Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. rugsėjis

 ARTINKIMĖS PRIE DIEVO

„Dievas myli linksmą davėją“

„Dievas myli linksmą davėją“

Kokia dovana jus iš tiesų pradžiugintų? Be abejo, kaip ir dauguma žmonių, labiau džiaugtumėtės dovana, duota iš meilės, o ne iš pareigos. Taigi duodant didžiausią reikšmę turi paskatos. Tai svarbu mums, o juo labiau tai svarbu Dievui. Atkreipkime dėmesį į apaštalo Pauliaus pamokymą, užrašytą 2 Korintiečiams 9:7.

Kodėl Paulius parašė šiuos žodžius? Jis norėjo paskatinti Korinto krikščionis prisidėti prie vargstančių Judėjos bendratikių šelpimo. Ar Paulius vertė korintiečius aukoti? Priešingai, jis sakė: „Kiekvienas tedaro, kaip yra širdyje nusprendęs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.“ Pasigilinkime į šio paraginimo prasmę.

„Kaip yra širdyje nusprendęs.“ Tikras krikščionis aukoja todėl, kad taip „yra širdyje nusprendęs“. Taigi jis galvoja apie bendratikių poreikius. Pasak vieno biblisto, originalo kalbos žodis, čia išverstas „nusprendęs“, reiškia nutarimą iš anksto. Vadinasi, dera apmąstyti, ko tikėjimo broliams ir seserims iš tikrųjų reikia ir kaip galėtume jiems padėti (1 Jono 3:17).

„Ne gailėdamas ar verčiamas.“ Paulius čia nurodo du dalykus, kurių neturėtų būti tarp tikrųjų krikščionių, — tai davimo šykštint arba per prievartą. Graikiškas posakis, išverstas „gailėdamas“, pažodžiui reiškia „su liūdesiu“. Viename žinyne aiškinama, jog tas, kuris duoda gailėdamas, daro tai „sielvartaujančia širdimi dėl to, kad tenka skirtis su pinigais“. O kai kas aukoja manydamas esąs kitų spaudžiamas tai daryti. Ar norėtume gauti dovaną iš žmogaus, kuris ją davė šykštėdamas arba priverstas?

„Dievas myli linksmą davėją.“ Kai krikščionis nusprendžia ką nors dovanoti, turi tai daryti su džiaugsmu. Iš tikrųjų, kai duodame iš teisingų paskatų, jaučiamės laimingi (Apaštalų darbų 20:35). Linksmo davėjo džiugesys visiems akivaizdus. Originalo kalboje žodis, išverstas „linksmas“, gali reikšti tiek vidinę davėjo būseną, tiek išorinę išraišką. Linksmas davėjas mielas mūsų širdžiai. Taip pat jis mielas Dievui. Viename vertime sakoma: „Dievui patinka žmonės, kuriems patinka duoti“ (išversta iš Contemporary English Version).

„Dievui patinka žmonės, kuriems patinka duoti“

Apaštalo Pauliaus žodžiai, parašyti šventosios dvasios įkvėpimu, yra gairės, kuriomis krikščionims būtina vadovautis. Ar aukotume savo laiką, jėgas ar lėšas, darykime tai laisva valia ir nuoširdžiai džiaugdamiesi, kad galime būti dosnūs kitiems, ypač stokojantiems. Tai ne tik suteiks mums pasitenkinimo, bet ir suartins su Dievu, nes jis „myli linksmą davėją“.