Jehovos liudytojai dažnai diskutuoja su žmonėmis įvairiais klausimais. Štai pavyzdys, kaip toks pokalbis vyksta. Įsivaizduokime, kad Jehovos liudytojas Kameronas aplankė vyrą, vardu Džonas.

NEBUKADNECARO SAPNAS (TRUMPA APŽVALGA)

Kameronas. Malonu jus matyti, Džonai. Man visada smagu su jumis pastudijuoti Bibliją. * Kaip gyvenate?

Džonas. Ačiū, puikiai.

Kameronas. Džiaugiuosi. Praėjusį kartą kalbėjomės apie tai, kodėl Jehovos liudytojai tvirtina, jog Dievo Karalystė pradėjo valdyti 1914 metais. * Kaip aptarėme, svarus to įrodymas yra Danieliaus knygos 4 skyriuje. Ar prisimenate, kas ten rašoma?

Džonas. Karalius Nebukadnecaras sapnavo didžiulį medį.

Kameronas. Taip. Sapne Nebukadnecaras matė milžinišką medį, kurio šakos siekė dangų. Tuomet išgirdo Dievo įsakymą jį nukirsti, o kelmą palikti. Po „septynių laikotarpių“ medis turėjo ataugti. * Taip pat išsiaiškinome, kad pranašystė išsipildė du kartus. Ar galite pasakyti, kaip ji išsipildė pirmą kartą?

Džonas. Kiek pamenu, Nebukadnecaras septyneriems metams prarado protą.

Kameronas. Tiesa. Kadangi karalius kuriam laikui prarado protą, jo valdymas buvo nutrauktas. Tačiau, pranašystei pildantis didesniu mastu, septyniems laikotarpiams turėjo nutrūkti Dievo valdymas. Kaip matėme, septyni laikotarpiai prasidėjo 607 m. p. m. e., kai buvo sugriauta Jeruzalė. Nuo tada Žemėje nebebuvo karalių, kurie atstovautų Jehovai. Tačiau, septyniems laikotarpiams baigiantis, savo tautai Dievas turėjo paskirti naują Valdovą, kuris valdytų iš dangaus. Kitaip tariant, jiems pasibaigus, turėjo prasidėti Dievo Karalystės valdymas. Taigi, kada tie septyni laikotarpiai prasidėjo, jau žinome. Jeigu išsiaiškintume, kiek jie truko, sužinotume, kada Dievo Karalystė pradėjo valdyti. Ar viskas suprantama?

Džonas. Taip, ačiū, kad pakartojote.

Kameronas. Puiku. Pažiūrėkime, kiek tie septyni laikotarpiai tęsėsi. Aš pats neseniai nagrinėjau šį klausimą, kad prisiminčiau pagrindinius punktus. Pabandysiu paaiškinti.

Džonas. Gerai.

SEPTYNI LAIKOTARPIAI BAIGIASI — PRASIDEDA PASKUTINĖS DIENOS

Kameronas. Kai pranašystė išsipildė Nebukadnecarui, septyni laikotarpiai, matyt, truko  septynerius metus. Bet turint omenyje Dievo Karalystę, kai pranašystė pildosi didesniu mastu, septyni laikotarpiai turėjo trukti žymiai ilgiau.

Džonas. Kodėl taip teigiate?

Kameronas. Viena, prisiminkime, kad septyni laikotarpiai prasidėjo 607 m. p. m. e., kai buvo sugriauta Jeruzalė. Jei skaičiuotume nuo tos datos, septyneri metai baigėsi 600 m. p. m. e. Bet, turint omenyje Dievo valdymą, tuomet nieko reikšmingo neįvyko. Be to, kaip jau esame kalbėję, po daugelio šimtmečių, būdamas žemėje, Jėzus paminėjo, kad septyni laikotarpiai jo dienomis dar nebuvo pasibaigę.

Džonas. Na, taip. Šitą prisimenu.

Kameronas. Taigi septyni laikotarpiai turėjo trukti ilgiau.

Džonas. Kiek?

Kameronas. Kiek truko septyni laikotarpiai, mums padeda suprasti Apreiškimo knyga, glaudžiai susijusi su Danieliaus pranašystėmis. Joje nurodoma, kad tris su puse laikotarpio atitinka 1260 dienų. * Taigi septyni laikotarpiai yra dvigubai daugiau nei trys su puse — 2520 dienų. Ar viskas suprantama?

Džonas. Taip, atidžiai klausau. Bet vis dar nesuvokiu, kaip tai paaiškina, kad Dievo Karalystė pradėjo valdyti 1914 metais.

