Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Vyrai, tegul jūsų namai būna saugi užuovėja

Vyrai, tegul jūsų namai būna saugi užuovėja

KOKĮ saugumą vyras turėtų suteikti žmonai? Daugelis užaugo šeimoje, kur svarbiausia vyro pareiga — užtikrinti šeimai finansinį saugumą. Tačiau kartais žmonos, kurioms materialiai tikrai nieko netrūksta, emociškai vis tiek nėra saugios — net jaučia baimę. Štai Ispanijoje gyvenanti Rosa apie vyrą sako: „Su kitais jis būdavo malonus, bet namuose elgdavosi šiurkščiai.“ Džoi iš Nigerijos pasakoja: „Jei tik su sutuoktiniu dėl ko nors nesutikdavau, išgirsdavau: „Privalai daryti viską, ką sakau, nes aš — tavo vyras.“

Kaip vyras šeimoje jam patikėtas pareigas gali atlikti su meile? Ką jis turėtų daryti, kad žmonai namai būtų saugus „šeimos židinys“? (Rūtos 1:9)

KAS BIBLIJOJE SAKOMA APIE VYRO VADOVAVIMĄ

Nors Dievo akyse vyras ir žmona lygūs, Biblijoje teigiama, jog sutuoktinių vaidmuo skiriasi. Romiečiams 7:2 skaitome, kad ištekėjusi moteris yra „įstatymu susieta su vyru“. Kaip daugelyje institucijų veiklai prižiūrėti skiriamas vadovas, taip ir Dievas šeimos galva paskyrė vyrą (1 Korintiečiams 11:3). Taigi būtent jis turi vadovauti savo namams.

Kaip, būdamas šeimos galva, turėtumėte rodyti Dievo jums suteiktą valdžią? „Mylėkite savo žmonas, — sakoma Biblijoje, — kaip ir Kristus mylėjo bendruomenę“ (Efeziečiams 5:25). Nors Jėzus niekada nebuvo sukūręs šeimos, jo pavyzdys gali padėti tapti geru vyru. Pažiūrėkime kaip.

JĖZUS — TOBULAS PAVYZDYS VYRAMS

Jėzus stengdavosi kitus atgaivinti ir palengvinti jų naštą. Tiems, kas buvo išnaudojami ir prislėgti asmeninių bėdų, Jėzus pažadėjo: „Ateikite pas mane [...] aš jus atgaivinsiu“ (Mato 11:28, 29). Jis dažnai apmalšindavo jų fizines kančias ir pakeldavo dvasią. Taigi nenuostabu, jog daugelis glausdavosi prie Jėzaus, tikėdami, kad jis palengvins jų naštą.

Kaip vyrams sekti Jėzaus pavyzdžiu. Ieškokite progų palengvinti žmonai gyvenimą. Kartais ji galbūt jaučiasi kaip Rosa, kuri guodėsi: „Vyrui buvau tiktai tarnaitė.“  O štai puikiai su žmona sutariantis sutuoktinis, vardu Kveikas, sako: „Dažnai jos klausiu, kuo galėčiau padėti. Kadangi ją myliu, imuosi iniciatyvos prisidėti prie namų ruošos.“

Jėzus buvo dėmesingas ir atjautus. Biblijoje rašoma apie vargšę moterį, kurią dvylika metų kamavo sunki liga. Išgirdusi apie Jėzaus daromus stebuklus, „ji kalbėjo: ‘Jei prisiliesiu bent prie jo drabužių, išgysiu’“. Ir neapsiriko! Moteris prisiartino prie Jėzaus, palietė jo drabužio kraštą ir tučtuojau pasveiko. Nors kai kurie buvę šalia veikiausiai nusprendė, jog ši peržengė leistinas ribas, Jėzus suprato, kad ji taip pasielgė iš nevilties, * todėl švelniai tarė: „Dukterie, [...] būk pasveikusi nuo savo sunkios ligos.“ Jis ne tik nevertė varguolės pasijusti kalta ir jai nepriekaištavo, bet įsijautė į jos padėtį, šitaip parodydamas supratingumą ir atjautą (Morkaus 5:25-34).

 Kaip vyrams sekti Jėzaus pavyzdžiu. Kai žmona blogai jaučiasi, parodykite jai ypatingą dėmesį ir būkite kantrus. Pasistenkite į esamą situaciją pažvelgti jos akimis ir suprasti, kodėl ji reaguoja būtent taip. Štai vyras, vardu Rikardas, sako: „Pastebėjęs, kad žmona sudirgusi, stengiuosi nepasakyti ko nors, kas ją suerzintų dar labiau.“

Jėzus bendraudavo su savo mokiniais. Su draugais jis daug ir atvirai kalbėdavo. „Paskelbiau jums visa, ką girdėjau iš savo Tėvo“, — sakė Jėzus (Jono 15:15). Suprantama, kartais jis norėdavo pamąstyti ir pasimelsti vienumoje, bet dažnai slapčiausiais jausmais dalindavosi su savo mokiniais. Paskutinę naktį prieš mirtį, kai turėjo būti nužudytas kaip nusikaltėlis, Jėzus atvirai prisipažino, jog yra mirtinai nuliūdęs (Mato 26:38). Nuo draugų jis neatsitverdavo tylos siena net tuomet, kai šie kuo nors jį nuvildavo (Mato 26:40, 41).

Sekdamas Jėzaus pavyzdžiu kiekvienas gali tapti geresniu vyru ir tėvu

Kaip vyrams sekti Jėzaus pavyzdžiu. Kalbėkitės — nuoširdžiai išsakykite žmonai savo mintis ir jausmus. Moteris gali jausti nepasitenkinimą, kad vyras, regis, lengvai bendrauja su kitais, bet namie tyli. Štai ką atviras vyro bendravimas reiškia moteriai, vardu Ana: „Jaučiu, kad jis tikrai mane myli, ir suprantu, kokie esame artimi.“

Nesigriebkite tylos kaip ginklo bausti žmoną. „Kai vyras būdavo dėl ko nors manimi nepatenkintas, — pasakoja viena moteris, — ištisas dienas man nepratardavo nė žodžio. Šitaip versdavo jaustis kalta ir paniekinta.“ Priešingai, vyras, vardu Edvinas, stengiasi sekti Jėzaus pavyzdžiu: „Kai susierzinu, nepuolu tuoj pat priekaištauti, o išlaukiu tinkamo momento, kad galėtume aptarti iškilusią problemą.“

Džoi, minėta straipsnio pradžioje, mato, kaip jos vyras pasikeitė nuo tada, kai Jehovos liudytojai pradėjo su juo studijuoti Bibliją. Moteris pasakoja: „Sekdamas Jėzaus pavyzdžiu, jis labai stengiasi rodyti daugiau meilės.“ Milijonai sutuoktinių, tyrinėdami Bibliją, tampa artimesni. Ar norėtumėte, kad tai padėtų ir jums? Dėl nemokamų Biblijos studijų galite kreiptis į bet kurį Jehovos liudytoją.

^ pstr. 10 Pagal Mozės įstatymą, dėl tokios ligos ši moteris buvo laikoma nešvaria, tad kiekvienas, prie kurio ji prisiliesdavo, irgi tapdavo nešvarus (Kunigų 15:19, 25).