laikytis. Pavyzdžiui, Biblija perspėja vengti visko, kas teršia protą ir kūną, tad liudytojai nerūko ir nevartoja narkotikų (2 Korintiečiams 7:1). Taip pat nedaro to, kas Biblijoje smerkiama: negirtuokliauja, nepaleistuvauja, nevagia (1 Korintiečiams 6:9–11).

^ pstr. 5 Be to, Biblijoje teigiama, kad Jėzus yra „viengimis Dievo Sūnus“, nes jį, pirmą ir vienintelį, sukūrė pats Jehova (Jono 3:18; Kolosiečiams 1:13–15).