Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2014 m. gegužė

 NUMERIO TEMA

Ar kas nors gali numatyti ateitį?

Ar kas nors gali numatyti ateitį?

Apie ateitį galvojame kiekvienas. Norisi žinoti, kas laukia mūsų ir mūsų artimųjų. Kartais svarstome: ar mano vaikai gyvens geresniame pasaulyje? ar koks kataklizmas nesunaikins Žemės? ar galiu ką nors pakeisti, kad sulaukčiau šviesesnės ateities? Toks smalsumas būdingas visiems. Iš prigimties trokštame tikrumo, tvarkos, pastovumo. Jei geriau žinotume, kas mūsų laukia, galėtume pasiruošti tiek fiziškai, tiek emociškai.

Taigi ko galima tikėtis ateityje? Ar kas nors tai gali žinoti? Žmonėms nuspėti ateitį kartais pavyksta, bet dažniausiai ne. Tačiau Dievas gali tiksliai numatyti būsimus įvykius. Jo Žodyje skaitome: „Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios, iš anksto paskelbiu, kas dar įvyks“ (Izaijo 46:10). Ar tai tikrai pasitvirtina?

AR DIEVO PRANAŠYSTĖS IŠSIPILDO TIKSLIAI?

Kodėl turėtume domėtis, ar Dievo pranašystės pildosi? Jei esate pastebėjęs, jog kažkas tiksliai atspėja orus, ir tai kartojasi ilgą laiką, tikriausiai patikėsite ir tuo, ką jis sako apie rytdieną. Panašiai, jeigu įsitikintumėte, kad Dievo pranašystės visuomet išsipildo labai tiksliai, tikriausiai būtų įdomu sužinoti, ką jis sako apie ateitį.

Atstatyta griuvėsiais virtusio senovės Ninevės miesto siena

BUS SUNAIKINTAS DIDELIS MIESTAS.

Pavyzdžiui, būtų tikrai įspūdinga, jei kažkas iki smulkmenų nusakytų ilgus amžius dominavusio galingo miesto staigią griūtį. Būtent tai — Ninevės žlugimą — Dievas ir nusakė per  vieną iš savo pranašų (Sofonijo 2:13-15). Ką apie tai byloja pasaulio istorija? VII amžiuje prieš mūsų erą, praėjus maždaug 15 metų po to, kai buvo ištarta ši pranašystė, Ninevę puolė ir įveikė babiloniečių bei medų pajėgos. Be to, Dievas iš anksto buvo nusakęs, jog Ninevė pavirs dykyne. Ar tai išsipildė? Taip. Nors miestas su priemiesčiais užėmė apie 518 kvadratinių kilometrų, užkariautojai jo neišsaugojo ir jame neapsigyveno, kaip buvo galima tikėtis. Ninevė buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Ar galėjo koks nors politinių įvykių analitikas taip tiksliai numatyti, kas nutiks?

BUS DEGINAMI ŽMONIŲ KAULAI.

Kam užtektų drąsos prieš 300 metų paskelbti vardą ir kilmę asmens, kuris ant aukuro degins žmonių kaulus, taip pat užrašyti pavadinimą miesto, kuriame tas aukuras stovės? Jei tokia neįprasta pranašystė išsipildytų, ją išpranašavusysis tikrai išgarsėtų. Dievo pranašas kalbėjo, kad „Dovydo namams gims sūnus, vardu Jošijas“, kuris ant aukuro Betelio mieste degins žmonių kaulus (1 Karalių 13:1, 2). Praėjus maždaug trims šimtams metų, iš Dovydo šeimos linijos kilo karalius, vardu Jošijas. Toks vardas bibliniais laikais nebuvo įprastas. Jošijas, kaip ir buvo išpranašauta, „paėmė kaulus iš kapų, [ir] juos sudegino ant aukuro“ Betelyje (2 Karalių 23:14-16, Brb). Kaip be antgamtinių jėgų pagalbos įmanoma taip smulkiai nuspėti įvykius?

Biblijoje neįtikėtinai tiksliai išpranašautas Babilono žlugimas

IMPERIJOS ŽLUGIMAS.

