Ištikimam savo tarnui Abraomui Dievas pasakė, kad iš jo kils žadėtasis palikuonis, per kurį „visos tautos žemėje gaus palaiminimą“ (Pradžios 22:18). Abraomo vaikaitis Jokūbas persikėlė į Egiptą, ilgainiui jo šeima išaugo į didelę Izraelio tautą.

Vėliau žiaurus Egipto faraonas izraelitus pavergė. Po kurio laiko Dievas siuntė pranašą Mozę išvesti izraelitus iš Egipto ir stebuklingai atvėrė jiems kelią per Raudonąją jūrą. Kad Izraeliui vadovautų ir jį saugotų, Dievas davė įstatymus, tarp kurių buvo ir Dešimt Dievo įsakymų, taip pat reikalavimas atnašauti aukas už nuodėmes. Dievo įkvėptas Mozė pasakė izraelitams, kad Dievas atsiųs jiems kitą pranašą. Jis ir bus žadėtasis palikuonis, apie kurį buvo paskelbta Edeno sode.

Praėjus daugiau nei keturiems šimtmečiams Dievas karaliui Dovydui pranešė, kad tas palikuonis valdys karalystę, kuri tvers amžinai. Tai bus Mesijas, Dievo paskirtas išgelbėti žmoniją ir atkurti žemėje rojų.

Per Dovydą ir kitus pranašus Dievas palaipsniui atskleidė daugiau detalių apie Mesiją: jis bus nuolankus ir maloningas, jam valdant niekam netrūks maisto, nebebus neteisybės ir karų. Visi žmonės gyvens taikoje vieni su kitais ir net su gyvūnais. Ligos, kančios ir mirtis — dalykai, kurių pagal pradinį Dievo sumanymą neturėjo būti, — išnyks, o mirusieji sugrįš gyventi žemėje.

Pranašą Michėją Dievas įkvėpė paskelbti, kad Mesijas gims Betliejuje, o per pranašą Danielių nusakė, kad vėliau Mesijas bus nužudytas. Bet Dievas prikels jį iš mirties ir paskirs dangiškuoju Karaliumi. Danielius taip pat pranašavo, kad galiausiai Mesijo Karalystė pašalins visas žemiškas valdžias ir pati ims valdyti žmoniją. Ar Mesijas tikrai atėjo, kaip kad buvo pranašauta?

Pagrįsta Pradžios 22—50 skyriais, taip pat Išėjimo, Pakartoto Įstatymo, 2 Samuelio, Psalmynu, Izaijo, Danieliaus, Michėjo, Zacharijo 9:9.