Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2015 m. rugpjūtis

 NUMERIO TEMA | MIRUSIEJI VĖL GYVENS. AR TAI ĮMANOMA?

Ar yra kokia viltis mirusiesiems?

Ar yra kokia viltis mirusiesiems?

Ar mirusieji vėl gyvens?

BIBLIJOJE RAŠOMA: „Ateina valanda, kai visi esantys kapuose išgirs [Jėzaus] balsą ir išeis“ (Jono 5:28, 29).

Jėzus išpranašavo, kad ateityje, valdant Dievo Karalystei, bendras žmonijos kapas ištuštės. „Pirmą kartą perskaitęs, kas užrašyta Jono 5:28, 29, buvau tiesiog priblokštas, – prisimena ankstesniame straipsnyje minėtas Fernandas. – Tai man suteikė vilties, ir į ateitį ėmiau žvelgti optimistiškai.“

Senovėje Dievui ištikimas žmogus Jobas samprotavo, kad jam mirus Dievas kada nors jį prikels. Jobas klausė: „Kai žmogus numiršta, ar bus jis vėl gyvas?“ Paskui nė kiek neabejodamas pats sau atsakė: „Per visas savo sunkios tarnybos dienas [kol bus kape] laukčiau, kol ateis kas manęs paleisti. Tu pašauktumei, o aš tau atsakyčiau“ (Jobo 14:14, 15).

Lozoriaus prikėlimas suteikia viltį ir mums

Prikėlimas nebuvo nauja mintis ir Lozoriaus seseriai Mortai. Lozoriui mirus, Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels.“ Morta atsakė: „Žinau, kad jis prisikels per prisikėlimą paskutiniąją dieną.“ Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, atgis“ (Jono 11:23–25). Tuomet nieko nelaukdamas Lozorių prikėlė. Tas jaudinantis pasakojimas, nors ir mažu mastu, parodo, kokie didingi įvykiai laukia ateityje. Tik įsivaizduokite, kaip bus nuostabu, kai prikėlimas vyks visoje Žemėje!

Ar kai kurie iš prikeltųjų gyvens danguje?

BIBLIJOJE RAŠOMA: kaip matome, Jėzaus prikėlimas skyrėsi nuo anksčiau minėtų aštuonių, aprašytų Dievo Žodyje. Visi šie prikeltieji toliau gyveno Žemėje. Bet apie Jėzų skaitome: „Jis nuėjo į dangų ir yra Dievo dešinėje“ (1 Petro 3:21, 22). Ar dar kas nors, be Jėzaus, bus prikelti gyventi danguje? Jėzus jau anksčiau buvo sakęs savo apaštalams: „Kai nueisiu ir paruošiu jums vietą, vėl ateisiu ir jus pas save pasiimsiu, kad ten, kur esu aš, būtumėte ir jūs“ (Jono 14:3).

Kristus pakilo į dangų ir pasiruošė priimti kai kuriuos savo mokinius. Prikeltųjų gyventi  danguje skaičius ilgainiui pasieks 144 000 (Apreiškimo 14:1, 3). Bet ką jie ten veiks?

Tie Jėzaus bendražygiai bus labai užimti. Biblijoje sakoma: „Laimingas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prikėlime. Tiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo tą tūkstantį metų“ (Apreiškimo 20:6). Šie prikeltieji drauge su Kristumi kaip kunigai ir karaliai valdys visą Žemę.

Kas bus prikelti vėliau?

BIBLIJOJE RAŠOMA: apaštalo Pauliaus kalboje skaitome: „Turiu Dievè viltį, kurią ir jie patys puoselėja, – kad bus tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų prisikėlimas“ (Apaštalų darbų 24:15).

Dievo Žodis patikina, kad milijardai mirusiųjų vėl gyvens

Kas tie Pauliaus paminėti teisieji? Aptarkime vieną pavyzdį. Ištikimam pranašui Danieliui gyvenimo pabaigoje buvo pasakyta: „Ilsėkis! Prisikelsi savo atpildui dienų pabaigoje“ (Danieliaus 12:13). Kur Danielius prisikels iš mirties miego? „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb). Jėzus irgi išpranašavo: „Palaiminti romieji; jie paveldės žemę“ (Mato 5:5). Kaip Danielius, taip ir kiti vyrai bei moterys bus prikelti vėl gyventi Žemėje netgi visą amžinybę.

O kas yra Pauliaus paminėti neteisieji? Tai milijardai žmonių, kurie gyveno ir mirė, daugelis iš jų neturėdami jokios galimybės pažinti Biblijos tiesas ir jų laikytis. Prikelti jie galės pažinti Jehovą * ir Jėzų, be to, parodyti jiems dėkingumą (Jono 17:3). Kiekvienas, kas apsisprendžia tarnauti Dievui, galės gyventi tiek, kiek ir pats Jehova – amžinai.

Kiekvienam, kas apsisprendžia tarnauti Dievui, atsiveria galimybė amžinai gyventi sveikam ir laimingam.

Kokios sąlygos bus Žemėje?

BIBLIJOJE RAŠOMA: Dievas „nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo“ (Apreiškimo 21:4). „Jie statysis namus ir patys juose gyvens, veis vynuogynus ir patys valgys jų vaisių“ (Izaijo 65:21).

Tik įsivaizduokite, jog kartu su jums brangiais žmonėmis gyvenate tokiomis sąlygomis! Bet vis dar lieka neatsakytas klausimas, iš kur žinoti, ar prikėlimas tikrai bus?

^ pstr. 15 Iš Biblijos sužinome, kad Jehova yra Dievo vardas.

Pasidomėkite

GEROJI NAUJIENA NUO DIEVO

Ką Dievas padarys žemėje? Koks jo tikslas?

Biblijoje paaiškinama, kodėl Dievas sukūrė žemę, kada baigsis kentėjimai ir kokia ateitis laukia mūsų planetos.

ATSIBUSKITE!

Gyvenimas atkurtame rojuje

Kaip žemėje bus atkurtas rojus ir koks ten bus gyvenimas?