Pažiūrėk į paveikslėlį. Čia Jėzus kalbasi su vienu nusikaltėliu. Šis gailisi dėl savo piktadarysčių. Jis paprašė Jėzų: „Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę.“ O ar žinai, ką dabar Jėzus jam atsako? — — * Jėzus jam pažada: „Iš tiesų tau sakau šiandien: su manimi būsi rojuje.“

Jėzus paminėjo rojų. Kad sužinotume, koks jis bus, pakalbėkime apie tai, kokį rojų Dievas sukūrė pirmiesiems žmonėms Adomui ir Ievai. Kur rojus buvo: danguje ar žemėje? — —

Rojus tikrai buvo žemėje. Taigi jei nusikaltėliui pažadėta, kad ateityje jis bus rojuje, vadinasi, jo laukia gyvenimas rojumi paverstoje žemėje. Kaip tą rojų įsivaizduoji? — —

Sukūręs Adomą su Ieva, pirmąją žmonių porą, Jehova apgyvendino juos tam tikroje žemės vietoje, kurią Biblija vadina Edeno sodu. Papasakok, kaip Edeno sodas galėjo atrodyti. — — Tokios gražios vietos niekas iš dabar gyvenančių žmonių tikrai nėra matęs.

Kaip manai, ar su anuo nusikaltėliu žemėje bus ir Jėzus Kristus? — — Jėzus tada bus karalius ir žemėje sukurtą rojų valdys iš dangaus. Taigi Jėzus bus su nusikaltėliu kita prasme — prikels jį iš mirusiųjų ir pasirūpins, kad jam nieko netrūktų. Bet kodėl Jėzus gyventi rojuje leis žmogui, kuris buvo nusikaltėlis? — — Čia verta pasigilinti daugiau.

 Tiesa, šis žmogus padarė daug blogo. Nemažai blogų darbų padarė ir milijardai kitų žemėje gyvenusių žmonių. Bet dauguma taip elgėsi todėl, kad nieko nežinojo apie Jehovą ir jo įstatymus.

Tokie žmonės, įskaitant ir šalia Jėzaus prikaltą nusikaltėlį, grįš gyventi čia, žemėje, ir bus mokomi Dievo įstatymų. Tada jie galės parodyti, ar myli Jehovą.

Ar žinai, kaip žmonės parodys Dievui, kad jį myli? — — Jam paklusdami. Kaip malonu bus gyventi rojuje kartu su tais, kas myli Jehovą ir vienas kitą!

^ pstr. 3 Jei skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite, kad jis galėtų atsakyti.