Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2014 m. spalis

 POKALBIS BIBLIJOS TEMA

Kada Dievo Karalystė pradėjo valdyti? (1 dalis)

Kada Dievo Karalystė pradėjo valdyti? (1 dalis)

Jehovos liudytojai dažnai diskutuoja su žmonėmis įvairiais klausimais. Štai pavyzdys, kaip toks pokalbis vyksta. Įsivaizduokime, kad Jehovos liudytojas Kameronas aplankė vyrą, vardu Džonas.

SIEKITE SUPRATIMO

Kameronas. Džiaugiuosi, kad reguliariai diskutuojame biblinėmis temomis. * Kai kalbėjomės paskutinį kartą, jūs iškėlėte klausimą apie Dievo Karalystę. Norėjote sužinoti, kodėl Jehovos liudytojai tiki, kad Karalystė pradėjo valdyti 1914 metais.

Džonas. Taip, skaičiau vieną jūsų leidinį, kuriame rašoma, jog Dievo Karalystė pradėjo valdyti 1914-aisiais. Tai mane suintrigavo, — juk jūs teigiate, kad visus savo įsitikinimus grindžiate Biblija.

Kameronas. Tai tiesa.

Džonas. Perskaičiau visą Bibliją, bet nepamenu, kad kur būtų rašyta apie 1914 metus. Tada atsidariau Bibliją elektroniniu formatu ir paieškos laukelyje įvedžiau „1914“. Deja, nieko neradau.

Kameronas. Norėčiau jus, Džonai, pagirti už du dalykus. Pirmiausia už tai, kad perskaitėte visą Bibliją. Jūs tikrai vertinate Dievo Žodį.

Džonas. Be abejo. Šitai knygai nėra lygių.

Kameronas. Sutinku. Antra, labai gerai, kad iškilus klausimui atsakymo ieškote Biblijoje. Elgiatės taip, kaip Dievo Žodyje ir esame skatinami — siekti supratimo. * Puiku, kad šitaip stengiatės.

Džonas. Dėkui. Norisi sužinoti daugiau. Tiesą sakant, apie 1914 metus šiek tiek paskaičiau knygelėje, kurią studijuojame, ir šį tą radau. Ten rašoma, kad vienas karalius sapnavo didžiulį medį, kuris buvo nukirstas ir ataugo, ar kažkas panašaus.

Kameronas. Taip ir buvo. Ši pranašystė užrašyta Danieliaus ketvirtame skyriuje. Tai Babilono karaliaus Nebukadnecaro sapnas.

Džonas. Išties tą pranašystę skaičiau ne kartą. Bet jei atvirai, nesuprantu, ką tai turi bendra su Dievo Karalyste ir 1914 metais.

Kameronas. Beje, Džonai, net ir pranašas Danielius ne viską suprato, ką buvo įkvėptas užrašyti.

Džonas. Tikrai?

Kameronas. Štai Danieliaus 12:8 jis sako: „Aš tai girdėjau, bet negalėjau suprasti.“

Džonas. Vadinasi, ne aš vienas toks.

Kameronas. Danielius nesuprato, ką rašąs, nes pagal Dievo planą žmonėms dar nebuvo atėjęs metas Danieliaus knygos pranašystes suprasti iki galo. Bet dabar, mūsų laikais, galime suprasti daugiau.

 Džonas. Kodėl taip sakote?

Kameronas. Atkreipkime dėmesį į tolesnę eilutę. Danieliaus 12:9 skaitome: „Šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užantspauduoti ligi pabaigos meto.“ Todėl tos pranašystės turėjo išaiškėti žymiai vėliau, „pabaigos metu“. Ir kaip per Biblijos studijas netrukus aptarsime, visi faktai liudija, kad gyvename kaip tik tuo laikotarpiu. *

Džonas. Tad ar galėtumėte man paaiškinti Danieliaus pranašystę?

Kameronas. Pabandysiu.

NEBUKADNECARO SAPNAS

Kameronas. Iš pradžių trumpai apžvelgsime, ką karalius Nebukadnecaras sapnavo. Paskui pakalbėsime, ką tai reiškia.

Džonas. Gerai.

Kameronas. Karalius sapnavo milžinišką medį, kurio šakos siekė dangų. Tuomet išgirdo Dievo įsakymą nukirsti medį, o kelmą palikti. Po „septynių laikotarpių“ medis turėjo ataugti. * Pirmiausia ši pranašystė buvo taikoma pačiam karaliui Nebukadnecarui. Nors jis buvo didis karalius — kaip tas medis, siekiantis dangų, — sosto neteko „septyniems laikotarpiams“. Ar prisimenate, kas nutiko?

Džonas. Ne visai.

Kameronas. Nieko tokio. Biblija atskleidžia, kad Nebukadnecaras neteko proto, matyt, septyneriems metams ir tuo metu nebegalėjo valdyti karalystės. Bet septyniems laikotarpiams baigiantis, protą atgavo ir grįžo į sostą. *

Džonas. Kol kas viskas aišku. Bet kaip tai siejasi su Karalyste ir 1914 metais?

