Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kokia viltis yra mūsų protėviams?

Kokia viltis yra mūsų protėviams?

PRIEŠ kurį laiką Korėjos laikraštyje The Chosun Ilbo pasirodė straipsnis intriguojančia antrašte: „Nuostabioji Šim Čeng, kuri nieko nežinojo apie Jėzų. Ar ji pateko į pragarą?“

Tai buvo provokuojantis klausimas, nes Šim Čeng yra visų mylimas Korėjos liaudies pasakų personažas — mergina, paaukojusi gyvybę, kad padėtų aklam tėvui. Šioje šalyje ji metų metais liaupsinama ir laikoma dukters ištikimybės simboliu.

Mintis, jog tokia herojė būtų nubausta degti pragaro ugnyje vien todėl, kad nebuvo krikštyta krikščionė, daugeliui atrodo neteisinga ir net žeidžianti. Be to, manoma, jog pasakojimas apie Šim Čeng atsirado daug anksčiau, nei kaimas, kuriame ji gyveno, išgirdo žinią apie Kristų.

Laikraštyje išspausdintas ir interviu su vienu dvasininku. Jam buvo užduotas klausimas: „Ar tie, kas mirė, neturėję progos sužinoti apie Jėzų, visi pasmerkti eiti į pragarą?“ Ką jis atsakė? „Mes nežinome, bet tikimės, jog Dievo apvaizda kažkaip turėtų neaplenkti [ir tokių žmonių].“

KO REIKIA, KAD BŪTUME IŠGELBĖTI?

Leidinyje The New Catholic Encyclopedia teigiama: „Išgelbėjimui būtinas krikštas, nes pats Kristus pasakė, jog, kas neatgims iš vandens ir Šventosios Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę (Jono 3:5).“ Todėl kai kurie tiki, kad tie, kas mirė nekrikštyti, įmetami į pragarą arba patiria kitokias kančias.

Tačiau daug kas mano, jog toks tikėjimas absurdiškas. Juk milijonai žmonių mirė nieko nežinodami apie Bibliją. Argi jie nusipelno būti amžinai kankinami? Kas apie tai sakoma Biblijoje?

VILTIS, PAŽADĖTA BIBLIJOJE

Biblijoje aiškiai rašoma, jog Dievas neatstumia žmonių, kurie gyveno nežinodami jo reikalavimų. Apaštalų darbų 17:30 mus patikina: „Dievas nebežiūri šitokio neišmanymo laikų.“ Kokią tad viltį Biblija suteikia tiems, kurie mirė, taip ir neturėję galimybės pažinti Dievą?

Ką reiškia Jėzaus pažadas „su manimi būsi rojuje“?

Atsakymą randame skaitydami, ką Jėzus pasakė vienam iš šalia jo merdinčių nusikaltėlių. Šis vyras Jėzaus paprašė: „Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę.“ Ką Jėzus jam pažadėjo? „Iš tiesų tau sakau šiandien: su manimi būsi rojuje“ (Luko 23:39-43).

Ar Jėzaus pažadas reiškė, kad tas vyras bus paimtas į dangų? Ne. Jis nebuvo gimęs iš vandens ir dvasios, o tai — būtina sąlyga, kad žmogus galėtų patekti į dangaus Karalystę (Jono 3:3-6). Jėzus pažadėjo, jog nusikaltėlis gyvens rojuje. Būdamas žydas, šis tikriausiai žinojo apie žemės rojų — Edeno sodą, aprašytą pačioje pirmoje Biblijos knygoje (Pradžios 2:8). Jėzaus pažadas jam suteikė tikrą viltį būti prikeltam rojuje, kai šis bus atkurtas žemėje.

Ir išties Biblijoje teigiama, jog bus „tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų prisikėlimas“ (Apaštalų darbų 24:15). Neteisiaisiais įvardijami tie, kurie nesilaikė teisingų Dievo normų, nes nežinojo jo valios. Jėzus prikels tą „neteisųjį“ su juo kalbėjusį nusikaltėlį, taip pat milijonus, gal ir milijardus, kitų, kurie mirė nepažinę Dievo. Žemės rojuje šie žmonės bus mokomi  Dievo reikalavimų ir, elgdamiesi pagal jo valią, turės galimybę įrodyti, jog jį myli.

KAI BUS KELIAMI „NETEISIEJI“

Ar prikelti „neteisieji“ bus teisiami už praeityje padarytus darbus? Ne. Romiečiams 6:7 skaitome: „Kas miręs, tas atsiteisęs už nuodėmę.“ Vadinasi, už savo nuodėmes jie jau sumokėjo. Todėl bus teisiami, atsižvelgiant į tai, kaip gyvens prikelti, o ne į tai, kaip dėl neišmanymo elgėsi iki mirties. Kuo jiems tai naudinga?

Po prikėlimo „neteisieji“ turės galimybę mokytis Dievo įstatymų, kurie bus atskleisti atvertus simbolines knygas. Tik tuomet ir bus teisiami pagal darbus, kitaip tariant, pagal tai, pakluso šiems Dievo įstatymams ar ne (Apreiškimo 20:12, 13). Daugeliui jų tai bus ne antra, bet pirma reali galimybė mokytis apie Dievą ir vykdant jo valią pelnyti amžiną gyvenimą Žemėje.

Šitoks Biblijos mokymas daugeliui padėjo vėl įtikėti Dievą. Viena iš jų buvo Jeng Sug — uoli katalikė, augusi šeimoje, kurioje buvo dvasininkų. Ji įstojo į vienuolyną, tačiau po kurio laiko, nusivylusi tuo, kas ten vyko, jį paliko. Be to, negalėjo susitaikyti su pragaro doktrina, nes kankinti žmones ugnyje būtų žiauru ir neteisinga.

Kartą viena Jehovos liudytoja parodė Jeng Sug eilutę iš Biblijos: „Gyvieji žino, kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko. Nebėra jiems daugiau atlygio“ (Mokytojo 9:5). Ji moteriai paaiškino, kad protėviai ne kankinami pragaro ugnyje, o miega mirties miegu, laukdami prikėlimo.

Jeng Sug suprato, jog daugelis niekada nėra girdėję tiesos iš Biblijos, todėl ją labai paveikė Mato 24:14 užrašyti Jėzaus žodžiai: „Bus paskelbta ši geroji naujiena apie karalystę visoje gyvenamoje žemėje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas.“ Dabar ji skelbia gerąją naujieną ir nuostabia Biblija pagrįsta viltimi dalinasi su kitais.

„DIEVAS NĖRA ŠALIŠKAS“

„Dievas nėra šališkas, — rašoma Biblijoje, — jam priimtinas bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir daro, kas teisu“ (Apaštalų darbų 10:34, 35). Tai tobulas teisingumas, kokio kiekvienas galime tikėtis iš Dievo, nes jis „myli, kas teisu ir teisinga“ (Psalmyno 33:5).