Tikrai nustebtume, jei kažkas išpranašautų vardą žmogaus, kuris gims praėjus keliems šimtmečiams ir nuvers didžiausią savo meto pasaulinę galybę. Negana to, nurodytų, kokią neįprastą strategiją tam panaudos. Dievas paskelbė, kad tai bus Kyras. Pagal pranašystę jis turėjo išvaduoti į nelaisvę paimtus žydus ir padėti atstatyti jų šventyklą. Be to, buvo išpranašauta, jog šis karvedys  nukreips upės vandenis kita vaga, taip pat bus palikti atviri miesto vartai, ir tai nulems pergalę (Izaijo 44:27—45:2). Ar tos Dievo išpranašautos detalės išsipildė tiksliai? Istorikai patvirtina, jog Kyras iš tikrųjų pasiekė įspūdingą pergalę. Jo kariuomenė padarė tikrą inžinerinį stebuklą — nukreipė kita linkme upės vandenis, ir ši nuseko. Tada kariai įžengė į miestą pro paliktus atvirus vartus. Kyras išlaisvino žydus ir išleido dekretą atstatyti šventyklą Jeruzalėje. Tai buvo netikėta, nes jis žydų Dievo negarbino (Ezros 1:1-3). Kas, jei ne Dievas, būtų galėjęs nusakyti tokių istorinių įvykių detales?

Pateikėme tris pavyzdžius, parodančius, kaip sėkmingai Dievas išpranašauja ateitį. Ir tai nėra atsitiktinumas. Jozuė, vadovavęs žydų tautai, priminė tai, kas jiems buvo gerai žinoma: „Tad visi žinokite visa savo širdimi ir visa savo siela, kad visi gerieji dalykai, Viešpaties jums pažadėti, įvyko, ir nė vienas neliko neįvykdytas“ (Jozuės 23:1, 2, 14). Žmonės negalėjo paneigti, kad Dievo pažadai ir pranašystės visada išsipildo. Bet kaip Dievui tai pavyksta? Skirtumas tarp Dievo ir žmonių labai didelis. Tai žinoti svarbu ir jums, nes Dievas yra išpranašavęs kai ką įspūdingo, kas įvyks netolimoje ateityje ir tikrai palies kiekvieną asmeniškai.

DIEVO IR ŽMONIŲ PRANAŠYSTĖS

Žmonių pranašavimai dažniausiai būna pagrįsti moksliniais tyrimais, įvairių faktų bei tendencijų analize ar net antgamtiniais šaltiniais. Ką nors išpranašavę, jie paprastai pasyviai laukia ir stebi, kas įvyks (Patarlių 27:1).

Dievas, priešingai, žino visus faktus. Jis puikiai pažįsta žmonių prigimtį ir jų polinkius, todėl nusakydamas ateitį tiksliai žino, kaip žmonės ar ištisos tautos pasielgs. Bet Dievas gali ne tik tai. Jis geba kontroliuoti padėtį ir pakeisti aplinkybes taip, kad gautų norimą rezultatą. Dievas sako: „Žodis, išeinantis iš mano burnos, nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys tai, ko trokštu“ (Izaijo 55:11). Todėl kai kurios jo pranašystės labiau panašios į pranešimus — užtikrinimą, kad būtent taip ir įvyks.

JŪSŲ ATEITIS

Ar yra patikimų pranašysčių apie jūsų ir jūsų artimųjų ateitį? Jei iš anksto sužinotumėte, jog artėja uraganas, imtumėtės gelbėjimosi priemonių. Panašiai galite reaguoti ir į Biblijos pranašystes. Dievas yra išpranašavęs, kad greitai visame pasaulyje įvyks dideli pokyčiai. (Skaitykite rėmelį „ Ką Dievas yra atskleidęs apie ateitį“.) Ši ateitis gerokai skiriasi nuo to, ką pranašauja tariami žinovai.

Pamąstykime taip: žmonijos istorija buvo suplanuota, ir tas planas užrašytas. Todėl galima iš anksto sužinoti, kuo viskas baigsis. Dievas skelbia: „Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios [...]. Tariu: ‘Mano užmojis bus įvykdytas!’ Aš įvykdysiu visa, kas sumanyta“ (Izaijo 46:10). Jūsų ir jūsų šeimos laukia nuostabi ateitis. Pasiteiraukite Jehovos liudytojų, kas Biblijoje rašoma apie ateities įvykius. Liudytojai nėra aiškiaregiai, negirdi dvasių balsų ir neturi antgamtinių galių pranašauti. Jie studijuoja Bibliją, kurioje užrašyta, kokių puikių dalykų Dievas ruošia mūsų ateičiai.