Kameronas. Trumpai tariant, ši pranašystė išsipildė du kartus. Pirmą, kai nutrūko karaliaus Nebukadnecaro valdymas. Antrąkart, kai Dievas nustojo vadovauti savo tautai. Taigi antras pranašystės išsipildymas susijęs su Dievo Karalyste.

Džonas. Iš kur žinote, kad pranašystė išsipildė antrą kartą ir kad tai susiję su Karalyste?

Kameronas. Visų pirma užuominą randame pačioje pranašystėje. Danieliaus 4:14 (4:17, Brb) sakoma: „Kad visi gyvieji žinotų, jog Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę, duoda ją, kam nori.“ Ar atkreipėte dėmesį į žodžius „žmonių karalystę“?

Džonas. Taip, čia parašyta, kad „Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę“.

Kameronas. Teisingai. Kaip manote, kas tas Aukščiausiasis?

Džonas. Sakyčiau, — Dievas.

Kameronas. Taigi čia kalbama ne tik apie Nebukadnecarą, bet ir apie „žmonių karalystę“, valdomą Dievo. Geriau suprasti pranašystę padeda kontekstas.

Džonas. Ką turite omenyje?

PAGRINDINĖ KNYGOS TEMA

Kameronas. Danieliaus knygoje vis grįžtama prie pagrindinės minties — Dievo Karalystės, valdomos jo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, įkūrimo. Pažvelkime, kas rašoma kiek ankstesniuose skyriuose. Prašom perskaityti Danieliaus 2:44.

Džonas. Gerai. „O anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai.“

 Kameronas. Ačiū. Ar jums neatrodo, kad čia kalbama apie Dievo Karalystę?

Džonas. Nesu tikras.

Kameronas. Atkreipkite dėmesį, kad Karalystė „tvers amžinai“. Dievo Karalystei tai įmanoma, bet šito negalima pasakyti apie žmonių valdžias, ar ne?

Džonas. Manyčiau, negalima.

Kameronas. Danieliaus knygoje yra dar viena pranašystė, susijusi su Dievo Karalyste. Ji užrašyta Danieliaus 7:13, 14 ir ten kalbama apie būsimą valdovą: „Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, idant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, o jo karalystė niekada nebus sunaikinta.“ Ar čia įžvelgiate kažką, kas jau girdėta?

Džonas. Vėl minima Karalystė.

Kameronas. Teisingai. Ir ne bet kokia Karalystė. Atkreipkite dėmesį, kad šiai Karalystei pavaldžios „visų kalbų tautos ir gentys“. Kitaip tariant, ši Karalystė apims visą Žemę.

Džonas. Apie tai net nepagalvojau, bet jūs teisus.

Kameronas. Be to, pažiūrėkime, kas pranašystėje sakoma apie Karalių: „Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, o jo karalystė niekada nebus sunaikinta.“ Argi neskamba panašiai, kaip Danieliaus 2:44, kurią ką tik skaitėme?

Džonas. Tikrai.

Kameronas. Trumpai prisiminkime, ką kalbėjome. Danieliaus knygos 4 skyriuje užrašyta pranašystė buvo duota, kad žmonės žinotų, jog „Aukščiausiasis valdo žmonių karalystę“. Tai reiškia, kad šita pranašystė pildosi ne tik karaliui Nebukadnecarui, bet ir daug platesniu mastu. Visoje Danieliaus knygoje randame pranašiškų užuominų, kad bus įkurta Dievo Karalystė, valdoma jo Sūnaus. Ar nebūtų protinga daryti išvadą, kad Danieliaus knygos 4 skyriuje irgi kalbama apie Dievo Karalystę?

Džonas. Gal ir taip. Bet vis tiek nematau sąsajos su 1914 metais.

TEPRASLENKA SEPTYNI LAIKOTARPIAI

Kameronas. Grįžkime prie karaliaus Nebukadnecaro. Kai pranašystė pildėsi pirmą kartą, medis simbolizavo jį. Jo valdymas nutrūko, kai medis buvo nukirstas ir paliktas septyniems laikotarpiams — tai yra šis valdovas kuriam laikui buvo netekęs proto. Septyni laikotarpiai baigėsi, kai Nebukadnecaras pasveiko ir atgavo sostą. Pranašystei pildantis antrą kartą, Dievo vadovavimas savo tautai irgi buvo nutrauktas kuriam laikui, bet ne dėl to, kad Dievas kažko nebesugebėjo.

Džonas. Ką norite tuo pasakyti?

