Ar angelai gali mums padėti?

Kaip senovėje angelai padėjo Dievo ištikimam tarnui Danieliui, taip ir šiandien padeda žmonėms įsiklausyti į gerąją naujieną.

Daug anksčiau nei žmones Jehova sukūrė milijonus angelų (Jobo 38:4, 7). Šie angelai yra Dievui tarnaujančios galingos dvasinės būtybės. Kartais Dievas jiems paveda vadovauti savo žemiškiems tarnams arba juos apsaugoti (Psalmyno 91:10, 11). Šiais laikais angelai padeda žmonėms įsiklausyti į gerąją naujieną, kurią skelbia Jėzaus sekėjai. (Perskaitykite Apreiškimo 14:6, 7.)

Ar turėtume angelams melstis ir prašyti jų pagalbos? Ne. Malda — garbinimo dalis, o garbinti reikia tiktai Dievą (Apreiškimo 19:10). Kadangi angelai tarnauja Dievui, jie paklūsta tik Jo — ne žmonių nurodymams. Todėl visada privalome melstis vien Dievui Jėzaus vardu. (Perskaitykite Psalmyno 103:20, 21; Mato 26:53.)

Ar esama blogų angelų?

Jiems, kaip ir žmonėms, Dievas suteikė valios laisvę, taigi jie gali rinktis gera arba bloga. Deja, daug angelų sukilo prieš Dievą (2 Petro 2:4). Pirmasis maištininkas buvo Šėtonas; kiti jo sekėjai tapo demonais. Dabar jis ir jo demonai jau išmesti iš dangaus į Žemę. (Perskaitykite Apreiškimo 12:7-9.)

Nuo 1914 metų vis labiau įsigalintis blogis ir smurtas akivaizdžiai liudija, jog netrukus Dievas sutramdys Šėtoną bei jo demonus ir Žemėje atkurs tobulą tvarką. (Perskaitykite Apreiškimo 12:12; 21:3, 4.)