Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. gruodis

 MOKYKITE SAVO VAIKUS

Jėzus Kristus. Ką jis veikia dabar?

Jėzus Kristus. Ką jis veikia dabar?

Gruodį žmonės įvairiose šalyse gali matyti Jėzaus atvaizdus. Jis vaizduojamas kaip kūdikis, paguldytas ėdžiose, tai yra didelėje dėžėje su šienu gyvuliams šerti. Bet ar Jėzų reikia prisiminti tik kaip kūdikį? — — * Ypač svarbu žinoti, ką Jėzus veikia dabar. Pažiūrėkime, ko galime pasimokyti iš to, kas vieną naktį įvyko piemenims, ganiusiems savo bandas Betliejaus apylinkėse.

Staiga šalia piemenų atsiranda angelas ir taria: „Jums gimė Gelbėtojas, kuris yra Kristus, Viešpats.“ Taip pat jis pasako, kad Jėzų jie ras „suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Bemat pasirodo būrys angelų ir ima šlovinti Dievą.

Kaip tu jaustumeisi, jei girdėtum angelus šlovinant Dievą? — — Piemenys džiūgauja. „Tuojau pat eikime į Betliejų pažiūrėti, kas įvyko“, — sako jie. Nuskubėję jie randa „Mariją, Juozapą ir kūdikį, gulintį ėdžiose“.

Į Betliejų, kur Marija su Juozapu yra apsistoję, netrukus atvyksta daugiau žmonių. Kai piemenys papasakoja, ką matę ir girdėję, visi labai stebisi. Ar tu džiaugiesi, kad žinai šiuos nuostabius dalykus apie Jėzų? — — Visi, kurie mylime Dievą, tuo džiaugiamės. Kodėl Jėzaus gimimas toks džiugus įvykis? Kad tai išsiaiškintume, nusikelkime į laiką, kai Marija dar nebuvo ištekėjusi.

Vieną dieną Mariją aplankė angelas Gabrielius. Jis pranešė, kad ji susilauks kūdikio, kuris „bus didis ir jį vadins Aukščiausiojo Sūnumi“. Be to, jis bus karalius ir „jo karaliavimui nebus galo“.

Marija angelo paklausė, kaip ji galės susilaukti kūdikio, jeigu niekada neturėjo santykių su vyru. „Aukščiausiojo galia pridengs tave šešėliu, — paaiškino jai Gabrielius. — Todėl tas, kuris gims, bus vadinamas šventu, Dievo Sūnumi.“ Dievas padarė išties didelį stebuklą: savo Sūnaus gyvybę  iš dangaus perkėlė į Marijos įsčias, kad jis gimtų žmogumi.

Gal kur nors matei pavaizduotus tris karalius, kartu su piemenimis atėjusius aplankyti kūdikio Jėzaus? — — Tokius vaizdus galima dažnai pamatyti Kalėdų laikotarpiu. Bet jie neatspindi tiesos. Tie karaliai iš tikrųjų buvo žvaigždininkai, arba astrologai. Vadinasi, jie užsiiminėjo tuo, ką Dievas smerkia. Pažiūrėkime, kaip Biblijoje aprašomas jų apsilankymas: „Įėję į namus, jie pamatė vaikelį su jo motina Marija.“ Taigi Jėzus nebebuvo ką tik gimęs kūdikis, paguldytas ėdžiose; jis jau buvo vaikelis ir kartu su Juozapu ir Marija gyveno name.

O kaip žvaigždininkai Jėzų surado? — — Kelią jiems rodė kažkas panašaus į žvaigždę. Bet pirmiau žvaigždininkus ji nuvedė ne į Betliejų, o į Jeruzalę pas karalių Erodą. Anot Biblijos, Erodas norėjo surasti Jėzų, kad galėtų jį nužudyti. Dabar pamąstyk. Kaip manai, kas siuntė tą „žvaigždę“, kuri rodė kelią pas Erodą? — — Ją siuntė ne tikrasis Dievas Jehova, o jo priešas Šėtonas!

Šėtonas šiandien visaip stengiasi, kad žmonės apie Jėzų galvotų tik kaip apie bejėgį kūdikį. Bet ar prisimeni, angelas Gabrielius Marijai sakė, jog Jėzus bus karalius ir „jo karaliavimui nebus galo“? Jėzus jau yra Karalius danguje ir greitu laiku sunaikins visus Dievo priešus. Tai dalykai, kuriuos apie Jėzų svarbu prisiminti ir pasakoti kitiems.

^ pstr. 3 Jei skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite, kad jis galėtų atsakyti.