Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 NUMERIO TEMA | APIE KĄ GI BIBLIJOJE RAŠOMA?

Geroji naujiena visiems žmonėms

Geroji naujiena visiems žmonėms

Jėzaus prikėlimas sustiprino jo mokinių tikėjimą ir ryžtą. Uolumu ypač pasižymėjo apaštalas Paulius. Jis keliavo po Mažąją Aziją ir Viduržemio jūros kraštus, ten įkurdavo bendruomenes, drąsino krikščionis, kad jie nesileistų paveikiami aplinkui vyraujančio moralinio sugedimo ir nepalūžtų nuožmiai persekiojami. Nepaisant sunkumų krikščionių gretos vis augo.

Vėliau Paulius buvo įkalintas. Tačiau net iš kalėjimo jis rašė bendruomenėms padrąsinančius ir pamokomus laiškus. Be to, perspėdavo apie dar didesnį pavojų — atskalūnybę. Dievo dvasia padėjo Pauliui numatyti, kad į bendruomenes „įsibraus grobuonių vilkų“, kurie „kalbės iškreiptus dalykus, norėdami patraukti mokinius paskui save“ (Apaštalų darbų 20:29, 30).

Atskalūnybė ėmė plisti pirmojo amžiaus pabaigoje. Maždaug tuo metu Jėzus iš dangaus siuntė apaštalui Jonui apreiškimą — regėjimą, kuriame simboliais perteikė ateities įvykius. Jonas tada rašė, kad nei priešininkai, nei netikri mokytojai nesutrukdys Dievui įgyvendinti savo pradinio sumanymo žemės ir žmonių labui. Gerąją naujieną apie Karalystę išgirs „visos tautos, giminės, kalbos ir gentys“ (Apreiškimo 14:6). Rojus žemėje bus atkurtas ir jame galės gyventi kiekvienas, kas tik trokšta vykdyti Dievo valią.

Ar jums tai gera naujiena? Jei taip, ar nevertėtų daugiau sužinoti apie Biblijoje užrašytą Dievo žinią žmonijai ir ką gera ji gali jums duoti tiek dabar, tiek ateityje?

Bibliją galite skaityti internete, adresu www.jw.org. Šioje svetainėje taip pat rasite brošiūrą Geroji naujiena nuo Dievo ir knygą Ko iš tikrųjų moko Biblija?, taip pat kitus leidinius, iš kurių sužinosite, kodėl Biblija galima pasitikėti ir kaip jos patarimai padeda šeimos ir asmeniniame gyvenime. Informacijos galite gauti ir pasikalbėjęs su Jehovos liudytojais.

Pagrįsta Apaštalų darbais, Efeziečiams, Filipiečiams, Kolosiečiams, Filemonui, 1 Jono, Apreiškimu.