Vieną dieną, būdamas Jeruzalėje, Jėzus mokė apie savo Tėvą, Jehovą, ir demaskavo ano meto religinių vadovų mokymus (Jono 8:12-30). Iš tąkart pasakytų Jėzaus žodžių galime pasimokyti, kaip ištirti šiais laikais paplitusius religinius įsitikinimus. Jėzus sakė: „Jei laikotės mano žodžio, iš tikro esate mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą ir tiesa jus išlaisvins“ (Jono 8:31, 32).

„Jei laikotės mano žodžio.“ Čia Jėzus nurodė taisyklę, pagal kurią galima įvertinti, ar tam tikras religinis mokymas yra teisingas. Kai išgirstate kokį teiginį apie Dievą, pamąstykite: ar tai derinasi su Jėzaus mokymais ir tuo, kas rašoma visame Šventajame Rašte? Sekite pavyzdžiu tų, kurie išgirdę apaštalo Pauliaus skelbiamą žinią „kasdien atidžiai tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų“ (Apaštalų darbų 17:11).

Markas, Rosa ir Reimond, paminėti pirmame straipsnyje, atidžiai tyrinėjo savo įsitikinimus studijuodami Bibliją su Jehovos liudytojais. Ką jie sužinojo?

Markas: „Studijas mums vedęs liudytojas į visus mano ir žmonos klausimus atsakydavo remdamasis Biblija. Stiprėjo mūsų meilė Jehovai, taip pat tapome dar artimesni vienas kitam.“

Rosa: „Anksčiau maniau, kad Biblija tėra filosofinė knyga, kurioje surašyti žmogiški pamąstymai, koks galbūt yra Dievas. Tačiau pamažu Biblijoje radau atsakymus į man rūpimus klausimus. Dabar Jehova man yra realus. Tai Asmuo, kuriuo galiu pasitikėti.“

Reimond: „Meldžiau Dievą padėti man sužinoti apie jį. Netrukus mudu su vyru pradėjome studijuoti Bibliją. Pagaliau sužinojome tiesą apie Jehovą! Kaip džiaugėmės pažinę Dievą tokį, koks jis iš tikrųjų yra.“

Biblija ne tik demaskuoja klaidingus mokymus apie Dievą, bet ir atskleidžia nuostabias jo savybes. Ši knyga yra Dievo įkvėptas Žodis ir padeda mums suvokti, kokių nuostabių dalykų esame gavę iš Dievo (1 Korintiečiams 2:12). Kodėl jums pačiam nepatyrinėjus, kaip Biblija atsako į paprastus, tačiau kiekvienam svarbius klausimus apie Dievą, jo sumanymus, apie mūsų ateitį? Į kai kuriuos klausimus atsakyta mūsų internetinėje svetainėje, adresu www.jw.org, skyrelyje Biblijos mokymai > Biblija: klausimai ir atsakymai. Svetainėje arba susitikęs su Jehovos liudytojais galite paprašyti nemokamų Biblijos studijų. Neabejojame: tyrinėdamas Bibliją įsitikinsite, jog Dievą pažinti ir mylėti lengviau nei galbūt manėte.