Biblijoje tiksliai paaiškinta, ko Jehova ir jo Sūnus, Jėzus Kristus, imsis, kad liautųsi Šėtono sukeltos kančios. „Tam Dievo Sūnus [Jėzus] ir pasirodė, — kad Velnio darbus sugriautų“, — teigiama Biblijoje (1 Jono 3:8). Dabartinė santvarka, pagrįsta godulyste, neapykanta ir neteisybe, bus sunaikinta. Jėzus pažadėjo, kad „šio pasaulio valdovas [Šėtonas] bus išmestas laukan“ (Jono 12:31). Kai Šėtonas nebegalės daryti jokios įtakos, bus įkurta nauja teisinga santvarka, ir Žemėje įsivyraus taika (2 Petro 3:13).

O kaip bus su tais, kurie užsispyrusiai nenori pasikeisti ir toliau bjauriai elgiasi? Pamąstykime apie šį pažadą: „Dorieji gyvens žemėje, o klastingieji bus iš jos išrauti“ (Patarlių 2:21 [2:21, 22, Brb]). Nebeliks tų, kurie kitiems daro blogą įtaką. Gyvendami tokiomis taikiomis sąlygomis, klusnieji palaipsniui išsivaduos iš paveldėto netobulumo (Romiečiams 6:17, 18; 8:21).

Kaip naujajame pasaulyje Dievas pašalins blogį? Tikrai ne atimdamas valios laisvę ir paversdamas žmones robotais. Jis mokys klusniuosius savo kelių, padėdamas jiems atsikratyti žalingų minčių ir poelgių.

Dievas pašalins visas kančių priežastis

O kaip Dievas mus gelbės nuo nelaimingų atsitikimų? Jis pažadėjo, jog netrukus jo įkurta Karalystė pradės valdyti Žemę. Dievo paskirtasis Karalius yra Jėzus Kristus, turintis galią išgydyti ligonius (Mato 14:14). Jėzus taip pat turi galią suvaldyti gamtos jėgas (Morkaus 4:35-41). Nė vieno nebeištiks nelaimės dėl „laiko ir atsitiktinumo“ (Mokytojo 9:11, Brb). Valdant Kristui, žmonija jausis visiškai saugi (Patarlių 1:33).

Tačiau ko gali tikėtis milijonai nekaltų tragiškai žuvusių žmonių? Prieš prikeldamas savo draugą Lozorių, Jėzus tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“ (Jono 11:25). Jėzus išties turi galią prikelti mirusiuosius!

Jei norėtumėte gyventi pasaulyje, kur geri žmonės nebepatirs jokio blogio, kodėl nepasiryžus studijuoti Bibliją ir taip geriau pažinti tikrąjį Dievą bei jo tikslus? Jehovos liudytojai jums mielai padės. Nuoširdžiai kviečiame su jais susipažinti arba parašyti šio žurnalo leidėjams.