„Kad ir ko panorėtum, tik tark žodį, ir mielai tai padarysiu.“ Visiškai svetimam ar tik kiek pažįstamam žmogui tikriausiai taip niekada nepasakytumėte. Tačiau būtų visai natūralu tą pasakyti geram draugui. Artimi draugai savaime yra linkę vienas kitam padėti.

Biblija atskleidžia, kad Jehova nuolat daro tai, kas malonu jo garbintojams. Štai karalius Dovydas, kuris puoselėjo artimą draugystę su Dievu, teigė: „Viešpatie, mūsų Dieve, tu daug mums padarei! Nuostabūs tavo darbai ir užmojai! [...] Niekada nepajėgčiau jų visų apsakyti, nes jų tiek daug“ (Psalmyno 40:6 [40:5, Brb]). Negana to, Jehova yra geras net tiems, kas dar jo nepažįsta, — teikia maisto ir džiaugsmo (Apaštalų darbų 14:17).

Mielai darome gera tiems, ką mylime ir gerbiame

Kadangi Jehovai patinka džiuginti kitus, logiška tikėti, jog tie, kas nori būti Dievo draugai, elgsis taip, kad pradžiugintų Jo širdį (Patarlių 27:11). Bet ką konkrečiai daryti, kad pelnytume Dievo palankumą? Biblija į šį klausimą atsako taip: „Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais, nes tokios aukos Dievui patinka“ (Hebrajams 13:16). Ar tai reiškia, jog šito pakanka, kad Jehovai įtiktume?

„Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui“, — rašoma Biblijoje (Hebrajams 11:6). Įdomu pastebėti, jog Abraomas „buvo pavadintas Jehovos draugu“ tik tada, kai juo patikėjo (Jokūbo 2:23). Jėzus Kristus irgi pabrėžė, kaip svarbu tikėti Dievą, jei norime būti jo laiminami (Jono 14:1). Bet kaip išsiugdyti tikėjimą, kokio Dievas ieško žmonėse, kuriuos prie savęs patraukia? Pradėti galima nuo reguliarių Dievo Žodžio, Biblijos, studijų. Šitaip įgysite „aiškų jo valios pažinimą“ ir sužinosite, kaip visais atžvilgiais jam patikti. Paskui, kai semsitės vis daugiau žinių apie Jehovą ir laikysitės jo teisingų reikalavimų, jūsų tikėjimas tvirtės. Tuomet Dievas jums taps kaip niekad artimas (Kolosiečiams 1:9, 10).