Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. lapkritis

 NUMERIO TEMA | MITAI, DĖL KURIŲ DIEVAS ŽMONĖMS TAPO SVETIMAS

Netiesa, kad Dievas neturi vardo

Netiesa, kad Dievas neturi vardo

KUO TIKI DAUGELIS.

„Mes nepriėjome prie vieningos nuomonės, ar apskritai galime kelti klausimą, ar Dievas turi vardą, o jeigu turi, koks tas vardas galėtų būti“ (profesorius Deividas Kaningamas, Theoligical Studies).

KO MOKO BIBLIJA.

Dievas sakė: „Aš esu Jahvė, tai mano vardas!“ (Izaijo 42:8, Jr) Jehova, arba Jahvė, yra hebrajiškas vardas, kuris reiškia „jis tapdina“.

Jehova tikisi, kad vadinsime jį vardu. „Šaukitės jo vardo!“ — rašoma Biblijoje. „Garsinkite tautoms jo darbus, skelbkite, koks iškilus jo vardas!“ (Izaijo 12:4)

Jėzus, kalbėdamas apie Dievą, minėjo jo vardą. Maldoje Jehovai jis sakė: „Aš daviau jiems [savo mokiniams] pažinti tavo vardą ir duosiu dar pažinti.“ Kodėl Jėzus mokė savo sekėjus apie Dievo vardą? Štai tolesni jo žodžiai: „Idant meilė, kuria mane mylėjai, būtų juose ir aš būčiau juose“ (Jono 17:26).

KODĖL SVARBU ŽINOTI TIESĄ.

„Žmogus, nežinantis Dievo vardo, iš tikrųjų jo nepažįsta, — rašė teologas Volteris Lauris, — ir negali jo mylėti, jei suvokia jį tik kaip beasmenę jėgą.“

Nuslėpti Dievo vardą arba pakeisti jį titulais — tai tarsi iškirpti jį iš Biblijos

Vienas vyras, vardu Viktoras, eidavo į bažnyčią kas savaitę, tačiau jo neapleido jausmas, kad iš tikrųjų Dievo jis nepažįsta. „Tada sužinojau, kad Dievo vardas yra Jehova. Galima sakyti, buvau su juo supažindintas, — pasakoja jis. — Jaučiausi lyg pagaliau būčiau susipažinęs su asmeniu, apie kurį buvau daug girdėjęs. Supratau, kad jis yra realus Asmuo, ir užmezgiau su juo draugystę.“

Jehova ir pats artinasi prie žmonių, kurie vartoja jo vardą. Apie pasitikinčius jo vardu Dievas pasakė: „Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja“ (Malachijo 3:16, 17). Dievas žada ir apdovanoti visus, kurie kreipiasi į jį vardu: „Kiekvienas, kas tik šauktųsi Jehovos vardo, bus išgelbėtas“ (Romiečiams 10:13).