Ar mirusieji vėl gyvens?

Mirtį galima palyginti su miegu, nes miręs žmogus yra be sąmonės ir nieko negali daryti. Tačiau gyvybės Kūrėjas turi galią prikelti žmones vėl gyventi. Tą patvirtina faktas, kad Jėzus Dievo duota galia prikėlė keletą mirusių žmonių. (Perskaitykite Mokytojo 9:5; Jono 11:11, 43, 44.)

Kuo mirtis panaši į miegą?

Dievas pažadėjo, kad mirusieji, esantys jo atmintyje, bus prikelti gyventi teisingame naujajame pasaulyje. O iki to meto jie miegos mirties miegu. Visagalis Dievas trokšta sugrąžinti mirusiuosius į gyvenimą. (Perskaitykite Jobo 14:14, 15.)

Kaip vyks prikėlimas?

Kai Dievas prikels žmones vėl gyventi, jie prisimins, kas esą, pažins savo draugus ir artimuosius. Nors mirusio žmogaus kūnas suyra, prikeldamas asmenį Dievas duos jam naują kūną. (Perskaitykite 1 Korintiečiams 15:35, 38.)

Palyginti nedidelis skaičius žmonių prikeliami gyventi danguje (Apreiškimo 20:6). Dauguma prikeltųjų gyvens žemėje atkurtame rojuje. Čia jie galės viską pradėti iš naujo ir turės galimybę gyventi amžinai. (Perskaitykite Psalmyno 37:29; Apaštalų darbų 24:15.)