Kameronas. Bibliniais laikais apie Izraelio karalius, valdžiusius iš Jeruzalės, buvo sakoma, kad jie sėdi „Viešpaties soste“. * Valdydami tautą, jie atstovavo Dievui. Taigi jų karaliavimas simbolizavo Dievo valdžią. Bet  ilgainiui dauguma šių karalių jau nebepakluso Dievui, ir tauta pasekė jų blogu pavyzdžiu. Už neklusnumą 607 m. p. m. e. Dievas leido babiloniečiams izraelitus užkariauti. Nuo to laiko joks karalius Jeruzalėje Jehovai nebeatstovavo. Taigi tam tikra prasme Dievo vadovavimas nutrūko. Ar suprantama?

Džonas. Lyg ir aišku.

Kameronas. 607 m. p. m. e. prasidėjo septyni laikotarpiai, kurių metu Dievas savo tautai nebevadovavo. Jiems pasibaigus, Dievas turėjo pasodinti savo atstovą — šįkart kažką, kas gyvena danguje. Tada ir turėjo išsipildyti Danieliaus knygoje užrašytos pranašystės. Svarbiausias klausimas, — kada tie septyni laikotarpiai baigiasi? Atsakę į šį klausimą, sužinosime, kada Dievo Karalystė pradėjo valdyti.

Džonas. Aišku. Pabandysiu spėti — jie baigėsi 1914 metais.

Kameronas. Tikrai taip.

Džonas. Bet iš kur tai žinote?

Kameronas. Gyvendamas žemėje, Jėzus padėjo suprasti, kad septyni laikotarpiai jo dienomis dar nebuvo pasibaigę. * Vadinasi, tai turėjo būti labai ilgas laikotarpis. Jis prasidėjo šimtus metų anksčiau, nei Jėzus atėjo į žemę ir dar kurį laiką tęsėsi jam sugrįžus į dangų. Taip pat prisiminkime, kad Danieliaus pranašystės turėjo paaiškėti tik atėjus „pabaigos metui“. * Įdomu tai, kad XIX amžiui baigiantis uolūs Biblijos tyrinėtojai itin susidomėjo šia ir kitomis pranašystėmis ir ėmė į jas gilintis. Jie pradėjo suvokti, kad septyni laikotarpiai turi pasibaigti 1914 metais. Reikšmingi pasaulio įvykiai patvirtina, jog būtent tuomet Dievo Karalystė ėmė valdyti danguje. Nuo tada pasaulis įžengė į paskutines dienas, arba pabaigos metą. Aišku, viską suprasti gal ne taip jau ir lengva.

Džonas. Taip. Būtinai reikės į šias pranašystes įsiskaityti dar kartą.

Kameronas. Man irgi ne iškart viskas buvo aišku. Bent jau tikiuosi, jog mūsų pokalbis padėjo susidaryti nuomonę, kad Jehovos liudytojai savo įsitikinimus apie Karalystę grindžia Biblija.

Džonas. Tikrai. Mane visada stebino, kaip jūs kiekvieną savo teiginį paremiate Biblija.

Kameronas. Matau, kad to paties norite ir jūs. Kaip jau minėjau, iš karto suvokti tiek daug naujų dalykų sunku. Veikiausiai dar turite klausimų. Pavyzdžiui, išsiaiškinome, kad septyni laikotarpiai susiję su Dievo Karalyste ir jie prasidėjo 607 m. p. m. e. Bet iš kur žinome, kad tie septyni laikotarpiai tikrai baigėsi 1914 metais? *

Džonas. Taip, aš irgi apie tai galvojau.

Kameronas. Nustatyti, kiek tiksliai truko septyni laikotarpiai, mums padeda pati Biblija. Ar norėtumėte šį klausimą išsiaiškinti kitą kartą? *

Džonas. Žinoma.

Gal ir jus domina koks klausimas iš Biblijos? Ar norėtumėte sužinoti, kuo tiki Jehovos liudytojai? Tuomet nesidrovėkite to paklausti jų pačių. Jie džiaugsis galėdami atsakyti.

^ pstr. 5 Vesdami nemokamas Biblijos studijas susidomėjusiems žmonėms, Jehovos liudytojai biblines temas aptaria metodiškai.

^ pstr. 11 Patarlių 2:3-5.

^ pstr. 21 Skaitykite knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? devintą skyrių. (Išleido Jehovos liudytojai.)

^ pstr. 27 Danieliaus 4:10-14 (4:13-17, Brb).

^ pstr. 29 Danieliaus 4:17-33 (4:20-36, Brb).

^ pstr. 57 1 Metraščių 29:23.

^ pstr. 63 Toje pranašystėje apie paskutines dienas Jėzus kalbėjo: „Jeruzalę [ji simbolizavo Dievo valdymą] tautos tryps, kol baigsis skirtieji tautų laikai“ (Luko 21:24). Todėl Jėzaus dienomis Dievas vis dar nevaldė savo tautos, ir tai turėjo tęstis, kol prasidės paskutinės dienos.

^ pstr. 63 Danieliaus 12:9.

^ pstr. 69 Kitame šios serijos straipsnyje aptarsime Biblijos eilutes, iš kurių paaiškėja, kiek truko septyni laikotarpiai.