Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2014 m. gruodis

 NUMERIO TEMA | MES GALIME BŪTI ARTIMI DIEVUI

Ar bendraujate su Dievu?

Ar bendraujate su Dievu?

Artimi draugai, kiek leidžia jų aplinkybės, vienas su kitu palaiko ryšį tiesiogiai, telefonu, elektroniniu paštu, vaizdo skambučiais ar laiškais. Norint artimai bendrauti su Dievu, irgi būtina reguliariai su juo palaikyti ryšį. Tačiau kaip?

Išsakyti mintis Jehovai galime maldoje. Tačiau malda nėra tas pats, kas įprastas pokalbis su bendraamžiu. Privalome pripažinti, kad kreipiamės į savo Kūrėją, Aukščiausiąją Esybę visatoje. Tai turėtų paskatinti mus melstis su didžia pagarba ir nuolankumu. Be to, kad maldos būtų išklausytos, jos turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Paminėsime tris iš jų.

Pirma, melstis privalome išskirtinai Jehovai — ne Jėzui, kokiam „šventajam“ ar atvaizdui (Išėjimo 20:4, 5). Biblijoje aiškiai sakoma: „Visuose reikaluose malda ir maldavimu, su padėka jūsų prašymai tesidaro žinomi Dievui“ (Filipiečiams 4:6). Antra, melstis turime Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, vardu. Juk pats Jėzus paaiškino: „Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14:6). Trečia, maldos turi atitikti Dievo valią. Biblijoje rašoma: „Ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų klausosi“ * (1 Jono 5:14).

Artimiems draugams smagu pasišnekėti kiek galima dažniau

Suprantama, artima draugystė truks neilgai, jei kalbės tik vienas. Lygiai kaip draugams malonu abiem išsakyti savo mintis, taip ir mes turime leisti Dievui kalbėti ir jo klausytis. Ar žinote, kaip Jis mums kalba?

Šiais laikais Jehova mums „kalba“ per savo rašytinį Žodį, Bibliją (2 Timotiejui 3:16, 17). Kodėl taip teigiame? Pailiustruokime tokiu pavyzdžiu. Tarkim, jums atėjo laiškas iš artimo draugo. Perskaitęs, galbūt netverdamas džiaugsmu, sakote: „Aš ką tik gavau laišką iš draugo!“ Tačiau su juo pabendravote ne žodžiu, o raštu. Panašiai, skaitydamas Bibliją, leidžiate Jehovai prabilti į jus. Todėl pirmesniame straipsnyje cituota Džina sako: „Jei noriu, kad Dievas mane laikytų savo drauge, privalau įdėmiai skaityti jo „laišką“ — Bibliją. Jeigu ją skaitau kasdien, Dievas man tampa artimesnis.“ Ar klausotės, ką Jehova kiekvieną dieną nori jums pasakyti, kitaip tariant, ar skaitote jo Žodį, Bibliją, kasdien? Šitaip jausitės Dievui artimesnis.

^ pstr. 5 Daugiau informacijos, kaip malda artintis prie Dievo, rasite knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 17 skyriuje. (Išleido Jehovos liudytojai.)