Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 NUMERIO TEMA | MES GALIME BŪTI ARTIMI DIEVUI

Ar žinote Dievo vardą ir jį vartojate?

Ar žinote Dievo vardą ir jį vartojate?

Ar galite ką nors vadinti artimu draugu, jei nežinote jo vardo? Tikriausiai ne. Kaip taikliai pastebėjo Irina, mergina iš Bulgarijos, „jei nežinai Dievo vardo, negali būti artimas jo draugas“. Laimei, kaip jau minėta ankstesniame straipsnyje, Dievas nori, kad prie jo artintumės. Todėl per Bibliją jis tarsi prisistato, tardamas: „Aš esu Jahvė, tai mano vardas!“ (Izaijo 42:8, Jr)

Per Bibliją Jehova tarsi prisistato, tardamas: „Aš esu Jahvė, tai mano vardas!“ (Izaijo 42:8, Jr)

Ar Jehovai išties svarbu, ar žinome jo vardą ir jį vartojame? Tik pamąstykime: Dievo vardas, užrašytas tetragrama — keturiomis hebrajų kalbos priebalsėmis, — Hebrajiškųjų raštų originale pavartotas kone 7000 kartų. Taip dažnai Biblijoje neminimas joks kitas vardas. Be jokios abejonės, tai liudija, jog Jehova nori, kad jo vardą žinotume ir vartotume. *

Paprastai draugystė prasideda nuo to, kad žmonės vienas kitam prisistato vardu. Ar žinote Dievo vardą?

Tačiau, kai kurių nuomone, minėti Dievo vardą nepagarbu, nes Dievas yra šventas ir visagalis. Aišku, vartoti jo vardą nederamai būtų įžeidu, lygiai kaip ir menkinti artimo draugo vardą. Tačiau Jehova nori, kad tie, kas jį myli, jo vardą gerbtų ir skelbtų jį kitiems (Psalmyno 69:31, 32 [69:30, 31, Brb]; 96:2, 8). Prisiminkime, ko melsti Jėzus mokė savo sekėjus: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas tavo vardas.“ Kad Dievo vardas būtų laikomas šventu, galime prisidėti ir mes — skelbti jį kitiems. Tai mus suartins su Jehova (Mato 6:9).

Kaip rašoma Biblijoje, Dievas ypač atkreipia dėmesį į „tuos, kurie bijo Viešpaties ir gerbia Jo vardą“ (Malachijo 3:16, Brb). Kiekvienam iš jų Jehova žada: „Saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. Kai jis šauksis manęs, išklausysiu, būsiu su juo varge“ (Psalmyno 91:14, 15). Taigi, jei trokštame džiaugtis artima draugyste su Jehova, žinoti šį vardą ir jį vartoti be galo svarbu.

^ pstr. 4 Deja, nepaisant to, kad Dievo vardas Hebrajiškuosiuose raštuose, vadinamuose Senuoju Testamentu, minimas taip dažnai, daugelis Biblijos vertėjų šį vardą pakeitė titulais „Viešpats“ arba „Dievas“. Daugiau šiuo klausimu skaitykite knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 195—197 puslapiuose. (Išleido Jehovos liudytojai.)