Estelė * su visu būriu savo vaikų lankydavo bažnyčią. „Vienam dvasininkui pasakiau, kad noriu daugiau sužinoti apie Bibliją“, — prisimena ji. Bet Estelė taip ir nesulaukė jokio atsako. Po kurio laiko vaikščioti į bažnyčią ji nustojo. Moteris tęsia: „Bažnyčios vadovybė parašė man laišką, kuriame iš esmės paaiškino, kad jei negaliu eiti į bažnyčią, pakaks atsiųsti pinigų. Pagalvojau: „Jiems jokio skirtumo, ar aš lankau ar ne. Jiems rūpi tik mano pinigai!“

Angelina, tikinti nuo mažumės, sako: „Mano bažnyčioje per kiekvienas pamaldas tris kartus siųsdavo pintinę, kad kiekvieną sykį ką nors į ją įdėtume. Nuolat prašydavo pinigų. Pamaniau: „Jie neturi Dievo dvasios.“

Ar jūsų vietovėje bažnyčiose tiesiogiai, o gal netiesiogiai daromas spaudimas duoti pinigų? Kas šiuo klausimu sakoma Biblijoje?

KO MOKO BIBLIJA?

Krikščionybės įkūrėjas Jėzus kalbėjo: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mato 10:8). Biblijos mokymų pardavinėti nedera — jie neįkainojami. Dievo Žodžio pažinimas turi būti prieinamas kiekvienam norinčiam.

O kaip materialiai išsilaikydavo pirmojo amžiaus krikščionių bendruomenės?

Kiekvienas aukodavo „kaip yra širdyje nusprendęs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2 Korintiečiams 9:7). Apaštalas Paulius sakė: „Dirbdami naktį ir dieną, kad neapsunkintume kurio nors iš jūsų, skelbėme jums Dievo gerąją naujieną“ (1 Tesalonikiečiams 2:9). Kad užsidirbtų pragyvenimui ir galėtų tarnauti gerosios naujienos skelbėju, apaštalas dirbdavo palapines (Apaštalų darbų 18:2, 3).

AR TO LAIKOSI JEHOVOS LIUDYTOJAI?

Jehovos liudytojai renkasi kukliose susirinkimų salėse. Kaip padengiamos įvairios išlaidos? Per rankas nėra siunčiamos jokios lėkštės; tikintiesiems nesiuntinėjami laiškai su priminimais paaukoti. Kas vertina sueigoje girdimą mokymą, gali niekieno nestebimas laisva valia įmesti kažkiek pinigų į aukų dėžutę.

Kaip religinė organizacija turėtų būti remiama?

Šio žurnalo leidyba, suprantama, irgi nemažai kainuoja. Vis dėlto jame nerasite jokios reklamos nei prašymo paremti. Vienintelė žurnalo paskirtis — skleisti Biblijos pažinimą.

Ką manote: ar tokia tvarka atitinka Jėzaus mokymą ir pirmųjų krikščionių paliktą pavyzdį?

^ pstr. 2 Šioje straipsnių serijoje kai kurie vardai pakeisti.