Kameronas. Ką gi, bandykim išsiaiškinti. Kai kuriose Biblijos pranašystėse diena simbolizuoja metus. * Jeigu imsime dieną už metus, septynis laikotarpius sudaro 2520 metų. Taigi Dievo Karalystė pradėjo valdyti praėjus 2520 metų nuo 607 m. p. m. e., tai yra 1914-aisiais. * Tais metais baigėsi septyni laikotarpiai, ir Jėzus tapo tos Karalystės karaliumi. Verta pastebėti, kad būtent nuo 1914-ųjų prasidėjo svarbūs pasaulio įvykiai — tai, kas Biblijoje ir buvo išpranašauta apie paskutines dienas.

Džonas. Kokius įvykius turite omenyje?

Kameronas. Pažiūrėkime, kas užrašyta Mato 24:7. Čia Jėzus kalbėjo apie tai, kas dėsis jam pradėjus valdyti: „Pakils tauta prieš tautą ir karalystė prieš karalystę, vietomis bus maisto nepriteklių ir žemės drebėjimų.“ Ar atkreipėte dėmesį, ką Jėzus išpranašavo apie maisto stygių ir žemės drebėjimus? Argi per pastarąjį šimtmetį žmonija nepatyrė tokių negandų?

Džonas. Dar ir kiek.

Kameronas. Šioje ištraukoje minimi ir karai, kurie kils Jėzui valdant Dievo Karalystę. O Apreiškimo knygoje išpranašauti pabaigos laikais vyksiantys ne tik lokaliniai, bet ir pasauliniai karai. * Ar prisimenate, kada prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas?

Džonas. 1914-aisiais, tais pačiais metais, kuriais, kaip sakote, Jėzus pradėjo valdyti. Aš niekad tų dalykų nesiejau.

Kameronas. Kai į Biblijos pranašystes apie septynis laikotarpius ir pabaigos metą  žiūrime kaip į bendrą visumą, viskas atrodo logiška. Jehovos liudytojai yra įsitikinę, kad Jėzus, kaip Dievo Karalystės karalius, pradėjo valdyti 1914-aisiais ir kad tais pačiais metais prasidėjo paskutinės dienos. *

Džonas. Vis dar bandau sudėlioti viską į vietas.

Kameronas. Puikiai suprantu. Kaip jau sakiau, kad viską perprasčiau, man irgi reikėjo laiko. Bet, šiaip ar taip, tikiuosi, kad mūsų pokalbis jums padėjo įsitikinti, kad, nors 1914 metai Biblijoje tiesiogiai nepaminėti, Jehovos liudytojai šią datą apskaičiuoja remdamiesi Šventuoju Raštu.

Džonas. Man visada tai darė įspūdį, — kad ir apie ką kalbėtumėte, remiatės Šventuoju Raštu, o ne asmenine nuomone. Tačiau kodėl viskas taip sudėtinga? Kodėl Dievas per Bibliją tiesiog aiškiai nepareiškė, kad būtent 1914-ieji ir bus tie metai, kai Jėzus pradės valdyti danguje?

Kameronas. Logiškas klausimas, Džonai. Iš tikrųjų Biblijoje yra daug dalykų, kurie nėra taip išsamiai išdėstyti. Kodėl tad Dievo valia Biblija parašyta taip, kad jai suprasti reikia pastangų? Apie tai galėtume pakalbėti kitą kartą.

Džonas. Būtų įdomu.

Gal turite kokį konkretų klausimą iš Biblijos, į kurį norėtumėte gauti atsakymą? Gal būtų įdomu sužinoti, ką tiki Jehovos liudytojai? Tuomet nesidrovėkite paklausti jų pačių. Jie džiaugsis galėdami atsakyti.

^ pstr. 5 Vesdami nemokamas Biblijos studijas susidomėjusiems žmonėms, Jehovos liudytojai biblines temas aptaria metodiškai.

^ pstr. 7 Skaitykite 2014 m. spalio 1 d. žurnalo numeryje šios rubrikos straipsnį „Kada Dievo Karalystė pradėjo valdyti? (1 dalis)“.

^ pstr. 9 Skaitykite Danieliaus 4:23-25.

^ pstr. 22 Žiūrėkite Apreiškimo 12:6, 14; išnašą.

^ pstr. 24 Skaitykite Skaičių 14:34; Ezechielio 4:6.

^ pstr. 24 Žiūrėkite lentelę „Nebukadnecaro sapnas apie medį“.

^ pstr. 30 Skaitykite knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 9 skyrių (išleido Jehovos liudytojai).