Ar esate kada patyręs diskriminaciją? Gal dėl savo odos spalvos, tautybės ar socialinės padėties buvote neįleistas į restoraną, nepriimtas į darbą arba kitaip pažemintas? Jeigu taip, tikrai nesate vienintelis. Tačiau galime būti tikri: kad ir kaip tokia neteisybė paplitusi tarp žmonių, Dievui išankstinis nusistatymas yra svetimas. „Dievas nėra šališkas“, — su tvirtu įsitikinimu pasakė apaštalas Petras. (Perskaitykite Apaštalų darbų 10:34, 35.)

Šiuos žodžius apaštalas ištarė labai neįprastomis aplinkybėmis — nežydo Kornelijaus namuose. Petras, žydas, gyveno laikotarpiu, kai žydai kitataučius laikė nešvariais ir dėl to vengė su jais bendrauti. Tai kaipgi Petras atsidūrė Kornelijaus namuose? Tiesą sakant, šį susitikimą suorganizavo Jehova! Regėjime Petras išgirdo: „To, ką Dievas apvalė, tu nebevadink suterštu.“ Apaštalui nežinant, dieną anksčiau Kornelijus taip pat matė regėjimą, ir angelas jį paragino pasikviesti Petrą (Apaštalų darbų 10:1-15). Kai tik suvokė, kad šiam reikalui vadovauja Jehova, Petras daugiau nebegalėjo tylėti.

„Dabar aš tikrai suprantu, — tarė jis, — kad Dievas nėra šališkas“ (Apaštalų darbų 10:34). Apie paraidinę graikiško žodžio, verčiamo „šališkas“, reikšmę vienas biblistas pasakė: „Juo apibūdinamas teisėjas, kuris pažiūri į žmogaus veidą ir padaro nuosprendį; jis nesigilina į reikalo esmę, remiasi vien savo simpatija arba antipatija tam žmogui.“ Dievas nė vieno nevertina pagal išvaizdą — jo sprendimams įtakos neturi nei rasė, nei tautybė, nei padėtis visuomenėje, nei kiti išoriniai dalykai.

Priešingai, Jehova žiūri, kas yra mūsų širdyje (1 Samuelio 16:7; Patarlių 21:2). Tąkart Petras pridūrė: „Jam priimtinas bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir daro, kas teisu“ (Apaštalų darbų 10:35). Bijoti Dievo reiškia jį gerbti, juo pasitikėti ir vengti visko, kas jam nepatinka. Daryti, kas teisu, — tai stengtis elgtis teisingai Dievo požiūriu. Jehova džiaugiasi žmogumi, kuris iš pagarbios baimės jam visa širdimi daro, kas teisu (Pakartoto Įstatymo 10:12, 13).

Kai Jehova žiūri iš dangaus į žemę, jis mato tik vieną rasę — žmones.

Jeigu kada patyrėte diskriminaciją, guoskitės Petro pasakytais žodžiais apie Dievą. Jehova prie savęs patraukia žmones iš visų tautų (Jono 6:44; Apaštalų darbų 17:26, 27). Jis išklauso savo garbintojų maldas ir į jas atsako, nesvarbu, kokios rasės, tautybės ar socialinės padėties jie yra (1 Karalių 8:41-43). Galime neabejoti, jog kai Jehova žiūri iš dangaus į žemę, jis mato tik vieną rasę — žmones. Gal norėtumėte daugiau sužinoti apie tokį nešališką Dievą?

Birželį iš Biblijos skaitykite:

Jono 17Apaštalų darbų 10