Kokiu tikslu Kristus sugrįš?

Prieš pakildamas į dangų 33 m. e. m., Jėzus Kristus pažadėjo sugrįžti. Jis palygino save su kilmingu žmogumi, kuris iškeliavo ilgam laikui, o paskui sugrįžo gavęs karaliaus valdžią. Jėzus sugrįš tam, kad žmonija turėtų gerą valdžią. (Perskaitykite Luko 19:11, 12.)

Jėzaus valdymas suteiks žmonijai gerovę

Kokiu kūnu Kristus grįš? Jis buvo prikeltas nematoma dvasine esybe (1 Petro 3:18). Pakilęs į dangų atsisėdo Dievo dešinėje (Psalmyno 110:1). Praėjus daugeliui metų Jėzus buvo pristatytas Dievui Jehovai, „Ilgaamžiui“, ir iš jo gavo galią valdyti žmoniją. Vadinasi, Jėzus sugrįš ne kaip žmogus, o kaip nematomas Karalius. (Perskaitykite Danieliaus 7:13, 14.)

Ką atėjęs Jėzus padarys?

Nematomai atėjęs kartu su savo angelais, Jėzus teis žmoniją. Jis sunaikins nedorus žmones, o tiems, kas pripažins jį Karaliumi, suteiks amžiną gyvenimą. (Perskaitykite Mato 25:31-33, 46.)

Valdydamas žemę Jėzus pavers ją rojumi. Jis prikels mirusiuosius, kad ir jie galėtų džiaugtis gyvenimu žemės rojuje. (Perskaitykite Luko 23:42, 43.)