Ar jūs tikite Dievą? Jeigu taip, ar turite įrodymų, kad jis tikrai yra? Iš tiesų aplink mus gausybė įrodymų, jog egzistuoja išmintingas, galingas, mylintis Kūrėjas. Kokie tai įrodymai? Ar jie įtikinami? Atsakymus galime rasti apaštalo Pauliaus laiške Romos krikščionims.

Paulius rašė: „Jo [Dievo] neregimosios ypatybės, tai yra jo amžinoji galybė ir dievystė, aiškiai matomos nuo pat pasaulio sukūrimo — suvokiamos iš kūrinių. Taigi, jie nepateisinami“ (Romiečiams 1:20). Anot Pauliaus, kūrinija tarsi pažymėta paties Kūrėjo įspaudu. Pasigilinkime į Pauliaus žodžius.

Dievo ypatybes galima matyti „nuo pat pasaulio sukūrimo“. Šiame kontekste graikiškas žodis „pasaulis“ reiškia ne Žemės planetą, o žmoniją. * Vadinasi, kai tik žmonės buvo sukurti, apie Kūrėjo ypatybes jiems akivaizdžiai liudijo jo kūriniai.

Dievystės įrodymų apstu visur, ir jie gamtoje nėra kaip nors paslėpti, o „aiškiai matomi“. Kūriniai nuo didžiausio iki mažiausio byloja ne tik apie Kūrėjo buvimą, bet ir apie nuostabią jo asmenybę. Pamąstykite: ar tai, kad gamtoje viskas vyksta tvarkingai ir darniai, nėra Dievo išminties įrodymas? ar žvaigždėtas dangus, vandenyno bangų mūša neliudija apie Dievo galią? ar skanaus maisto įvairovė, įspūdingi saulėtekiai bei saulėlydžiai nerodo Dievo meilės žmonijai? (Psalmyno 104:24; Izaijo 40:26)

Ar tikrai tie įrodymai aiškūs? Taip, tokie aiškūs, jog kas jų nemato ir dėl to netiki esant Dievą, Pauliaus žodžiais tariant, yra nepateisinami. Vienas biblistas komentuodamas šią mintį pateikė tokį pavyzdį: įsivaizduokite, kad vairuotojas važiuoja tiesiai, nekreipdamas dėmesio į ženklą „Važiuoti į kairę“. Jį sustabdo policininkas ir pradeda pildyti baudos kvitą. Vyras bando ginčytis, esą, ženklo nematė. Bet tai nėra pateisinama priežastis, nes ženklas stovi gerai matomoje vietoje, jo paties regėjimas irgi geras. Be to, pastebėti kelių ženklus ir jų laikytis — vairuotojo pareiga. Panašiai yra su gamtoje regimais dievystės įrodymais. Tas „ženklas“ akivaizdžiai matomas, ir mums, mąstančioms būtybėms, jo nepastebėti neįmanoma. Taigi jeigu jį ignoruotume, neturėtume kuo pasiteisinti.

Kūrinija tarsi pažymėta paties Kūrėjo įspaudu.

Apie Kūrėją iš tiesų daug pasako kūrinija. Tačiau dar daugiau apie jį atskleidžia Biblija. Skaitydami ją galime rasti atsakymą į svarbų klausimą: kokią ateitį Dievas yra numatęs žemei ir joje gyvenantiems žmonėms? Tai išsiaiškinę labiau suartėsime su Dievu, kurio neregimosios ypatybės aiškiai matomos mus supančiame pasaulyje.

Rugpjūtį iš Biblijos skaitykite:

Romiečiams 1—16

^ pstr. 5 Biblijoje minima „pasaulio nuodėmė“, taip pat sakoma, kad pasauliui reikia gelbėtojo; tokiuose kontekstuose žodis „pasaulis“, suprantama, reiškia žmoniją, ne žemę (Jono 1:29; 4:42; 12:47).