Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. balandis

Prasmingas gyvenimas sekant Jėzumi

Prasmingas gyvenimas sekant Jėzumi

„Kas sako pasiliekąs jame, privalo ir pats taip vaikščioti, kaip jis vaikščiojo“ (1 Jono 2:6).

JĖZAUS gyvenimas buvo tikrai prasmingas. Taigi norėdami surasti gyvenimo prasmę, turime sekti Jėzumi ir klausyti jo pamokymų.

Kaip matome iš viršuje pacituotų žodžių, Jehova per Šventąjį Raštą mus ir ragina tą daryti. Vaikščioti taip, kaip Jėzus vaikščiojo, reiškia savo gyvenseną suderinti su jo parodytu pavyzdžiu bei mokymais. Taip pelnysime Dievo palankumą ir žinosime gyveną prasmingai.

Jėzus mokė principų, kurie mums padeda vaikščioti taip, kaip jis vaikščiojo. Nemažai jų randame garsiajame Kalno pamoksle. Aptarkime keletą tų principų ir pažiūrėkime, kaip galime juos pritaikyti savo gyvenime.

PRINCIPAS. „Laimingi, kurie suvokia turį dvasinių poreikių“ (Mato 5:3).

KAIP TAI PADEDA GYVENTI PRASMINGAI.

Jėzus čia kalbėjo apie įgimtą žmogaus poreikį pažinti Dievą. Mums visiems norisi išsiaiškinti, kodėl gyvename, kodėl žemėje tiek daug kančių, ar mes Dievui rūpime, ar yra gyvenimas po mirties. Tik radus atsakymus į šiuos ir panašius klausimus gyvenimas gali būti prasmingas. Jėzus žinojo, kad vienintelis patikimas tokių žinių šaltinis — Dievo Žodis. Melsdamasis Tėvui jis sakė: „Tavo žodis yra tiesa“ (Jono 17:17). Ar tikrai Dievo Žodis gali patenkinti mūsų dvasinius poreikius?

PAVYZDYS.

Esa buvo populiarios muzikantų grupės pagrindinis vokalistas, netgi, galima sakyti, kylanti roko žvaigždė. Tačiau iki galo laimingas Esa nesijautė. „Nors grupėje man labai patiko, norėjosi gyventi kažkaip prasmingiau“, — sako jis. Vėliau Esa susipažino su vienu Jehovos liudytoju. „Apipyliau jį klausimais, — prisimena Esa. — Logiški, Biblija paremti atsakymai mane suintrigavo, todėl sutikau drauge su juo šią knygą studijuoti.“ Įgytos Biblijos žinios palietė Esos širdį ir paskatino paskirti savo gyvenimą Jehovai. Jis sako: „Visokios problemos, nelaimės anksčiau man būdavo kasdienybė. Dabar mano gyvenimas turi prasmę.“ *

PRINCIPAS. „Laimingi gailestingieji“ (Mato 5:7).

KAIP TAI PADEDA GYVENTI PRASMINGAI.

Gailestingumas reiškiasi kitiems rodoma užuojauta, geraširdiškumu, dėmesingumu. Jėzus gailėjosi vargstančių žmonių ir imdavosi iniciatyvos palengvinti jų kančias (Mato 14:14; 20:30-34). Kai stengiamės būti gailestingi kaip Jėzus, mūsų gyvenimas tampa prasmingesnis, nes tie, kas užjaučia kitus, yra laimingi (Apaštalų darbų 20:35). Gailestingumą kitiems galime parodyti maloniais žodžiais ir poelgiais, taip pat padėdami tiems, kam reikia mūsų pagalbos. Ar tikrai dėl to jausimės laimingesni?

Marija ir Karlosas

PAVYZDYS.

Marija ir jos vyras Karlosas pagirtinai rodo gailestingumą. Marijos tėvas yra našlys, jau keletą metų ligos prikaustytas prie lovos. Marija su Karlosu parsivežė jį į savo namus ir rūpestingai slaugo. Ne vieną naktį jiems teko praleisti be miego, netgi skubiai  vežti tėvą į ligoninę, jo būklei dėl cukraligės ūmai pablogėjus. Sutuoktiniai pripažįsta, kad kartais labai pavargsta. Vis dėlto jie yra laimingi, nes, kaip ir sakė Jėzus, jaučia didelį pasitenkinimą žinodami, kad deramai rūpinasi Marijos tėvu.

PRINCIPAS. „Laimingi taikdariai“ (Mato 5:9).

KAIP TAI PADEDA GYVENTI PRASMINGAI.

Būdami taikdariai geriau sutariame su aplinkiniais. Taigi verta klausyti Biblijos patarimo: „Jei įmanoma, kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis“ (Romiečiams 12:18). „Visi žmonės“ — tai ir šeimos nariai, ir kiti, ne tik bendratikiai. Ar iš tikrųjų gyvenimas tampa prasmingesnis, jeigu stengiamės būti su visais taikingi?

Nair

PAVYZDYS.

Moteris, vardu Nair, jau daugelį metų susiduria su įvairiais sunkumais, kurie išbando jos gebėjimą išlikti taikingai, ypač šeimoje. Maždaug prieš penkiolika metų ją paliko vyras ir nuo tada pačiai teko auginti vaikus. Vienas sūnus vartojo narkotikus, dažnai būdavo nesuvaldomas, grasindavo jai ir savo seseriai. Nair mano, jog stiprybės išlikti taikingai net tokiomis sunkiomis aplinkybėmis jai teikė Biblijos pamokymai. Moteris stengiasi su niekuo nesipykti, nesibarti, būti kitiems maloni, atjauti, supratinga (Efeziečiams 4:31, 32). Ji neabejoja, kad taikingumas jai padeda džiaugtis pačiais geriausiais santykiais su namiškiais ir kitais žmonėmis, kiek tai įmanoma.

ŽVELKIME Į ATEITĮ

Klausydami išmintingų Jėzaus patarimų galime būti laimingi, patenkinti gyvenimu. Kad gyventume tikrai prasmingai, turime žinoti ir tai, kas mūsų laukia ateityje. Tačiau kokia gali būti gyvenimo prasmė, jeigu visiems aišku, kad galiausiai pasensime, susirgsime ir numirsime? Tokia yra šio pasaulio realybė.

Vis dėlto yra gera žinia. Tiems, kas stengiasi vaikščioti taip, kaip Jėzus vaikščiojo, Jehova žada nuostabią ateitį. Netrukus jis įkurs teisingą naująjį pasaulį, kuriame dori žmonės gyvens amžinai ir visada bus sveiki — gyvens taip, kaip Jehovos ir buvo sumanyta iš pradžių. Dievo Žodyje sakoma: „Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis gyvens su jais, jie bus jo tauta — pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau, tas praėjo“ (Apreiškimo 21:3, 4).

Aštuoniasdešimt ketverių Marija, paminėta pirmame straipsnyje, džiaugiasi viltimi pamatyti, kaip šie žodžiai virs tikrove. O jūs? Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie „tikrąjį gyvenimą“, kuris prasidės valdant Dievo Karalystei? (1 Timotiejui 6:19) Jeigu taip, galite pasikalbėti su savo vietovės Jehovos liudytojais arba parašyti šio žurnalo leidėjams. *

^ pstr. 8 Visą Esos pasakojimą skaitykite straipsnyje „Suvokiau, kad elgiuosi baisiai“.

^ pstr. 18 Sužinoti, kas Šventajame Rašte sakoma įvairiomis temomis, daugeliui padeda Jehovos liudytojų išleista knyga Ko iš tikrųjų moko Biblija?