Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. liepa

Ar pasitikite religija? Karai

Ar pasitikite religija? Karai

Albertas beveik dešimt metų tarnavo kariuomenėje. Jis pasakoja: „Kapelionas mus laimindavo žodžiais: „Dievas su jumis!“ Bet aš negalėdavau suprasti: einu žudyti, nors Biblija liepia nežudyti.“

Rėjus per Antrąjį pasaulinį karą tarnavo kariniame jūrų laivyne. Kartą kapelioną jis paklausė: „Jūs užlipate į denį, kad pasimelstumėte už kareivius ir paprašytumėte Dievą pergalės. Bet ar lygiai taip nedaroma ir mūsų priešų laivuose?“ Kapelionas atsakė, kad Viešpaties keliai nežinomi.

Jei ir jums šis atsakymas skamba neįtikinamai, nieko nuostabaus.

KO MOKO BIBLIJA?

Anot Jėzaus, vienas didžiausių Dievo įsakymų yra: „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Morkaus 12:31). Ar Jėzus mokė, kad mylėti reikia tik tą artimą, kuris gyvena tam tikroje šalyje arba yra tam tikros tautybės? Ne. Savo sekėjams jis dar sakė: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, — jei vieni kitus mylėsite“ (Jono 13:34, 35). Ši meilė turi būti tokia ryški, kad žmonės iš jos lengvai atpažintų tikrus Jėzaus mokinius. Jie verčiau atiduotų savo gyvybę, nei atimtų ją iš kito.

Pirmieji krikščionys šio Jėzaus priesako laikėsi. Viename žinyne rašoma: „Ankstyvosios bažnyčios tėvai, tarp jų Tertulianas ir Origenas, patvirtino, kad krikščionims nevalia atimti žmogaus gyvybės, ir tai buvo priežastis, kodėl jie netarnavo Romos kariuomenėje“ (The Encyclopedia of Religion).

AR TO LAIKOSI JEHOVOS LIUDYTOJAI?

Kadangi Jehovos liudytojų yra kone visame pasaulyje, tarp šalių kilus karui kai kurie tikėjimo broliai lieka kitapus fronto linijos. Tačiau jie visomis išgalėmis stengiasi išlaikyti meilę — savo skiriamąjį bruožą.

Ar dvasininkai moko tikros krikščioniškos meilės?

Pavyzdžiui, 1994-aisiais Ruandoje kilus etniniam konfliktui tarp hutų ir tutsių Jehovos liudytojai laikėsi visiško neutralumo. Liudytojai slėpdavo kitos genties bendratikius, neretai rizikuodami savo pačių gyvybe. Grupuotės Interahamwe kovotojai hutai, sužinoję, kad du jų gentainiai liudytojai slėpė savo brolius tutsius, ištarė: „Kadangi padėjote tutsiams pabėgti, turite mirti.“ Deja, savo grasinimą jie įvykdė (Jono 15:13).

Kokią darote išvadą: ar Jehovos liudytojai laikosi Jėzaus paliepimo pasiaukojamai mylėti vienam kitą?