Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. liepa

 ARTINKIMĖS PRIE DIEVO

Jis pripildo mūsų širdis

Jis pripildo mūsų širdis

Ar Jehovai mes rūpime, o gal jam visiškai tas pats, kad žmonija kenčia? Biblijos atsakymas į šį klausimą labai paguodžia. Dievas tikrai rūpinasi žmonėmis. Jis nori, kad mes džiaugtumės gyvenimu. Kiekvieną dieną Dievas dosniai duoda gera visiems — net nedėkingiesiems. Pasigilinkime į apaštalo Pauliaus žodžius. (Perskaitykite Apaštalų darbų 14:16, 17.)

Kalbėdamas su Listros miesto gyventojais, kurie nebuvo Dievo garbintojai, Paulius pasakė: „Praėjusiais laikais [Dievas] leido visoms tautoms eiti savais keliais; vis dėlto nepaliko savęs nepaliudyto darydamas gera: duodamas jums lietaus iš dangaus ir vaisingų metų laikų, apsčiai teikdamas jums maisto ir džiaugsmo.“ Ar Pauliaus mintį žmonės gerai suprato?

Listriečiams nereikėjo daug laiko mąstyti, ar Paulius sako tiesą. Jie gyveno agrarinėje visuomenėje, krašte, kur žemės derlingos, gausiai laistomos lietaus. Bet Paulius jiems priminė, kad lietus ir vaisingi metų laikai — Dievo dovana. Taigi kaskart nuimdami didelį derlių ir valgydami skanų maistą jie patiria, koks geras yra Dievas.

Ko svarbaus apie Jehovą pasimokome iš Listroje pasakytų Pauliaus žodžių?

Jehova mums davė valios laisvę. Kaip skaitėme, Jehova leido visoms tautoms „eiti savais keliais“. Viename Biblijos vertėjams skirtame žinyne sakoma, kad šis posakis gali reikšti „daryti kas patinka“ arba „elgtis kaip patiems atrodo geriausia“. Jehova neverčia jo garbinti. Dievas suteikė mums valios laisvę — galimybę patiems spręsti, kuriuo keliu eiti (Pakartoto Įstatymo 30:19).

Jehova nori, kad jį pažintume. Anot Pauliaus, jis „nepaliko savęs nepaliudyto“. Minėtame žinyne rašoma, kad šią frazę galima išversti „jis aiškiai žmonėms parodė, koks jis Dievas“. Dievo kūriniai iškalbingai liudija apie jo „neregimąsias ypatybes“ — gerumą, išmintį, galią, meilę (Romiečiams 1:20). Dar daugiau Jehova apie save atskleidė Biblijoje (2 Timotiejui 3:16, 17). Akivaizdu: jis nori, kad jį pažintume.

Kiekvieną dieną Dievas dosniai duoda gera visiems — net nedėkingiesiems.

Jehova trokšta, kad būtume laimingi. Dievas tai parodo, Pauliaus žodžiais tariant, „pripildydamas jūsų širdis maisto ir džiaugsmo“ (Apaštalų darbų 14:17, išnaša). Net nusidėjėlis gali valgyti kiek širdis geidžia ir būti patenkintas gyvenimu. Tačiau Dievas nori, kad mūsų laimė būtų tikra ir nesibaigianti, o tai įmanoma tik pažinus tiesą apie jį ir tas žinias taikant savo gyvenime (Psalmyno 144:15; Mato 5:3).

Visi mes kasdien patiriame Jehovos gerumą. Ar nevertėtų daugiau sužinoti, kaip galite parodyti dėkingumą Dievui, kuris pripildo jūsų širdį?

Liepą iš Biblijos skaitykite:

Apaštalų darbų 1128