Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Biblija: klausimai ir atsakymai

Biblija: klausimai ir atsakymai

Kodėl Biblijoje yra pranašysčių?

Kodėl Biblijoje aprašomi mūsų laikų įvykiai? (Luko 21:10, 11)

Biblijoje yra daug itin tikslių pranašysčių. Taip detaliai nušviesti ateities negali joks žmogus. Taigi pranašysčių išsipildymas įtikinamai įrodo, jog Biblija – Dievo Žodis. (Perskaitykite Jozuės 23:14; 2 Petro 1:20, 21.)

Jau išsipildžiusios pranašystės – tvirtas pagrindas tikėti Dievą (Hebrajams 11:1). Jos mus patikina, jog Dievo pažadai dėl šviesesnės ateities tikrai išsipildys, ir teikia užtikrintą viltį. (Perskaitykite Psalmyno 37:29, Brb; Romiečiams 15:4.)

Kaip Biblijos pranašystės mums padeda?

Kai kurios perspėja Dievo tarnus, jog reikia kai ko imtis. Štai pirmajame amžiuje krikščionys, matydami pildantis konkrečias pranašystes, pasitraukė iš Jeruzalės. Vėliau, kai miestas buvo sugriautas dėl to, kad dauguma jo gyventojų Jėzų atmetė, krikščionys jau buvo toli, saugioje vietoje. (Perskaitykite Luko 21:20–22.)

Šiais laikais išsipildžiusios pranašystės rodo, jog Dievo Karalystė netrukus padarys galą žmonių karalystėms ir valdžioms (Danieliaus 2:44; Luko 21:31). Todėl dabar kiekvienam būtina imtis veiksmų, kad pelnytų Dievo paskirto Karaliaus, Jėzaus Kristaus, palankumą. (Perskaitykite Luko 21:34–36.)