Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2015 m. gegužė

 NUMERIO TEMA | AR PABAIGA ARTI?

Pabaiga. Ko tikėtis?

Pabaiga. Ko tikėtis?

„Pabaiga arti!“ Kas ateina į galvą išgirdus šiuos žodžius? Galbūt jūsų vaizduotėje iškyla iš sakyklos griaudėjantis fanatiškas pamokslininkas su Biblija rankose? O gal barzdotas senis ilgu virve sujuostu drabužiu, stovintis gatvėje ir laikantis rankose plakatą, įspėjantį apie artėjančią Paskutinio teismo dieną? Tokios asociacijos vieniems kelia nerimą, kitus nuteikia skeptiškai ar net prajuokina.

Biblijoje, beje, irgi rašoma: „Tada ateis galas“ (Mato 24:14). Apreiškimo 16:14, 16 tai dar vadinama „didžiąja Visagalio Dievo diena“ ir „Harmagedonu“. Reikia pasakyti, jog, kalbant apie pasaulio pabaigą, esama nemažai religinės painiavos ir niūrių spėlionių. Laimei, pačioje Biblijoje apie tai kalbama labai aiškiai — atskleidžiama, ko laukti ir ko ne. Be to, šioje knygoje randame atsakymą, ar pabaiga arti, o svarbiausia, — kaip išsigelbėti! Tačiau pirmiausia išsiaiškinkime, kas yra „pabaiga“ ir kaip neteisingai ši sąvoka kai kada interpretuojama. Taigi ką apie pasaulio pabaigą sužinome iš Biblijos?

 KLAIDINGI SAMPROTAVIMAI:

 1. ŽEMĖ SUDEGS LIEPSNOSE.

  Biblijoje rašoma: „[Dieve,] tu įkūrei žemę tvirtai ant jos pamatų, ir ji ten stovės amžinai“ (Psalmyno 104:5). Ši ir kitos ištraukos iš Šventojo Rašto mus užtikrina, kad Dievas niekada Žemės nesunaikins ir neleis to padaryti niekam kitam (Mokytojo 1:4; Izaijo 45:18).

 2. PABAIGA ĮVYKS ATSITIKTINAI, NEPLANUOTAI.

  Biblija atskleidžia, jog pabaiga yra numatyta, — Dievas nustatė jos tikslų laiką. Šioje knygoje skaitome: „Tos dienos ar valandos niekas nežino: nei angelai danguje, nei Sūnus, tik Tėvas. Būkite akyli, nemiegokite, nes nežinote, kada skirtasis laikas ateis“ (Morkaus 13:32, 33). Akivaizdu, kad Dievas yra numatęs laiką, kada imsis ryžtingų veiksmų.

 3. ĮVYKIUS, NULEMSIANČIUS PABAIGĄ, SUKELS ŽMONĖS ARBA KOSMINIAI KŪNAI.

  Kas iš tiesų sukels pasaulio pabaigą? Apreiškimo 19:11 rašoma: „Aš išvydau atsiveriant dangų ir štai pasirodė baltas žirgas. Jo raitelis, vadinamas Ištikimuoju ir Tikruoju.“ 19 eilutėje tęsiama: „Ir išvydau žvėrį, žemės karalius ir jų kariuomenes, susibūrusius kariauti su sėdinčiu ant žirgo raiteliu ir su jo kariuomene“ (Apreiškimo 19:11-21). Nors šiose eilutėse daug kas perteikiama simboline kalba, galima aiškiai suprasti štai ką: Dievas atsiųs angelų kariauną, kad sunaikintų savo priešus.

Biblijos žinia apie pasaulio pabaigą yra puiki žinia

KAM ATEIS GALAS:

 1. ŽMONIŲ VALDŽIOMS.

  Biblijoje aiškinama: „Dangaus Dievas įkurs karalystę [vyriausybę], kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai  tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44). Kaip tik ką buvo minėta, bus sunaikinti „žemės karaliai ir jų kariuomenės“, susibūrusios „kariauti su sėdinčiu ant žirgo raiteliu ir su jo kariuomene“ (Apreiškimo 19:19).

 2. KARAMS, SMURTUI, NETEISYBEI.

  „Karus visoje žemėje [Dievas] sustabdo“ (Psalmyno 46:10 [46:9, Brb]). „Juk dorieji gyvens žemėje, o klastingieji bus iš jos išrauti“ (Patarlių 2:21 [2:21, 22, Brb]). „Štai aš visa darau nauja“ (Apreiškimo 21:4, 5).

 3. RELIGIJOMS, NUVYLUSIOMS DIEVĄ IR ŽMONES.

  „Pranašai pranašauja melus, kunigai moko, kaip jiems naudinga, [...] Bet ką darysite, kai ateis galas?“ (Jeremijo 5:31, Brb) „Daug kas tą dieną sakys man: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugelio galingų darbų tavo vardu?’ Tačiau tada jiems pareikšiu: ‘Aš niekada jūsų nepažinojau. Eikit šalin nuo manęs, savavaliautojai!’“ (Mato 7:21-23)

 4. ŽMONĖMS, PALAIKANTIEMS ŠIĄ SANTVARKĄ.

  Jėzus Kristus pasakė: „Nuosprendžio pagrindas yra tas, kad šviesa yra atėjusi į pasaulį; bet žmonės mylėjo tamsą, o ne šviesą, nes jų darbai buvo pikti“ (Jono 3:19). Biblijoje pasakojama, kaip pasaulis kartą jau buvo sunaikintas teisiojo Nojaus laikais. „Ano meto pasaulis buvo pražudytas — užtvindytas vandeniu. O dabartiniai dangūs ir žemė pagal tą patį žodį laikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių pražūties dienai“ (2 Petro 3:5-7).

Atkreipkite dėmesį, kad teismo ir pražūties diena prilyginama pasaulio sunaikinimui Nojaus laikais. Koks pasaulis buvo sunaikintas? Mūsų planeta išliko; žuvo bedieviai žmonės — Dievo priešai. Per artėjančią Dievo teismo dieną jo priešai bus sunaikinti ir vėl. Bet Dievui ištikimi žmonės bus apsaugoti, panašiai kaip Nojus ir jo šeima (Mato 24:37-42).

Tik įsivaizduokite, kokia nuostabi bus Žemė, kai Dievas pašalins visus, kas sėja blogį! Taigi Biblijos žinia apie pasaulio pabaigą yra puiki žinia. Vis dėlto, galbūt svarstote: „Ar Biblijoje pasakyta, kada bus galas? Ar jis arti? Kaip išsigelbėti?“