Ar Jehovai svarbu, ką jo garbintojai daro norėdami jam įtikti? Kai kas sako, kad ne, nes esą Dievui mes nerūpime. Tačiau tokia nuomonė apie Dievą labai neteisinga. Dievo Žodis Biblija atskleidžia, kaip yra iš tikrųjų. Joje randame patikinimą, kad Jehova savo ištikimų garbintojų pastangas vertina. Aptarkime apaštalo Pauliaus žodžius, užrašytus Hebrajams 11:6.

Ko reikia, kad Jehova būtų mumis patenkintas? „Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui“, — rašė Paulius. Atkreipkite dėmesį: apaštalas nesakė, kad be tikėjimo Dievui patikti sunku. Ne, jis sakė, kad neįmanoma. Kitaip tariant, tikėjimas yra būtina sąlyga norint turėti Dievo palankumą.

Koks tikėjimas Jehovą džiugina? Tikėjimas Dievu apima du aspektus. Pirma, turime „tikėti, kad jis yra“. Argi Dievas būtų mumis patenkintas, jeigu abejotume jo buvimu? Tačiau tikras tikėjimas tuo neapsiriboja, nes net ir demonai tiki, kad Jehova egzistuoja (Jokūbo 2:19). Tikėdami, jog Dievas yra realus asmuo, jaučiame paskatą įrodyti savo tikėjimą darbais — gyventi taip, kaip jam patinka (Jokūbo 2:20, 26).

Antra, turime tikėti, kad Dievas „uoliai jo ieškantiems atsilygina“. Nuoširdžiai tikintis žmogus yra visiškai tikras, kad jo pastangos gyventi taip, kaip Dievui priimtina, nenueis veltui (1 Korintiečiams 15:58). Ar būtume Jehovai mieli, jeigu abejotume jo gebėjimu ir noru mums atlyginti? (Jokūbo 1:17; 1 Petro 5:7) Asmuo, kuris mano, kad Dievas yra šaltas, nedėkingas ir nedosnus, iš tikrųjų Dievo nepažįsta.

Kam Jehova atlygina? Anot Pauliaus, „uoliai jo ieškantiems“. Viename žinyne Biblijos vertėjams rašoma, kad graikiškas žodis, išverstas „uoliai ieškantiems“, reiškia ne mėginimą Dievą surasti arba apie jį sužinoti, o jo garbinimą. Kitame šaltinyje aiškinama, kad šis graikiškas veiksmažodis yra tokios formos, kuria išreiškiamas intensyvumas ir didelės pastangos. Taigi Jehova atsilygina tiems, kieno tikėjimas skatina garbinti jį uoliai, meilės kupina širdimi (Mato 22:37).

Ar būtume Jehovai mieli, jeigu abejotume jo gebėjimu ir noru mums atlyginti?

Kaip Jehova atlygina savo ištikimiems garbintojams? Jis yra pažadėjęs ateityje apdovanoti juos neįkainojama dovana, liudijančia apie nepaprastą jo dosnumą ir meilę, — amžinuoju gyvenimu žemės rojuje (Apreiškimo 21:3, 4). Tie, kas uoliai Jehovos ieško, yra dosniai laiminami jau dabar. Dievo šventoji dvasia ir jo Žodyje randama išmintis padeda jiems gyventi prasmingai ir jaustis laimingiems (Psalmyno 144:15; Mato 5:3).

Išties, Jehova yra dėkingas Dievas, jis brangina savo pasiaukojusių garbintojų ištikimą tarnystę. Ar tai žinodamas jaučiate norą prie jo artintis? Jeigu taip, kodėl nepasidomėjus, kaip galite ugdytis tokį tikėjimą, už kurį Jehova gausiai atlygins?

Lapkritį iš Biblijos skaitykite:

Titui 1Jokūbo 5